SON DAKİKA

İHVAN-I SAFA (SÂFİ/DURU/TEMİZ KARDEŞLER)

Bu haber 16 Aralık 2019 - 0:59 'de eklendi.
Abone ol

Erdoğan’ın Ortadoğuya ilişkin politikalarındaki en büyük çıkmazlarından biri, Türkiye’deki Siyasal İslamcılığın Arap dünyasındaki ideolojik kardeşi olan İhvan-ı Müslimin anlayışından kopamamış olmasıdır,

Erdoğan’ın Mısırdaki Mursici/Selefi zihniyetli grubu desteklemesi de bu yüzdendir.

Aynı şekilde Suriye’de 1982 Hama isyanını başlatanlar da İhvan-ı Müslimin grubudur, bugün de Suriyeli muhalifler denilen grubun temel çatısı yine İhvancı gruptur,
Erdoğan’ın ikilemi bu yüzdendir…

Peki bu her grubun bir karşıtı ya da rakibi varsa, Arap coğrafyasında bu grubun karşıtı kimdir?
Şimdi sizlere Ortadoğu’ya ilişkin değerlendirmelerde hiçbir analistin dile getirmediği bir gruptan bahsedelim,

Bu grubu okurken aklınıza, Türkiye’deki Selefi/İslamcı anlayışın karşıtı olan Türk Tasavvuf/Ocak anlayışı da gelsin, böylece iki karşıt zihniyetin mücadelesi açısından genel tablo daha net ortaya çıkmış olacaktır.

Bahse konu topluluğun ismi İhvan-ı Safa’dır.

İhvan-ı Safa ilmi, felsefi, dini, siyasi altyapısı ve amaçları olan, bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için İhvan/kardeşlik, yol arkadaşlığı gibi deyimlerle kendini ifade etmeye çalışan bir gruptur.

Dahil olanlar arasında samimiyet, dostluk ve dayanışmayı ilke edinen bu toplulukta ciddi bir eğitim disiplini mevcuttur. Bu topluluğun bir amacı da, içinde bir çok farklı felsefi ve ilmi akımı barındıran, insanları bir araya getirecek evrensel bir yol oluşturmaktı.

Atatürk'ün Katilleri - Hüseyin Hakkı Kahveci

Topluluk kendisine “İnsan Sevgisini”  ilke edinerek, korkuya dayalı Din tabusuna karşı çıkmıştır, topluluğun bu yönü ile Türk Tasavvuf anlayışıyla irtibatlı olduğunu anlayabiliriz.
Matematik, Astronomi, gibi ilimlerde de ileri derece de donanımları olan bu topluluk kendisini şöyle ifade etmektedir;

“Kardeşlerimizin, bilimlerden hiçbirine düşman olmamaları, hiçbir kitabı hor görmemeleri, mezheplerden hiçbirine önyargı ile bakıp taassuba düşmemeleri gerekir. Çünkü bizim görüş ve mezhebimiz, bütün mezheplerin görüşlerini kapsar ve bütün bilimleri kuşatır. O da; başlangıcı ve sonu, gizliliği ve açıklığı itibariyle hepsinin bir tek prensip, bir tek sebep, bir tek âlem ve bir tek ruhtan meydana gelmeleri bakımından duyularla algılanan ve akılla bilinen bütün varlıkların araştırılmasıdır.”

Dolaylısıyla bugün İhvan-ı Müslimin denilen Selefi/İslamcı, ilerleme/aydınlanma düşmanı yozlaşmış grubun tarihsel karşıtı, İhvan-ı Safa denilen bilimci/ilerlemeci aydınlanmacı gruptur.

Kainatın ve beşeri tüm oluşumların akıl ve bilim yolu ile araştırılmasını ilke edinmiş Basra merkezli bu grup ve anlayışın Arap dünyasına hakim olmaması için, İngiliz destekli İhvan-ü Müslimin anlayışının yayılması istenmiştir.

Dolayısıyla Aydınlanmacı Türk Ocak/Tasavvuf geleneğinin tarihsel düşmanı olan yozlaşmış/gerici akımlar ile, geçmişte Ortadoğu coğrafyasında ortaya çıkan aydınlanmacı İhvan-ı Safa ekolüne düşman olan akımlar kardeştirler.

Cengiz Han Güven

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

Parlamento Haber | Korku yok!