ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU (OYAK)-2

Yayınlama: 16.10.2020
Düzenleme: 16.10.2020 01:37
4
A+
A-
1967 Ankara doğumlu, Evli ve Üniversite mezunudur. İşadamı, İktisatçı ve Bilgisayar Yazılım Mühendisi olup Yazılım Şirketi sahibidir. Aikido 5.Dan Kıdemli Antrenörü ve Basketbol Antrenörüdür. Kamu ve Özel Sektörde Yöneticilik yapmıştır. Atabey19 Türk Ocakları Derneği Kurucu Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri görevlerini yürütmektedir.
+ Daha Fazla

  Önceki yazımızda OYAK ile ilgili tespitlerimizi ve ülkemiz için örnek bir model olarak, nasıl ele alınması gerektiğini ifade etmiştim. Genel olarak okurlarımızdan olumlu dönüşler almamıza rağmen eleştiriler de aldık.

   Özellikle bir eleştiri vardı ki, onu cevaplamadan es geçmek olmazdı. Bir okurumuz “OYAK mensubu olmayan bir kişi ne diye OYAK hakkında yazı yazar ki” diye sormuş. 

  Evet efendim, OYAK sadece askerleri bağlayan bir kurum değildir, Ülkemizin öz kaynakalarını ihtiva eden, İMKB’de işlem gören iştirakleri ile OYAK önemli bir iktisadi yapıdır. Ülke ekonomisinde büyük payı olan ve Milletimizin imkanlarıyla yani Yüce Meclisimizden çıkarılan bir kanun ile kurulmuş olan OYAK, her ne kadar TSK mensuplarının paraları ile var olmuş olsa da Türk Milletinin önemli bir değeridir. 

  Bu ve buna benzer varlıkların, değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini isteme hakkı her Türk Yurttaşına düşer hatta vatandaşlık sorumluluğudur ayrıca! 

  Son günlerde yaşanan OYAK ile gelişmeler hiçte iç açıcı olmayıp yıllardır siyasetçilerin bu yapı üzerinde gizli müdahalelerde bulunduğu yönünde haberler çıkmakta ve gündem olmaktadır. Bizler hükümetlerin, politikacıların geçici, Devletin baki olduğunu savunan öz Türk Milletinin evlatlarıyız. Amacımız, Milletimizin teminatı olan Türk Ordusunun mensubu olan asker evlatlarının ana sütü gibi helal olan varlıklarını peşkeş çekilmesini önüne geçmek ve böylesine güzel amaçla kurulan yapıyı modelleyerek diğer Millet evlatlarına da benzer imkanlar sunmak derdindeyiz.  

  Geçen yazımızda OYAK’ın nasıl büyüdüğünü, üyelerine sağladığı imkanları ve idare tarzından bahsedeceğimizi söylemiştik. Evet şimdi gelelim OYAK’ta neler olduğuna. 1961’den 1970’e kadar OYAK’ın net değeri şaşılacak bir biçimde yüzde 2.400 oranında arttı. Kurumun net varlığı yaşanan bütün ekonomik krizlere rağmen 1960-1980 arası dönemde sürekli bir artış trendinde seyretti ve el attığı bütün girişimlerde başarılı oldu.

  1990’a gelindiğinde Türkiye’nin en büyük holdingi olan kurum, 1996’da dördüncü, 2000’de yine üçüncü sırada yer almıştır. Bu hızlı gelişim sayesinde kurum kısa sürede Türkiye’nin pazar ekonomisini yönlendirebilecek kadar güçlü bir kuruluş halini aldı ve ülkenin sanayileşmesinin ve ekonomik gelişiminin doğal müttefiki oldu.

  Sonuç olarak OYAK’ın böylesine güçlü bir şekilde piyasaya dahil olması kaçınılmaz bir şekilde “Sermayenin Millileşmesi” denen sürece katkıda bulundu. Bunda en büyük pay, OYAK’ın çeşitli yasal ayrıcalıklara sahip olmasıdır ve bunlar arasında en önemlisi vergi muafiyetleri olup OYAK’a bağlı iştirakler normal bir şekilde vergi ödemesine rağmen, OYAK’ın kendisi vergi muafiyetleriyle diğer holdinglere göre bir ayrıcalık taşıyor. 

  OYAK şunlardan muaftır: Kurumlar vergisi, diğer her türlü gelir vergisi, katılım ücreti ve düzenli aidat alan tüm kuruluşların ödediği özel gelir vergisi, bütün satış ve tüketim vergileri, tüm yasal işlemlerden alınan damga vergisi. Dahası, OYAK’ın serveti, kazancı ve tahsil olunacak hesapları, tıpkı hükümetlerde ki gibi üçüncü şahıslara karşı rüçhan hakkına sahiptir. OYAK’ın mal varlığına zarar veren her şahıs ya da kuruluş devlet malına zarar vermiş gibi işlem görür. Bunlara rağmen Özel Yasa, OYAK’ın Özel Ticaret Yasası’na bağlı yasal bir oluşum olduğunu söyler. Bu imkanlara sahip OYAK, siyasi gelişmelerle beraber birilerinin talebi sonucu, son yönetimlerin marifetiyle, hükümetin vesayeti altına girme yolunda hızla ilerliyor ne yazık ki!

  Üyelerine sağladığı hizmetlere bakacak olursak, OYAK grubunun kilit birçok sektörde yer aldığını görebiliriz; çimento-beton (inşaat), otomotiv, maden, kimya ve finans… Benim dikkatimi çeken ise özellikle Çimento ve Demir Çelik sektörü. OYAK üyelerine konut üretimi yapan ve onlara uygun kredilerle ürünlerini pazarlayan bir yapıdır. Ayrıca OYAK’ın sahip olduğu RENAULT Otomotiv Fabrikaları A.Ş. ile üyelerine araba sahibi olmalarına ve konut edindirmede kolaylıklar sağlamaktadır. 

  Finans konularında üyelerine zaman zaman uygun faiz oranlarında borç para verme hizmeti de sunuyor. OYAK, esas olarak üyelerine “Emeklilik Yardımı”, vefat durumunda, kanuni mirasçılarına “Ölüm Yardımı”, 205 sayılı OYAK kanunu kapsamında ilgili hükme girenlere “Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı” ile “Kısmi Maluliyet Yardımı” yapmaktadır. 1996 yılında çıkarılan bir düzenleme ile OYAK  emeklilik Yardımına hak kazananlarının birikimlerini ilgili mevzuata göre OYAK’ta belirli oranlarda bırakmaları karşılığında Emekli Maaşı Sistemine girme hakkı veriyor ve ikinci bir emekli maaşı elde etmelerini sağlıyor. 

  205 sayılı kanunla kurulan OYAK; Temsilciler Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Genel Müdürlük’ten oluşan yönetim organlarına sahip. OYAK’ın en geniş katılımlı organı olan Temsilciler Kurulu, sayıları 50’den az 100’den fazla olmamak üzere, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda, daimi üye sayısı dikkate alınarak birlik ve kuruluşlarda görevli daimi üyeler arasından, birlik ve kuruluşların komutan veya amirlerince tespit edilen temsilcilerden oluşmaktadır. Temsilciler Kurulu, her üç yılda bir geçmiş üç yılın mali hesaplarını incelemekte ve 20 asil, 10 yedek Genel Kurul üyesini seçmektedir. Genel Kurul, yıllık olağan toplantılarında, OYAK’ın yıllık çalışmalarını değerlendirerek, faaliyet raporlarını, bilanço ve kar zarar hesaplarını görüşür. Kurul, çeşitli konularda önerilerde bulunarak kararlar da almaktadır. Gerek görülmesi halinde Genel Kurul olağanüstü olarak da toplanabilmektedir. 

  Genel Kurul, Temsilciler Kurulu’nun seçtiği 20 üye ile Kanun’da belirtilen 18 üye olmak üzere toplam 38 üyeden oluşmaktadır. OYAK stratejileri ve politikalarının görüşüldüğü ve esas karar mercii yerinin Genel Kurul olduğunu unutmamak gerekir. 

  Yönetim kurulu OYAK’ın yönetiminden sorumlu kuruldur. Görev süresi 3 yıldır. Üyelerinden 3’ünü Genel Kurul, 4’ünü de Kanun’da belirtilen komisyon seçmektedir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir ve kararlarda oy sahibidir. 3 kişiden oluşan Denetleme Kurulu’nun bir üyesi Genel Kurul, bir üyesi Sayıştay Başkanı, bir üyesi de Türkiye Bankalar Birliği İdari Heyeti Başkanı tarafından seçilmektedir. Kurulun görev süresi 3 yıldır.

  Genel Müdürlük, Kurum faaliyetlerinin OYAK stratejileri ve politikaları kapsamında sevk ve idaresini yürütmektedir. OYAK’ın Genel Müdürlük yapılanması, Genel Müdür ve ihtiyaca göre belirlenen sayıda Genel Müdür Yardımcısından oluşmaktadır. Yönetim tarzı olarak kurum ihtiyaçlarına cevap verebilmekte fakat 1996 yılında daimi üye statüsünü kazanan Emekli Maaşı Sistemine giren OYAK mensupları, hem Temsilciler Kurulunda hem de Genel Kurulda yer alamadıklarını görüyoruz. İlgili kurullarda yer alamamak özellikle kurumun faaliyetlerinden yakınen etkilenen EMS (Emekli Maaşı Sistemi) üyelerinde huzursuzluğa neden olmaktadır. Bu hususta ilgili yasal düzenlemelerin en kısa zamanda yapılması zaruri hale gelmiştir. Böylece kurum daha şeffaf ve işler hale gelecektir.

  Evet değerli okurlarım, bu yazımızda OYAK’ın nasıl büyüdüğünü, üyelerine sağladığı imkanları ve idare tarzından bahsettik. Gelecek yazımızda OYAK’ın olumsuz yönlerini, kurumun mevzuatlarından kaynaklanan mağduriyetleri, hatta kasıtlı olabilecek bazı yanlışlarını aktaracağım. Dikensiz gül olmaz elbet, fakat gülün kokusu az geliyorsa eğer dikenlerin acısı daha çok hissedilir maalesef.

  Sevgi ve saygıyla… 

  #TürkO

  Tolga Akyel

  Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı