ATA NAL ÇAKILDIĞINI GÖRMÜŞ, KURBAĞA AYAKLARINI UZATMIŞ

Yayınlama: 23.02.2019
Düzenleme: 04.02.2019 01:34
9
A+
A-

Çok önemli bir Türk deyimidir.

Kısaca açılımı; Değerli bir kimse hakkı olan bazı şeyleri, buna layık olmayanlar da istemekten kendini alamaz. (H. Fethi GÖZLER. Büyük Deyimler Sözlüğü. İnkılâp kitabevi. S: 67. 1983. İstanbul)

Hak güçtür. Gelişmiş, yani evrensel ölçü ve değerleri kendisine prensip kabul etmiş tüm ülkelerde bu prensip kabul edilmiştir.

Her nedense İslam ülkelerinde değil. Neden?

Bunu kimse İslam’a bağlayamaz.

Zira İslam gibi diğer inançlar da bireyseldir.

İnancın bireysellikten çıkarılması halinde haklar ve güçler azalır ve başkalarının eline geçer.

İslam yozlaştırılır.

İktidarı elinde bulunduranlar kendi düşüncelerine uygun bir din geliştirir. Nasıl mı?

“Bizimkiler çalıyor ama çalışıyor.” demesi gibi.

Yani çalma eylemini İslam’ın meşru yapısına alıyor. Sonra da “ben Müslüman’ım” diyor. Bunu da dinin bir emri sayıyor.

Herkesin de bunu böyle kabul etmesini istiyor ve bekliyor.

İşte esas sorun buradadır.

Bunun adına da Laiklik diyoruz.

Laikliğin ortadan kaldırıldığı yerde “din bezirganları” artar,

Allah ile Aldatanlar” çoğalır.

Ama gerçek Laiklikte bunların olmasına olanak yoktur.

Laikliğin reddedilmesi, Laikliği dinsizlik gibi yaftalayanların durumlarına bakın, hak etmedikleri yerde ve hak etmedik gelir seviyesinin üstünde gelire sahiptirler.

Yani kısaca ve genellikle Laiklik dini aslından soyutlayanlara düşmandır.

Büyük Atatürk 17 Aralık 1927’de bu konuya şöyle açıklık getirmiştir:

Efendiler; Biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil, din ve devlet düşmanı oldukları, Selçuklu ve Osmanlı’y bu yüzden batırdıkları için yasakladık.

Çok değil, yüz yıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki; bazı kişiler, bazı cemaatler bir araya gelerek bizlerin di düşmanı olduklarımızı öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirlerine düşeceklerdir.

Ayrıca unutmayın ki; o gün geldiğinde her bir taraf diğerlerini dinsizlikle suçlamaktan geri kalmayacaktır.

Pek yakında çıkacak olan ATATÜRK Din Düşmanı mıydı? Adlı kitabımda konuyu daha derin göreceksiniz.

Alaeddin Usta

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı