SON DAKİKA

LİMAN SAHALARINDA DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN YAPILAN HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI

Bu haber 24 Ocak 2019 - 0:35 'de eklendi.
Atatürk'ün Katilleri

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (13/b) maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

İstisnanın uygulanması için hizmetin;

-Liman ve hava meydanlarında,

-Deniz ve hava taşıma araçları için,

yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla liman ve hava meydanlarında yapılmayan hizmetler deniz ve hava taşıma araçları için yapılsa bile istisnaya tabi olmazken; liman ve hava meydanlarında yapılmakla birlikte deniz ve hava taşıma araçları için yapılmayan hizmetlere de istisna uygulanması mümkün değildir.

İstisna kapsamına, liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dâhil olmak üzere, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir.

İstisna kapsamına giren hizmetlerin temininde acentelerin aracılık görevi yapmaları istisna uygulamasına engel değildir. Acenteler vekil sıfatıyla gemi sahibinin veya işleticisinin gereksinim duyduğu her türlü işlemleri ikmal ederler ve aracılık faaliyetinde bulunurlar. Bu işlemlerin yapılması sırasında ortaya çıkan masraflara ilişkin fatura ve benzeri belgeleri gemi sahibi veya işleticisi adına alırlar. Bazı hallerde ve zorunluluk sonucu bu belgeler acente adına da düzenlenebilir. Acente, namına hareket ettiği firmanın unvanını ve / veya gemi adını zikretmek suretiyle, bu belgeleri kendi kaydına almaksızın dekont ekinde ilgilisine ulaştırmalı, belge kendi adına düzenlenmişse faturalama işlemi yapılmalıdır. Acentelerin deniz hava taşıma araçlarına yaptıkları kendi hizmetlerinin bedeli olarak aldıkları acentelik ücreti veya acente komisyonu olarak isimlendirilen hizmet bedelleri de yasanın 13/b maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.

Limanlarda deniz taşıma araçları için yapıldığı belirlenen aşağıdaki hizmetler KDV Yasası’nın 13/b maddesiyle düzenlenen istisnadan yararlanabilecektir:

• Geminin tonajına göre belirlenen acentelik komisyonu,
• Polis, sağlık memuru, gemi personeli gibi kimselerin açıkta demirleyen gemiye götürülüp getirilmesi, gemi ile ilgili parça ve malzemelerin gemiye götürülmesi,
• Personel için gemiye kumanya taşınması, gemi çöpünün dökülmesi,
• Palamar, çekek, kılavuzluk, römork, servis motoru hizmetleri,
• Geminin limana uğramasının sağlanması,
• Kurtarma, yüzdürme, rıhtıma veya açığa çekme işleri,
• İşgaliye, liman, fener, sağlık resimleri,
• Deniz Ticaret Odası payları ve Vapur Donatanları Derneği ücretleri,
• Kaptan vekalet yazısının tercümesi ve notere onayı, radar ve sair haberleşme hizmetleri,
• Temizlik hizmetleri, yangın söndürme,
• Gemi personeli için gümrük, polis, konsolosluk ve diğer resmi dairelere muamele yapılması, Fios – Liens (Free in and out, stowed) ve nezaret hizmetleri,
• Yola elverişlilik belgesi verilmesi, koruyucu acentelik hizmetleri, gözetim hizmetleri,

Öte yandan, limanlarda deniz taşıma araçları için değil de bunlar tarafından taşınan yük ve yolcuya verilen ve Yasanın 13/b maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmeyen hizmetler ise şunlardır:

• Yolcuların rıhtımdan gemiye, gemiden rıhtıma taşınması,
• Yükün rıhtımdan gemiye, gemiden rıhtıma taşınması,
• Yükün gemiye yüklenmesi ve gemiden boşaltılması,
• Yükün hazırlanması, tartılması, depolanması,
• Liman içi yük nakli,
• Yükün gemiye yerleştirilmesi ve boşaltılmasına nezaret edilmesi (primaj),
• Maçuna (vinç) ve free – out hizmetleri,
• Yolcuya ve yüke ilişkin resmi muamelelerin yaptırılması,

Ancak, limanlarda yük ve yolcuya verilen hizmetlerin KDV Yasası’nın 16/1-c maddesinde sayılan transit, aktarma, geçici depo, gümrük antreposu, gümrük sahası ve serbest bölge rejimleri kapsamında olması halinde, bu hizmetler, KDV’den istisna olabilecektir. Aksi halde bu hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. Bu durumda, verginin konusuna girmeyen veya Yasa’nın 16/1-c maddesine göre vergiden istisna olan hizmetlerle ilgili yüklenilen vergiler, KDV Yasası’nın 30/a maddesi gereğince indirim konusu yapılamayacaktır.

Ahmet Akın

YAZARA AİT DĞER YAZILAR

Ahmet AKIN
1950 yılında doğdu. Mersin İleri İlkokulu ve Mersin Ticaret Lisesinden sonra 1971 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünden mezun oldu. Özel teşebbüste üretim planlama, pazarlama ve muhasebe departmanlarında görev yaptı. 1976 yılında Mersin’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. Mali Müşavir ve Muhasebeciler Birliği Dernek çalışmalarında bulundu. 1990-1998 döneminde Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı görevini üstlendi. Mersin Üniversitesi Geliştirme Vakfı (MÜGEV), Mersin İdman Yurdu Spor ve Eğitim Vakfı (MİYSEV) ve Mali Müşavirler Eğitim Vakfı (MEV) kurucu üyesi oldu. Mersin Atatürkçü Düşünce Derneği, Mersin Tüccar Kulübü, Mersin Tenis Kulübü, Mersin Briç Spor Kulübü, Mersin Temiz Toplum Derneği, İçel Sanat Kulübü, Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü, Mersin Kuvayı Milliye Spor Kulübü, SODEV, Mersin Ticaret Liseliler Derneği, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Galatasaray Spor Kulübü, Yenişehir Briç Spor Kulübü ve 1972 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. 2013 yılından beri de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliği görevini yürütmekte. Gazeteci-Yazarlığa devam ediyor. “Konular ve Görüşler” ile “Sözün Bittiği Yerdeyiz” isimli, İhracat Sektöründe Tekdüzen Muhasebe ve Kambiyo, Serbest Bölgeler, Maliyet Muhasebesi, Dış Ticaret İşlemlerinde Tekdüzen Muhasebe ve Kambiyo, İnşaat Sektöründe Tekdüzen Muhasebe ve Yapı Kooperatifleri konulu kitaplarım yayımlandı. Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi üyesiyim. Halen Yeminli Mali Müşavir olarak Mersin’de faaliyet göstermekte. 1998-2008 döneminde TÜRMOB ve TESMER’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Evli ve Barış, Serdar ve Murat adlarında üç çocuk babası.

ATAM TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

"Ne Mutlu Türküm Diyene" Spotify ve iTunes da Yayında!

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYORUZ"

PH ANDROİD UYGULAMASI

PARLAMENTO HABER Android Uygulaması

En güncel haberlere PARLAMENTO HABER ile ulaşın

Canlı bildirim özelliği ile son dakika haberlerini kaçırmayın!

Google Play'den alın
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!