ahmet akın

İşletme sermayesi ve nakit akışı, her işletmenin yakından takip ettiği iki önemli finansal ölçümdür. Bu iki finansal ölçüm, işletmelerin bir piyasa gerilemesine dayanıp dayanamayacaklarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Basit bir ifadeyle işletme sermayesi, bir şirketin günlük ve kısa vadeli giderlerini karşılayacak likidite düzeyi olarak tanımlanır.  Bir şirket için işletme sermayesinin, çalışanlara...
05.05.2023
İşletme Sermayesinin Önemi ve Avantajları için yorumlar kapalı
30
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında… c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir...
03.05.2023
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Yapılan Satışların KDV ve KV Yönünden Değerlendirilmesi için yorumlar kapalı
14
Şirketlerce yatırım konusu yapılan ve borsada işlem gören mevcut hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında iştirak kazancı istisnasından yararlanılıp yararlanılmayacağı,  – Şirketin iki seneden az süre elinde bulunan hisse senetlerinin satışının zararla sonuçlanması durumunda bu zararların...
20.04.2023
Hisse Senedi Alım Satım Faaliyeti Sonucu Oluşan Zararın İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı ile İştirak Kazançları için yorumlar kapalı
14
Deprem bölgesinde yaşayanların yoğun bir şekilde başka illere göç etmeye devam ettiği ve bunların ne kadarının tekrar yaşadıkları yerlere dönecekleri belirsiz görünmektedir. Bunda belirleyici olacak temel unsurlardan biri, bölgenin yeniden inşasında devletin başarı düzeyi olacaktır. Afetlerden korunmak ve afetleri daha iyi yönetebilmek için kaderci yaklaşımlardan ziyade bilimsel gelişmeler temelinde yönetim...
18.04.2023
Afetlerden Korunmak ve Afetleri Daha İyi Yönetebilmek İçin Kaderci Yaklaşımların Yerini Bilimsel Gerçekler Almalıdır için yorumlar kapalı
54
Böyle oluyor, daha önce de olmuştu. İnanılmaz bir “iyilik” çıkıyor içimizden. Özgürlükleri, hakları, kardeşlikleri, barışı enkaz hâline getirenlerin, arsızlık, düşmanlık nefret saçanların dünyasında; hayata tutunabilmek, umut edebilmek için esas hangi değerlere ihtiyacımız olduğuna dair bir insanlık destanı daha yazılıyor; acının, trajedinin, yıkımın orta yerinde!  Çok büyük bir felaket karşısındayız. Sözlerle...
16.04.2023
Bir Ulusu Güçlü Kılan Dayandığı Birlik ve Beraberliktir için yorumlar kapalı
12
Tarih boyunca, teknolojik devrimler işgücünü değiştirdi; yeni çalışma biçimleri ve kalıpları yarattı, diğerlerini modası geçmiş hale getirdi ve daha geniş toplumsal değişimlere yol açtı. Bu mevcut değişim dalgasının derin etkileri olması muhtemeldir. Örneğin, Uluslararası Çalışma Örgütü, enerji sektöründe sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesi, elektrikli araçların kullanılması ve mevcut ve gelecekteki binalarda enerji...
31.03.2023
Veri Havuzu ve Yapay Zeka Gibi Dijital Teknolojiler Yaşamımızın Önemli Birer Parçası Olmaya Devam Edecek için yorumlar kapalı
5
Sanatın; sağlığı, zihinsel esenliği, bilişsel işleyişi, yaratıcı yeteneği ve akademik performansı iyileştirdiği genel kabul görmüş bir standarttır. Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin sürdürülebilir kalkınmayı sağlama ve kapsayıcı iş fırsatları yaratma potansiyeline uluslararası ilgi artmaktadır. Bir devlet, sanat yoluyla ekonomik büyümeyi ilerletmek için tasarlanmış belirli programları veya girişimleri benimsemelidir. Devlet sanatta ekonomik...
29.03.2023
Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Sürdürülebilir Kalkınmayı Sağlama Potansiyeline İlgi Artmaktadır için yorumlar kapalı
2
Geçtiğimiz birkaç yılda dünya ve ulusal düzeylerde veri gizliliği düzenlemelerinde büyük bir artış görüldü. Pek çok kuruluş, uyumu göstermek için artan sayıda yasal, düzenleyici ve dahili gereklilikleri çözmeye çalışarak bu düzenlemelere ayak uydurmak için çaba gösteriyor.  Gizliliğe uygunluk, iç denetim için temel bir odak noktası olacaktır. İç denetim, kişisel bilgilerin...
27.03.2023
İç Denetimin Geleceği için yorumlar kapalı
32
1.  Doğru Planlamaya Öncelik Verin: Lojistik şirketinin gelişmesi için doğru bir planlamaya ihtiyacınız vardır. Tipik olarak, kapasite kaynağı araçları, teslimat, satın alma ve depolama gibi çeşitli faktörleri içerir. Bir lojistik işletmesi, operasyon için bir akış şeması oluşturmayı anlamalıdır.  İyi planlama, mümkün olan en kısa sürede maksimum iş ve karı hedeflemeye yardımcı olur. Doğru...
26.02.2023
Başarılı Bir Lojistik İşi için 10 Anahtar için yorumlar kapalı
20
2022 boyunca seyahat, pandemi öncesi seviyelere geri dönmeye başladı.  2023’te bu hareketin devam etmesi, turizm ve destinasyonlar için büyük bir fırsat olması bekleniyor. Mevcut veriler, turistlerin kültür başkentlerine yönelik gezilere artan ilgisini gösteriyor.  Zengin kültürel deneyimler sunan Edinburgh ve Lizbon gibi şehirler, 2023’ün en iyi destinasyonları arasında yer alıyor. Gelecek yıl ziyaretçi...
24.02.2023
2023’te Turizme Yön Verecek Başlıca Seyahat Eğilimleri için yorumlar kapalı
16
Siyasi manzara son 15-20 yılda oldukça değişti. İnternet bu dönüşümde büyük rol oynamıştır. Özellikle sosyal medya artık siyasi kampanyalarda ve insanların konular hakkında düşünme biçimlerinde ciddi bir faktördür. Adaylar ve destekçileri görüşlerini sürekli olarak Facebook ve Twitter’da yayınlıyorlar. Her bir tarafın propagandalarını yayınladığı kendi sayfaları var. Bugün sosyal medyanın siyaseti...
22.02.2023
Sosyal Medya Siyaseti Nasıl Etkiler? için yorumlar kapalı
13
1. İlk 6 Yıl Çok Önemlidir: Çocukların hayatlarının ilk altı yılında hayatlarının herhangi bir noktasında öğrendiklerinden daha fazla öğrendiklerini destekleyen sağlam kanıtlar vardır.  Bu ilk altı yıldan sonra öğrenme oranı düşer. Bir çocuğun daha sonraki yıllarda okulda nasıl öğreneceği ve başaracağı ve genel yaşamı için temel atıyorsunuz. Bir çocuğun hayatının bu...
31.01.2023
3-6 Yaş Arası Erken Çocukluk Gelişiminin Önemi için yorumlar kapalı
12