AHMET AKIN

Gelişmekte iddialı ülkeler teknoloji için eğitime ağırlık verirken Türkiye isedinsel eğitime daha çok ağırlık veriyor. Bunun sonucunda sanayi kesimindengelen nitelikli eleman bulamıyoruz serzenişi artarak devam ediyor. Sonuçolarak ortaya şu gerçek çıkıyor. Türkiye, teknolojide ve iyi eğitilmiş işgücündegeri kalıyor.  Ekonomiyle ve siyasetle ilgili odalar, dernekler ve birlikler bu sürecinfarkında ancak etkili...
08.10.2023
Türkiye, Teknolojide ve İyi Eğitilmiş İşgücünde Geri Kalıyor için yorumlar kapalı
56
Türkiye’de en büyük israf kamu kurumlarından daha çok belediyelerde. Bununçözümü belediye harcamalarındaki şeffaflık. Bunun için de gider yerleri bazındaayrıntılı bir hesap planı ile performans denetimi gerekiyor. Kendisine güvenenbelediye başkanı bu yolu uygulayarak yeni kaynaklar yaratabilir.  Belediyelerin önemli görevlerinden birisinin kent merkezinde ticareti canlandırmakolduğunu bir anlasak, özgün projeler için kafa yormaya...
05.10.2023
Başarılı Bir Belediye Başkanlığı Temelde Başkalarını Etkilemekle İlgilidir için yorumlar kapalı
87