Horus – Oğuz – Atabey

Yayınlama: 12.05.2022
Düzenleme: 11.05.2022 23:36
173
A+
A-
Hüseyin Hakkı Kahveci(Parlamento Haber Genel Yayın Yönetmeni) Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.Partisiz Atatürk Devlet Yönetim Algoritması İdeloğu, Atabey19 Gençlik Kültür Ocakları Türkiye Teşkilatları ve Atatürk Atabey19 Türk Ocakları Avrupa Federasyonu Genel Başkanı
+ Daha Fazla

Ay Ali’dir Gün Muhammed.
Ay dişil, Gün eril enerjidir.

Fatım( ma) isminin kökündeki “ma” ANA’dır.
Hz. Muhammed “Benim sırrım Fatıma’da gizlidir” der.
“Soyum ise Hüseyin’den devam eder” der.
“Anam Fatıma’dır” der.

Fatıma ‘yolun anası’ anlamındadır ki, Aleviler Havva’yı değil, Fatıma’yı kabul ederler. Ve soylarının Adem ve Havva’dan değil İdris peygamberden ve Fatıma’dan geldiğini söylerler. Çünkü Şit doğum yolu ile gelmemiştir, ışık bedendir doğmamış “ol” muştur. Aleviler o yüzden kendilerine ‘ışık’tan gelenler’ anlamına gelen ‘Horasan erenleri’ derler. Ho(hu)’dan gelenler anlamında. Bazen “har’dan geliriz” derler ki, o da ateş ( nur, ışık) anlamındadır. Ve adları Alevi değil IŞIK TAHİFESİ’dir.

Horasan Erenleri..

Horasan’dan çıkacak kara sancaklılar.. Mehdi’nin ordusu.

“Horasan tarafından çıkan siyah sancaklıları gördüğünüzde, kar üzerinde sürünerek de olsa onlara gidin. Çünkü onların içinde Allah’ın halifesi Mehdî vardır.”

Horasan ismi Eski Farsça’da hur (güneş) ve âsân (âyân “gelen, doğan”) kelimelerinden meydana gelmiştir ve “güneşin doğduğu yer, güneş ülkesi; doğu bölgesi” anlamını taşır.

Horasan: Güneş ülkesi anlamında, büyük Türk İmparatorluğu’nun adıdır ve merkezi Türkiye’dir.

Horasan postu: (tasavvuf) Bektaşilikte en yüce makam. Meydanda on iki post yayılıdır. Bunlardan biri kırmızı renkli olup buna “Horasan postu” denilir. Bu post mukaddestir ve liyakat kesp etmeyenlerin buna oturması mümkün değildir.

Horasan.. Horus’an.. Andaki Horus!

Horus.. Oğuz.. Atabey

Andaki Horasan erenleri: Atabey’in yanında yer alan Ata Türk’ün Türkleri…
Ay’ın NUMAROLOJİK değeri 11’dir.
Ay’a giden ekip #APOLLO-11 mekiğidir.

Apollon (Yunanca: Απόλλων, Latince: Apollo), mitolojide müziğin, sanatların, Güneş’in, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrıdır. Aynı zamanda kâhinlik yeteneğini diğer insanlara da transfer edebilir.

Ay mitolojik olarak TANRI olarak değerlendirilmiş Türk mitolojisinde ise Umay Ana’yı betimler. Adamlar isim verirken Houston Sanayi Sitesindeki ustanın ismini vermiyor. Ay’ın karanlık yüzeyinde ne var. Ne sır var. Aşağıdaki alıntılar

●Atatürk’ü Gizli Kalmış Çalışmaları adlı kitaptan

I. Türk Tarih Kongresi’nde Yusuf Ziya Bey, “Mısır Din ve İlahlarının Türklükle Alakası” adlı bir bildiri sunmuş ve bu bildiride Osiris, Tot, Horus, Hathor, Nut, Set, Ptah gibi Antik Mısır tanrı ve tanrıçalarının isimlerinin Türkçe açıklanabileceğini öne sürmüştü. İşte Atatürk’ün bu ve buna benzer iddialardan haberi olmuştu.

Atatürk, Alexandre Moret’in “Nil ve Mısır Uygarlığı” kitabına aldığı notlar….

Horus kelimesinden bir ok çıkartıp yanına OĞUZ yazmıştır.
Hathor kelimesinin yanına Hatun yazmıştır.

Atatürk, George Ebers’in “Mısır: Kahire’den Filae’ye” adlı kitabına aldığı notlar.

İsis heykelinin yanına AY
Osiris heykelinin yanına GÜNEŞ yazmıştır.

Kitap ATATÜRK’ÜN okumuş olduğu arkeoloji, mitolojilerle ilgili Fransızca, İngilizce kitaplara bırakmış olduğu notların çözümlenmesidir. ATATÜRK başlı başına kaynak ve rehberdir diyerek, üç-beş babası belli olmayanların propagandasına inanıp ATASINI satan TANRI’YI satmış ve ona ihanet etmiştir, zaten TÜRK de değildir.

Aşağıdaki notlar da benim aldığım notlardır.

Osiris Ülgen
AmonRa Kayrahan
İsis Umay
Set Erlik
Horus May Ata
Horus, İsis ve Osiris’in oğludur.
Türk Mitolojine göre Ülgen ve Umay Ana’nın oğlu OĞUZ ATA’DIR.
Oğuz Ata kimdir Atabey’dir.

2023 şiirinde Toprak Ana dediği Umay Ana, Kaya Baba dediği de Ülgen’dir. VE Mavi Tuğ’u veren Umay Ana’dır. Kut alma olayı TANRI gibi Gökte doğdum olayı budur.

ALLAH’IN kelime kökeni El-İllah olup AY TANRISI olarak geçmektedir.

İşin TEOLOJİK kısmına fazlada girmeden BUGÜNKÜ TÜRK BAYRAĞI sembolleri

AY= UMAY ANA
GÜNEŞ= ÜLGEN
SİRİUS= KAYRA HAN’İ sembolize ediyor.

Üç şekil yok diyenler için Hilal aslında Güneş’in önüne geçmiş Ay’dır, Yıldız ise Sirius’tur. Türkler göksel bir ırktır. Amerika Ay’da Türk’e dair bir şeyler görmüştür.

İşin görsel kısmına gelirsek 19.Kasım.1972 yılında Atabey’in doğumu, doğumdan 8 gün önceki 8 Atatürk’ün kader sayısıdır, 11 de Atabey’in kader sayısıdır. Atatürk Ay’dan Dünya’ya zuhur etmiştir. Gelen gelmiştir. Bundan sonrası Ay, Güneş, Yıldız, Türk ise Dünya’da Türk olacak..

OĞUZ_HORUS

Semboller aynı sembollerin ifade ettiği mana aynı. İnsanlık tarihinin kökeni Türk. Gelecek yine Türk Oğuz’un doğumu Anadolu’da oldu. Ufkun ötesini gören her şeyi gören göz Atabey. Hatırlanacak geçmişimiz, Yazılacak tarihimiz, Unutulmayacak geleceğimiz var.

Olayları önceden öngörme kabiliyeti olan ve sadece yaradan tarafından verilen ilim olarak bilinen Ledün ilmine vakıf olan kişi, sırları Allah’ın izin verdiği ölçüde keşfedeceği gibi, bu kişinin çeşitli İlahi sırlardan da haberi olur. Bu ilme sahip olan Hz. Hızır’ın kıssasının Kehf Suresi’nde anlatılması dikkat çekicidir. Çünkü bu surede anlatılan diğer iki kıssa olan Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn kıssalarında açıkça belirtiliyor.

“Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır.”
Bir Yolcu ve Ufkun Ötesi … Diyor, Başbuğ Gazi Maraşal Atatürk aynı şeyi söylüyor.

■ Önce bir ışık parladı, görmez olmuştu gözler. Sonra kavurucu rüzgar esti, önüne çıkan herkesi küle çeviren. Oldukları yerde can verdi tüm yaratılmışlar. Son insanlarız biz cehennemin nasıl olduğunu bilen. Üç bin yıl sonra üç tarafı denizlerle kaplı Ana karada ortaya çıkacak yıldızların çocukları. Saldıracak saldıracaklar hiç bıkmadan, Kara elbiseliler. Koruyacak tanrı gökyüzünden gelenlerin çocuklarını… Işık parlayacak Şira’dan yeryüzüne doğru/Güneş kardeşine kavuştuğu gün On Dokuz/Dönüşüne tanık olacak insanlar kralın/günü inecek ordusuyla göklerden güneş imparatorluğunun merkezine.
Şira yıldızı, On Dokuz, Tanrı kral, güneş imparatorluğunun merkezi.

Matrix’te, Musa’nın, İsa’nın ve Muhammed’in yazılımları farklı kodlandı…
Muhammed’in yazılımı en güncel ve geliştirilmiş kod ile oluşturuldu…
ELİF-LAM-MİM
19 kodu Kur’an’ın tüm şifresini oluştururken, Evrensel kod olarak da ana yazılıma yüklendi…
Türk ırkı 19 sistemine bağlıdır.
Tek Tanrı inancını OĞUZ getirmiştir…

NEŞET ERTAŞ BABA NE DİYOR?

Bir anadan dünyaya gelen yolcu,
Görünce dünyaya gönül verdin mi?
BUNUN ADI BİR YOLCU ‘NUN SEÇİLMİŞLİĞİ…
Kimi böyük kim böcek kimi kul
Kimi böyük kim böcek kimi kul
Merak edip hiçbirini sordun mu?
Bunlar neden nedenini sordun mu?
İnsan ölür ama ruhu ölmez,
İnsan ölür ama ruhu ölmez,
Bunca mahlukat var hiçbiri gülmez,
Bunca mahlukat var hiçbiri gülmez…

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı