ahmet akın

Başarılı bir kadın girişimci olmak için işinizle ilgili net bir vizyona sahip olmanız gerekir. Neyi başarmak istediğinizi ve oraya nasıl ulaşmayı planladığınızı net bir şekilde anlamak çok önemlidir. Ağ oluşturma, herhangi bir girişimcilik yolculuğunun çok önemli bir parçasıdır ve mentorlar, meslektaşlar ve sektör uzmanlarıyla güçlü ilişkiler kurmak değerli rehberlik ve...
15.04.2024
BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİ OLMANIN İPUÇLARI için yorumlar kapalı
31
2024 yılında finansal piyasalar için zorlu bir ortamda kalma yolunda ilerlediğimiz görülüyor. Devam eden yüksek enflasyon, artan borç verme maliyetleri, daralan marjlar, artan düzenlemeler ve siber güvenlik tehditleri, mevcut risk ortamındaki önemli faktörler olmaya devam ediyor. Karşılaşılabilecek en yaygın finansal sorunların başında; gelir eksikliği/iş kaybı, beklenmedik giderler, çok fazla borç...
14.04.2024
FİNANS SEKTÖRÜ HIZLA KÜRESEL BİR KÖY HALİNE GELİYOR için yorumlar kapalı
28
Önümüzdeki yıllarda denetimi şekillendirecek yeni trendlere uyum sağlayabilmek için denetçilerin, teknolojiyi benimsemesi, yapay zeka, makine öğrenimi, blockchain ve veri analitiği gibi teknolojilerde uzmanlaşması çok önemlidir. Bu araçları anlamak ve bunlardan yararlanmak, rekabetçi ve verimli kalabilmeyi sağlar. Wirecard’ın iflasına yol açan bir dizi yozlaşmış ticari uygulama ve sahte finansal raporları kapsayan dış...
03.04.2024
GELİŞEN TEKNOLOJİLER DENETİME UYGULANDIĞINDA İNANILMAZ SONUÇLAR VERİYOR için yorumlar kapalı
34
Her yerin, genellikle bir topluluğa, şehre, bölgeye, köylere yerleşmiş veya şu andayaşamakta olan insanların tarihi mekanlarında veya kültürel geleneklerinde bulunananlatacak bir hikayesi vardır. Bu hikayeler ve mekanlar ziyaretçilerle paylaşıldığında buaktiviteye KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ adı verilmektedir. Bu büyüyen endüstri segmentindebaşarı ve sürdürülebilirlik, dikkatli planlama ve yeterli kaynak gerektirir.Çoğu kültürel miras alanı,...
28.03.2024
BAŞARILI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜR MİRAS TURİZMİ için yorumlar kapalı
24
Sürdürülebilirlik yalnızca çevresel etkiyi değil aynı zamanda kuruluşun sosyal ve ekonomik yönlerini de ifade eder. Çalışan güvenliği, çeşitlilik, yolsuzluk riskleri ve etik pazarlama gibi faktörler, dikkate alınması gereken diğer faktörlerden sadece birkaçıdır. Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların günümüzün ve gelecek nesillerin kullana-bileceği şekilde kullanılmasını ifade etmektedir. Sürdürülebilirlik konusu kalkınma açısından önemlidir...
26.03.2024
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDEN ÖNEMLİ BİR GELİŞMEDİR için yorumlar kapalı
45
İyi bir planlama yapılmadan PAZARLAMADA başarı beklenemez. Mükemmel bir durumanalizi (SWOT), markanızın güçlü, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri hakkında hızlı bir genelbakış sağlamalıdır. Daha sonra sektörünüzün kapsamlı bir denetimini yapın. Rakiplerinizinneyi doğru, neyi yanlış yaptığını öğrenin. Ürününüzün veya hizmetinizin pazarda nerededurduğunu size gösterecektir. Araştırma başarılı bir pazarlama planının omurgasıdır. Birpazarlama...
10.02.2024
Pazarlama Planlamasında Başarılı Kampanya Yolları için yorumlar kapalı
43
SİYASETTEKİ YALANLAR, başkalarının yanlış inançlar geliştirmesini sağlamak ve onların desteğini toplamak için kullanılmaktadır. Yanlış bilginin, insanlar bilginin yanlış olduğunu anladıktan sonra bile düşüncelerini etkileyebildiği iyi bilinmektedir. Bu, özellikle liderlik pozisyonundaki kişilerin yalan söylemesini endişe verici hale getiriyor.  Siyasetçi en az güvenilir mesleklerden biri olarak sıralanıyorlar. Kendilerini olduklarından daha yetenekli ve...
31.01.2024
YALAN TEMELLİ SİYASETİN ETKİSİ için yorumlar kapalı
47
Ülkelerin gelişmişlik ölçülerinden birisi de aktif lisanslı sporcu sayısıdır. Gelişmiş ülkeler bir taraftan lisanlı sporcu sayısını çoğaltmaya çalışırken, diğer taraftan da yeni spor dallarını yaşama geçiriyorlar. Türkiye bu tablonun neresinde diye soracak olursanız, ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Durum pek iç açıcı değil. Son dönemlerde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde...
02.07.2023
Amatör Sporlara Yeterli Destek Sağlanmıyor için yorumlar kapalı
54
Günümüz çağdaş toplumların vergicilik anlayışı, ekonomik, sosyal ve politik anlayışların, teknolojide meydana gelen hızlı değişikliklerin, ekonomi bilimindeki olağanüstü hamlelerin ve çağdaş özlemlerin etkisinde yeni bir yörüngeye girerken, Türkiye bu değişimden yeterince payını alamamış görünmektedir. Türk vergi sisteminin ekonomik gelişme üzerindeki etkilerinin bir türlü özlenen seviyeye çıkarılamaması, vergi potansiyelinden yararlanma oranının...
09.05.2023
Türk Vergi Sistemsizliği için yorumlar kapalı
27
 I-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN: Emtianın imhasında genel kural, imhanın takdir komisyonu nezaretinde yapılmasıdır. Ancak son kullanma tarihi geçmiş veya bozuk olan ilaç, tıbbi malzeme, gıda, atık vb. emtianın insan sağlığına zararlı olabileceği ve acilen imha edilmesi mecburiyeti bulunan bu ürünlerin emsal bedellerinin takdir komisyonlarınca muayyen bir zamanda takdirinin mümkün olamayacağı...
07.05.2023
Bozulmuş, Çürümüş ve İmha Edilmesi Gereken Ürünlerin İmhası ve Değerlemesi İşlemlerinin Takdir Komisyonu Kararına Bağlanma Şartı Olup Olmadığı için yorumlar kapalı
10
İşletme sermayesi ve nakit akışı, her işletmenin yakından takip ettiği iki önemli finansal ölçümdür. Bu iki finansal ölçüm, işletmelerin bir piyasa gerilemesine dayanıp dayanamayacaklarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Basit bir ifadeyle işletme sermayesi, bir şirketin günlük ve kısa vadeli giderlerini karşılayacak likidite düzeyi olarak tanımlanır.  Bir şirket için işletme sermayesinin, çalışanlara...
05.05.2023
İşletme Sermayesinin Önemi ve Avantajları için yorumlar kapalı
30
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında… c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir...
03.05.2023
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Yapılan Satışların KDV ve KV Yönünden Değerlendirilmesi için yorumlar kapalı
13