ADALET VE DİN

Yayınlama: 16.05.2019
7
A+
A-

Her ikisi var olduğu zamandan beri ağır istismarlara uğramıştır.

Hatta o kadar ki zaman zaman adil olan “dinsiz” bile sayılmıştır.

Bu nedenle tarihin her döneminde her iki kavram hakkında ağır tartışmalar olmuştur.

“Devletin dini adalet, dinin devleti hürriyettir.” Hz. Ali.

“Adalet yoksa devlet dinsiz, hürriyet yoksa devletsizdir.”

“Adalet namazdan ileridir.”

“Adalet birleştirir, zulüm ayırır. “ Şahabeddin Ahmet İbşiri.

“Adalet güzeldir fakat liderlerde olursa daha da güzeldir.” Hz. Muhammed.

“Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.” Atatürk.

“Devrimlerini hükümetin meclis onayıyla yapan tek devrimci Atatürk’tür.” Turgut ÖZAKMAN.

“Yanlış bilgi dinden çıkarır.”

Bu sözlere yanlış diyebilecek bir babayiğit var mı?

Bu sözlere zamansız ve gereksiz sözler diyebilecek bir babayiğit var mı?

Tarihin hiçbir döneminde bu sözlere ihtiyaç olmamıştır diyebilecek bir babayiğit var mı?

O halde dünyanın birinci uğraşının neden adalet ve din olduğu sorusunun cevabının çok kolay olduğu kolayca anlaşılır.

Zira din sayesinde insanların çok kolay aldatılabileceklerine inanmamak olanaksız neredeyse.

Neden?

Osmanlı’da Kuran ayetlerini savaşılan düşmanın yoluna kazıyarak gömen ve onun mağlup olmasını sağlayan bir milletin torunlarıyız.

Bu asla unutulmamalıdır.

Neden?

Bu savaş kazanılırsa “ayetler” sayesinde kazanılacak,

Kaybedilirse ayetler yüzünden kaybettik diye kimse diyemez.

Zaten demez de.

Ama kazanılırsa bu olay tarihin her sürecinde din tacirleri tarafından kolayca işlenilebilir bir konu oluşmuş olacak.

İşte Büyük Atatürk bu gidişe dur dedi.

17 Aralık 1027’deki söylevinde tam da bu konuya parmak basmıştır.

Değerli okuyucularım!

“Atatürk Din Düşmanı mıydı?” adlı kitabımda çok geniş olarak Atatürk’ü anlattım.

İşte o Atatürk sözü edilen söylevin son paragrafında; “Çok değil, yüz yıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki; bazı kişiler, bazı cemaatler bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduklarımızı öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirlerine düşeceklerdir.

Ayrıca unutmayın ki; o gün geldiğinde her bir taraftan diğerlerini dinsizlikle suçlamaktan geri kalmayacaktır.”

Varın siz düşünün ve karar verin.

Alaeddin Usta

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı