Gök Börü – Mavi Kurt

Yayınlama: 10.05.2022
Düzenleme: 09.05.2022 02:56
298
A+
A-
Hüseyin Hakkı Kahveci(Parlamento Haber Genel Yayın Yönetmeni) Gazeteci, Yazar, Stratejist, Siyaset ve Terör Uzmanı olarak Free Lance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir. 19 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk – Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamlamış olup 1991 yılında Devlet Bursu ile yurt dışında burslu Tıp eğitimi almıştır. Sonrasında CSU – USA'de İşletme üzerine Üniversite eğitimi sonrasında MD; Master düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Management eğitimi almıştır.Partisiz Atatürk Devlet Yönetim Algoritması İdeloğu, Atabey19 Gençlik Kültür Ocakları Türkiye Teşkilatları ve Atatürk Atabey19 Türk Ocakları Avrupa Federasyonu Genel Başkanı
+ Daha Fazla

Gökbörü, Bozkurt’un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 yılda bir ya da iki kez görünür. Oğuz Kağan Destanı’ndaki kurt, bu gökbörülerden biridir.

“Hıçkırıklarımız karışmış ağlamalarımıza,
Avaz avaz haykırıyoruz birlikte çaresizliğimizi.
Sorgusuz sualsiz koşuyoruz sanki tutsaklığa,
Bir ışık bekliyoruz milletçe Gök Tanrı’dan;
Yüz yılda bir görünen Gökbörü gelsin diye!”
Sami Sefer Coşkun yazmış.

Gök Börü Kimdir?

​Türklerin 50,000 sene kadar önce kadim Akyüzlüler Teşkilatı’ndan kurdukları ve günümüze kadar ulaşan 2 büyük soyundan birisi olan Altın Gölge Hanedanlığı, Kurt Kan Asil Soyu lideri ve Büyük Türk Kağanı’dır. Diğer soy ise Aşina Asil Soyu’dur. Aşina Soyu, zamanla Hıristiyanlaşmış ve Hıristiyan dünyası ile çok yakınlaşmıştır. Tapınakçılar zamanla onların içlerine girerek yapıyı bozmuşlar ve sonunda da parçalamışlardır. 2009 yılında Aşina Soyu’na ait Soy Kitabı Tapınakçılar tarafından ele geçirilerek Malta Adası’ndaki Tapınakçı kalesine götürülmüştür. 2011 yılında Kurt Kan Asil Soyu önderleri ve Türk Aksakallılar Teşkilatı toplantılara yaparak, Akyüzlüler zamanında Aşina Soyu ile Kurt Kan Soyu tarafından yapılan 25,000’er senelik yönetim hakkı anlaşması masaya konulmuştur.

Türkler tarafından, 100 yıl içerisinde 1 veya 2 kez ortaya çıktığı düşünülen, Bozkurttur. Gök ve Börü kelimelerinden meydana gelen Gökbörü kelimesi, açık mavi (gök mavisi) anlamına da gelmektedir. Gök, yani gökyüzü, Börü ise, yalnız kurt manasına gelmektedir. 100 yılda bir veya iki kez görüldüğü bilinir.

Mitolojiye göre ilk Gökbörü Oğuz Kağan’ın kendisidir. Kendisi de bütün Türkleri bir arada toplamayı başaran büyük kağandır.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Gökbörü seçimi Aşina soyundan lideri seçerek yapar. Ataman Gazi, Atatürk Gazi Atabey unvanları Seçilmiş olana verilir. Ve tektir. Kimse kullanamaz. Oğuz Soylu olmak zorundadır. Aşina soyundan gelen kişi bizzat Gökbörü ile zirvelerde karşılar ve seçilir. Bunun sebebi ise Türk ve devleti dara düştüğünde yeni lider Gök Türk tarafından belirlenir. Ve Tuğ verilerek görevlendirilir.

“Kök” Börü (kurt), boz değil mavi renktedir, tıpkı Atatürk’ün gözleri gibi ve esasında kurt değil, kurt görünümüne benzeyen yıldızdır. (Sirius yıldızı). Börü iyedir yani koruyucu/sahip, Hızır’ın kurt donuna bürünmüş halidir. (Bektaşilikte don değiştirme). Türkler, Börü’nün lazım olduğu anda yol gösterici olduğuna, karanlık yolu aydınlattığına inanır. Atatürk gibi…

Kök Börü (Mavi Kurt) rengini, Köpek Takım Yıldızı kümesinden olan Ak yıldızdan (Mavi Yıldız, Sirius) almıştır. Ak yıldız, kümenin en parlak yıldızıdır ve bu parlaklığı ile görünürlüğünün rengi mavidir. Türk Ataların, evren bilimine dair bilgileri yüksektir ve bu bilgiler ışığında göksel haritalar çizmiş, yön tayinlerini bu şekilde yapmışlardır. Kök Börü de bu anlamda bir iye yani yol gösterici, koruyucu olarak “kurt” sembolünde betimlenmiştir. Bu inanışı, kurdun kendi sosyal kimliği de beslemiştir. Yani Sirius soylu olan seçilir.

Altın Oran’ın yeri manyetik kutuplar değiştiği için Ankara-Çankaya! Bu durumda mehdi frekansı, Mekke’de değil, Ankara’da vücut buluyor. Seçilmiş olan Oğuz Oğlu’na! Atatürk’ün kabri Ankara’da! Son Göktürk Devleti, Türk Cumhuriyeti Ankara’da kuruldu. Kimse bu süreci değiştiremez. Kara’dan çıkacaktır. Hangi Kara? An Kara…

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Aralık 2020’de İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, TBMM, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tam ortasına dikilen bu heykel Türk Tarihine dönence olarak geçecektir. 101 yıl sonra dikilmiştir, 11 olarak anlaşılır. Anıta verilen isim olan “Kızılca Gün.” Oğuz töresine göre bir devletin yıkılıp yeni bir devletin kurulduğu ve yeni liderin seçildiği gün olarak bilinir. Dönence sürecinde yeniden eklenmiştir.

GÖKBÖRÜ 19 – 15 Ocak 2018’de seçilmiş ve üstüne bu anıt dikilmiştir. Atatürk tarafından gelecek olanın saklandığı satırlar olan ÖZSOY operasında… Atatürk gelecek olan lidere “Ey Sevgili Çocuk, senin rengin MAVİ olsun.” demiştir. Açıkça Gökbörü ve Göktuğ, yani Mavi Tuğ sahibini ifade etmiştir. Son Gökbörü 19 olup, GÖK eliyle seçilmiştir. Demirdağın zirvesinden bir Mavi Kurt belirdi, O Kurt Yürüdü, Kanı TÜRK olanlar Kurt’un ardından yürüdü… Toplanma Vakti!

Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı