YAZAR

25.08.2023
Bu yazımda sizlerle gerek söylenişi ağızlara yanlış alıştırılmış; gerekse anlaşılan anlamı tamamen gerçek anlamının dışında kalmış olan bu değerli ders veren kalıplarımızı paylaşmak; doğru söylenişleri ve doğru anlamları ile ilgili sizleri aydınlatmak istedim, keyif alarak okumanız dileğiyle. -Çevir gazı yanmasın....
10.08.2023
1 – O ülkenin vatandaşıdırlar. 2 – Kendilerini gizlemek için, son derece Vatansever ve Dini değerlere bağlıymış gibi görünürler. 3 – Birileri tarafından ya da bir şekilde, o ülkenin çok üst mevkilerine gelmiş ya da getirilmiş olabilirler. 4 – Yaşadıkları...
06.08.2023
Fikirler ve ideolojiler insanın kollektif zihnindeki virüsler gibidir. Tek bir kişiden veya yerel topluluklarda küresel aşamaya kadar her biri kendini özgür etkiyi taşıyan çok sayıda var olurlar. Örneğin eşcinselliği ele alalım; benimsendiğinde doğrudan üremeyi engelleyen teorik olarak daha yüksek oranda...
1 – Kurduğumuz tüm devletleri umursamazlık ve bilinçsizlik sebebiyle kaybettik. Ama hiçbir ders almamışız. Bize yutturulan çeşitli gerekçelerle  17 Milyonluk istilâ ordusuyla resmen işgale uğradık. Sokaklarda, kuralsızca yatanlar, kendi şehri gibi gezenler var. Göçmen, Mülteci, Sığınmacı dediğin her şeyden önce...
18.07.2023
İlber ORTAYLI “ Mülteci dediğin 10 bin olur, bilemedin 50 bin olur , onlarda geçici statüyle, şartlar iyileşince kendi ülkelerine gönderilir. Gayriresmi 13 milyon mültecinin olduğu bir ülkede mülteci değil üstü örtülü bir istila vardır. Bu ileride Türkiye’nin başını çok...
02.07.2023
Ülkelerin gelişmişlik ölçülerinden birisi de aktif lisanslı sporcu sayısıdır. Gelişmiş ülkeler bir taraftan lisanlı sporcu sayısını çoğaltmaya çalışırken, diğer taraftan da yeni spor dallarını yaşama geçiriyorlar. Türkiye bu tablonun neresinde diye soracak olursanız, ne siz sorun ne de ben söyleyeyim....
06.06.2023
Kendimi bildim bileli görünenin ardındaki görünmeyene bakan, görebilen, hissedebilen bir çocuk, genç, kadın oldum. Herkesi de bu yolda ayıltmaya çalışan bir misyon yüklendim. Bunu istedim mi yoksa zorunda mı hissettim bazen ben de karar veremesem de; sonunda herkesin göremeyeceğini acı...
Misakı Milliden ve Kuvayi Milliye den “doğmuş” bir parti olan CHP,  yine olmadı, büyük bir hata yaptı, Ülkeyi bölmek istediklerini açıkça dile getiren bir partiyi omuzlayarak, meclise taşıma çabası içine düşüp Umut bekleyen halka, utanç oldu. Oysa karşılarında Türklükle özel...
09.05.2023
Günümüz çağdaş toplumların vergicilik anlayışı, ekonomik, sosyal ve politik anlayışların, teknolojide meydana gelen hızlı değişikliklerin, ekonomi bilimindeki olağanüstü hamlelerin ve çağdaş özlemlerin etkisinde yeni bir yörüngeye girerken, Türkiye bu değişimden yeterince payını alamamış görünmektedir. Türk vergi sisteminin ekonomik gelişme üzerindeki...
Gökte bir mızrak! Rüzgâr ile dalga dalga, Vura vura esen yele salınmakta Al Sancak! Başım dik! Onurlu duruşum heybetinden! Uğruna feda olan canlardır tüylerim diken diken eden! Ey benim kan ile Tuğ almış Sancağım! Namert Ürksün! Kurt başını göğe kaldırdı…...
07.05.2023
 I-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN: Emtianın imhasında genel kural, imhanın takdir komisyonu nezaretinde yapılmasıdır. Ancak son kullanma tarihi geçmiş veya bozuk olan ilaç, tıbbi malzeme, gıda, atık vb. emtianın insan sağlığına zararlı olabileceği ve acilen imha edilmesi mecburiyeti bulunan bu ürünlerin...
05.05.2023
İşletme sermayesi ve nakit akışı, her işletmenin yakından takip ettiği iki önemli finansal ölçümdür. Bu iki finansal ölçüm, işletmelerin bir piyasa gerilemesine dayanıp dayanamayacaklarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Basit bir ifadeyle işletme sermayesi, bir şirketin günlük ve kısa vadeli giderlerini karşılayacak...
03.05.2023
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında… c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni...
20.04.2023
Şirketlerce yatırım konusu yapılan ve borsada işlem gören mevcut hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında iştirak kazancı istisnasından yararlanılıp yararlanılmayacağı,  – Şirketin iki seneden az süre...
18.04.2023
Deprem bölgesinde yaşayanların yoğun bir şekilde başka illere göç etmeye devam ettiği ve bunların ne kadarının tekrar yaşadıkları yerlere dönecekleri belirsiz görünmektedir. Bunda belirleyici olacak temel unsurlardan biri, bölgenin yeniden inşasında devletin başarı düzeyi olacaktır. Afetlerden korunmak ve afetleri daha...
16.04.2023
Böyle oluyor, daha önce de olmuştu. İnanılmaz bir “iyilik” çıkıyor içimizden. Özgürlükleri, hakları, kardeşlikleri, barışı enkaz hâline getirenlerin, arsızlık, düşmanlık nefret saçanların dünyasında; hayata tutunabilmek, umut edebilmek için esas hangi değerlere ihtiyacımız olduğuna dair bir insanlık destanı daha yazılıyor; acının,...
Yıl 23 Nisan 1920 … Türkiye’yi, Büyük Millet Meclis Hükümeti yönetmekteydi. Tek bir eksik vardı, oda Cumhuriyet’in ilanı. 29 Ekim 1923 Pazartesi günü toplantısında Anayasanın 1. Maddesinin sonuna “Türkiye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyet” tir fıkrası eklenilerek Yeni TÜRKİYE CUMHURİYETİ kuruldu....
09.04.2023
Bir noktada tıkanınca her şey Dön yüreğinle, tüm bedeninle o yüce dağlara, Ve haykır içinde ne varsa. Yalancı çiçek açmış zehirli zambaklara, Ona, buna, şuna, kendine, sevdiğine, hayata .. Kimlere dolduysan boşalt içini. Bağır, hakaret et, çığlıklar at. Yankılansın sesin...
31.03.2023
Paplo Neruda “Yolun karanlığı olmaz, iyi bir arkadaşla yürüyene” diyor. Yolcu yoluna devam ederken, yolcunun yoldaşları yolcuya sıkı sıkıya sarılıp yolcu ile birlikte hedefe varmalıdır. Eğer hedefe ulaşamazsak ATATÜRK Türkiye sinden eser kalmayacak. Kaldırıma taş olamayacakları, başımıza taç yaptığımız için...
31.03.2023
Tarih boyunca, teknolojik devrimler işgücünü değiştirdi; yeni çalışma biçimleri ve kalıpları yarattı, diğerlerini modası geçmiş hale getirdi ve daha geniş toplumsal değişimlere yol açtı. Bu mevcut değişim dalgasının derin etkileri olması muhtemeldir. Örneğin, Uluslararası Çalışma Örgütü, enerji sektöründe sürdürülebilir uygulamaların...
29.03.2023
Sanatın; sağlığı, zihinsel esenliği, bilişsel işleyişi, yaratıcı yeteneği ve akademik performansı iyileştirdiği genel kabul görmüş bir standarttır. Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin sürdürülebilir kalkınmayı sağlama ve kapsayıcı iş fırsatları yaratma potansiyeline uluslararası ilgi artmaktadır. Bir devlet, sanat yoluyla ekonomik büyümeyi ilerletmek...
27.03.2023
Geçtiğimiz birkaç yılda dünya ve ulusal düzeylerde veri gizliliği düzenlemelerinde büyük bir artış görüldü. Pek çok kuruluş, uyumu göstermek için artan sayıda yasal, düzenleyici ve dahili gereklilikleri çözmeye çalışarak bu düzenlemelere ayak uydurmak için çaba gösteriyor.  Gizliliğe uygunluk, iç denetim...
21 Mart toprak ananın uyanışına merhaba. Bugünü özel yapan pek çok sebep vardır.  İlkbahar ekinoksu. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’dür.  21-26 Mart tarihleri arasında Orman Haftası ve Ağaç Bayramı olarak kutlanır. Kaşgarlı Mahmud -Dîvânu Lugâti’t-Türk ‘e göre; on iki hayvanlı...
Karbon nedir; Dünyadaki bitki ve hayvan yaşamının temelini oluşturan bir elementtir. Karbon ayak izi ile ilgili tartışmalar, aslında karbon değil, karbon bulunduran bir bileşik olan karbondioksit (CO2) ile ilgilidir. Petrol, kömür gibi fosil kaynaklı yakıtların enerji elde etme amacıyla yakılması...
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun! Öncelikle yazıma büyük Türk ulusunun kurtuluşunu gerçekleştiren ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Kendisini sevgi, saygı ama en çok özlem ile anıyorum. En çok diyorum çünkü...
Türkiye Bugün Uzayda ne kadar var ve ne kadar söz sahibi? Lazer, elektromanyetik silahlar, frekans sistemleri, ışın teknolojileri… Türkiye’de yaşanan Büyük Deprem Felaketi sonrasında HAARP teknolojisi başta olmak üzere, elektromanyetik silahlar, uzaya fırlatılan uydular ve Ülkemizin bu teknolojilerle nasıl mücadele...
İspanya’da “Türk” adı; “coco” yani umacı eşanlamında kullanılmaktadır. İtalyanların korku deyimi, “Mama, i Turchi”, yani “Anneciğim, Türkler”dir! “Türk” adı sadece Osmanlı’yı değil, tüm Müslümanları kapsıyordu. Ve Avrupalılar, adlarını duydukları ama görmedikleri Türkler konusunda hep efsaneler üretti. Bu efsanelerde Türk tipi;...
“Siyaset demek siyah set demektir.” BAŞIMIZA ARDI ARDINA NEDEN BÜYÜK FELAKETLER GELİYOR. Bütün Kötülükler Kötü Âmirlerden Kaynaklanır, Devlet Kasasını Aralarında Taksim Ederler, Bereket Kalkar, Halk İnler, Din, İman, Vatan Mevzu Değil!.. Ülkemizin yekün çoğunluğu Müslüman ! O halde KURAN üzerinden...
26.02.2023
1.  Doğru Planlamaya Öncelik Verin: Lojistik şirketinin gelişmesi için doğru bir planlamaya ihtiyacınız vardır. Tipik olarak, kapasite kaynağı araçları, teslimat, satın alma ve depolama gibi çeşitli faktörleri içerir. Bir lojistik işletmesi, operasyon için bir akış şeması oluşturmayı anlamalıdır.  İyi planlama, mümkün olan en...
25.02.2023
Kalbimiz, ruhumuz, duygularımız çok acıyor. Hepimizin derin bir üzüntü, şaşkınlık ve keder içinde olduğumuz bu zaman diliminde, Ocak ayında yazmış olduğum ve 10 Şubat 2023 tarihinde paylaşmayı planlamış olduğum bu yazımı bekleterek bugün paylaşabiliyorum. Bu elim faciada olan biten her...