SON DAKİKA

Zorunlu derste de cihat

Bu haber 30 Temmuz 2017 - 11:04 'de eklendi. Son Güncelleme30 Temmuz 2017 - 12:23
Rabıta Uğur Mumcu'dan Sonra - Hüseyin Hakkı Kahveci

13 Ocak’ta 51 derse ait müfredat askıya çıkmış, hafta başında da öğretim programlarının nihai şekli açıklanmıştı. Din dersine ait program ise AİHM kararı nedeniyle sonraya bırakılmıştı. Öğrenciler 6’ncı sınıfta “Hz. Muhammed’in Hayatı” ünitesinde cihad kavramıyla tanışacak. Ünite kapsamında Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklaması beklenen öğrenciler, cihadı tanıyacak. 9’uncu sınıfta ise “İslam’da ibadetler” ünitesinde cihad, “İslam Dininde Temel İbadetler” arasında sayıldı. Ders sonunda öğrenciler, İslam’da cihadın önemini ayet ve hadislerle açıklayacak. Kazanımda cihad kavramı anlam genişliği göz önünde bulundurularak savaşla sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ele alınacak ve günümüzde istismar edildiğine vurgu yapılacak.

LAİKLİK DARALTILDI
Yeni programda laikliğe ilişkin bölümler daraltıldı. Eski müfredatta “Programın uygulanmasında devletimizin laiklik ilkesi daima göz önünde bulundurulacak ve bu ilke titizlikle korunacaktır” vurgusu yapılırken, yeni programda laiklik dar bir konu başlığı olarak bırakıldı. Eski programda 7’nci sınıftan itibaren “Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir” ünitesi ile başlayarak laikliğin esaslarını anlatan MEB, yeni müfredatta sadece “Haklar ve Özgürlükler” ünitesinin altında “din ve vicdan özgürlüğü” konusundan ayırarak laiklik kavramına yer verdi. Eski programda, “Laiklik ilkesinin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olarak yürütülmesi olduğu; laiklik ilkesi gereğince devlet yönetiminde din kuralları yerine millet egemenliğinin esas alındığı; laiklik ilkesinin akla ve bilime önem verdiği, devlet yönetiminde ve her alanda aklın ve bilimin esas alınmasını öngördüğü; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının din ve vicdan hürriyetinin anayasa ile güvence altına olduğu” ifadeleri ile laikliğin esasları vurgulanıyordu.

ALEVİLİK ‘YORUM’DA
Alevilik, yeni müfredatta da inanç değil yorum olarak yer aldı. Alevilik ve Bektaşilik konusu 7 ve 12’nci sınıflarda “İslam düşüncesinde yorumlar” ünitesinde “Tasavvufi yorumlar” başlığıyla Yesevilik, Nakşibendilik ile birlikte anlatılacak.

Din dersi müfredatında Alevilerin isteğine rağmen yine Cemevi ibadethane olarak adlandırılmadı. Aleviliğin anlatılacağı ünite genelinde, “dini yorumların çağlara ve ortama göre dinin anlaşılma biçimlerini ortaya koyan birer zenginlik olduğu ve bu nedenle farklı inanç ve dini yorumlara saygı duyulması, birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesinin” vurgulanması ve anlatımda “nesnel bir dil” istendi. Alevilik ve Bektaşilik konusunun açıklamalarında Hacı Bektaş Veli’nin Bektaşiliğin oluşumu ve Aleviliğin gelişimindeki rolü, ocak kültürü ve “el ele, el hakka ikrarı” anlatılacak. Hızır orucunun bazı Alevî ocaklarınca tutulması vurgulanacak ve “Gülbank” konusunda da “Lokma Duasına” yer verilecek. MEB, Cemevi’ni ise yeni müfredatta “ayin-i cem erkanının yapıldığı, ‘yol, adap ve erkân yeri’” olarak tanımladı. Bektaşilikte ise cemevi yerine “meydan evi” ifadesinin kullanıldığına değinilmesi istendi. Bu konuda derslerde görsellere de yer verilmesi istenirken, “ayin-i cem erkanı” konusunun düşkünlükten kaldırma, dardan indirme ve Abdal Musa cemleri ile sınırlandırılması talimatı verildi.

HİÇBİR YERDE YOK
DİN dersi öğretim programı taslağında programın amaçlarında, hedeflerinde, vizyonunda, temel yaklaşımında, programın yapısında Atatürk’e ilişkin bilgiye yer verilmedi. Ders kazanımlarında da Atatürk’ün adı, sözleri, görüşleri yer almadı. 4, 5, 6, 7 ve 8’nci sınıflarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programına göre, Atatürkçülükle ilgili konulara ayrı bir tablo ayrılmış, dersle ilgili Atatürkçülük ile ilgili konular, her öğrenme alanında ilgili ünitelerde alt başlıklar ve kazanım olarak yer alıyordu.

Atatürk'ün Katilleri

Atatürk’ün vatan savunması, askerlik, gazilik ve şehitlik, savaş ve barış ile ilgili görüşleri araştırılarak sunular hazırlanıyordu. Laiklik kavramı, Atatürk’ün laiklik, din ve vicdan özgürlüğü konularında söylediği sözlerin araştırılmasıyla başlıyordu. 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar için eski öğretim programının sonunda Atatürkçülükle ilgili konuların yer aldığı tablo bulunuyordu. 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfların din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programında da Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili kazanımlar yer alıyordu. 9’uncu sınıfın müfredatında yer alan “Laiklik ve din”, 10’uncu sınıfta yer alan “Atatürk ve din”, 11’inci sınıftaki “Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri”, 12’nci sınıftaki “Atatürk ve Din Öğretimi” üniteleri çıkartıldı. 12’nci sınıfta “laiklik” kapsamında öğrenciler, laiklik kavramını ve kapsamını açıklayacak. Laiklik kavramı, anlam genişliği ve sosyolojik boyutu ile ele alınacak. Önceki müfredatta, 9’uncu sınıfta “Laiklik ve din” ayrı bir ünite olarak yer alıyor ve ünite kapsamında “Atatürk’ün laiklik anlayışı” anlatılıyordu.

HIRİSTİYANLIK, YAHUDİLİK 7’DEN 12 SAATE ÇIKTI
Hıristiyanlık, Yahudilik dinleri programda genişletildi. Bunlar programda ünite olarak yer aldı. Konular 12’nci sınıftan 11’inci sınıfa alındı. Eskiden üniteye ayrılan toplam süre 7 saatti. Şimdi 12’şer saat anlatılacak. 12’nci sınıfta ‘Türkiye’de bazı dini gruplar’ ünitesinde de Musevi Hahambaşılığı, Ermeni Kilisesi, Süryani Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi, Türk Ortodoks Kilisesi, Yehova Şahitleri, Nusayrilik, Yezidilik işlenecek. 12’nci sınıfta Hinduizm, Budizm, Konfüçyunizm anlatılacak. Derste, karma, reenkarnasyon, yoga gibi kavramlara değinilecek. 11’inci sınıfta yeni düzenlemeyle deizm, politeizm, sekülerizm, nihilizm de anlatılacak. Öğrenciler, din istismarı ve sahte peygamberlikle yaygın hurafe ve batıl inanışları da görecekler. Türkiye’de ve İslam dünyasında son zamanlarda faaliyet gösteren illegal, çıkarcı yapılar ve gruplardan örnekler verilecek.

ATAM TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

PH ANDROİD UYGULAMASI

PARLAMENTO HABER Android Uygulaması

En güncel haberlere PARLAMENTO HABER ile ulaşın

Canlı bildirim özelliği ile son dakika haberlerini kaçırmayın!

Google Play'den alın

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

Parlamento Haber | Korku yok!