Yazarlar

08.10.2023
Gelişmekte iddialı ülkeler teknoloji için eğitime ağırlık verirken Türkiye isedinsel eğitime daha çok ağırlık veriyor. Bunun sonucunda sanayi kesimindengelen nitelikli eleman bulamıyoruz serzenişi artarak devam ediyor. Sonuçolarak ortaya şu gerçek çıkıyor. Türkiye, teknolojide ve iyi eğitilmiş işgücündegeri kalıyor.  Ekonomiyle ve...
05.10.2023
Yolda olmaktır şifre ama, yol dar gelir bazen, hatta bazen uçsuz bucaksız .. Tünellerde karanlık korkutur eğer göremezsen çıkışı. Beşerdir, ürperir, irkilir. Yoluna taşlar koyarlar takılırsın, düşersin, kalkarsın. Dizlerin kanar, hem de çok kanar. Bazen kolların, bazen yüzün, bazen kalbin...
05.10.2023
Ülkemiz; son yıllarda yaşanan mülteci akınları ya da mülteci gibi görünen uyuşturucu tacirleri ve terörörgütleri ile resmen içeriden işgal edilmiş durumda. Aynı zamanda, batıda ege adalarınınsilahlandırılması, Akdeniz’de dolaşan yabancı savaş gemileri, güneyde pkk-pyd unsurları, doğuda İranve Ermenistan, kuzeyde Rusya ile...
18.07.2023
İlber ORTAYLI “ Mülteci dediğin 10 bin olur, bilemedin 50 bin olur , onlarda geçici statüyle, şartlar iyileşince kendi ülkelerine gönderilir. Gayriresmi 13 milyon mültecinin olduğu bir ülkede mülteci değil üstü örtülü bir istila vardır. Bu ileride Türkiye’nin başını çok...
İspanya’da “Türk” adı; “coco” yani umacı eşanlamında kullanılmaktadır. İtalyanların korku deyimi, “Mama, i Turchi”, yani “Anneciğim, Türkler”dir! “Türk” adı sadece Osmanlı’yı değil, tüm Müslümanları kapsıyordu. Ve Avrupalılar, adlarını duydukları ama görmedikleri Türkler konusunda hep efsaneler üretti. Bu efsanelerde Türk tipi;...
İstanbul’un Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Fethi ile Orta Çağ kapanıp, Yeni Çağ başlamıştır. Fetihler ile Çağ Kapatıp, Çağ Açan bir neslin evlatlarıyız hepimiz. Aradan yüzyıllar geçer ve 20.Yüzyıl bitiminde yine İstanbul ve Anadolu Coğrafyasında başlayan hareketlilik Mustafa...
21 Mart toprak ananın uyanışına merhaba. Bugünü özel yapan pek çok sebep vardır.  İlkbahar ekinoksu. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’dür.  21-26 Mart tarihleri arasında Orman Haftası ve Ağaç Bayramı olarak kutlanır. Kaşgarlı Mahmud -Dîvânu Lugâti’t-Türk ‘e göre; on iki hayvanlı...
1 – Kurduğumuz tüm devletleri umursamazlık ve bilinçsizlik sebebiyle kaybettik. Ama hiçbir ders almamışız. Bize yutturulan çeşitli gerekçelerle  17 Milyonluk istilâ ordusuyla resmen işgale uğradık. Sokaklarda, kuralsızca yatanlar, kendi şehri gibi gezenler var. Göçmen, Mülteci, Sığınmacı dediğin her şeyden önce...
16.01.2023
Değerli ve kıymetli okurlarımız amacım algıyı sade yapısıyla sentezleyip söz sanatı, söz güzelliğinden öte anlam ve hayal derinliğine bakarak ele almaktır. Çünkü anlam derinleşmişse ince zarif bir nitelik kazanacaktır. Algı kontrolü konuşmanın ötesinde beynin bazı bölümleri uyarılarak sürekli hazza yönelim...
06.08.2023
Fikirler ve ideolojiler insanın kollektif zihnindeki virüsler gibidir. Tek bir kişiden veya yerel topluluklarda küresel aşamaya kadar her biri kendini özgür etkiyi taşıyan çok sayıda var olurlar. Örneğin eşcinselliği ele alalım; benimsendiğinde doğrudan üremeyi engelleyen teorik olarak daha yüksek oranda...
Misakı Milliden ve Kuvayi Milliye den “doğmuş” bir parti olan CHP,  yine olmadı, büyük bir hata yaptı, Ülkeyi bölmek istediklerini açıkça dile getiren bir partiyi omuzlayarak, meclise taşıma çabası içine düşüp Umut bekleyen halka, utanç oldu. Oysa karşılarında Türklükle özel...