Bakanlık’tan Şirkete Özel İmar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AK Parti döneminde İBB’nin kabul etmediği, Tuzla’daki bir parselle ilgili imar planı değişikliği teklifini onayladı. Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan imar planlarında, söz konusu parselden geçen yollar, Bakanlığın onayladığı teklifle iptal edildi.

Bakanlık’tan Şirkete Özel İmar
Yayınlama: 22.01.2022
Düzenleme: 21.01.2022 19:15
11
A+
A-

AK Partili Tuzla Belediyesi’nin 2013 yılında yaptığı bölge imar planlarında, Merkez Mahallesi 1873 parselden geçen imar yolları, parsel sahibi şirketin yolları iptal eden plan değişikliği teklifi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, yaklaşık 11 bin metrekare büyüklüğündeki parselle ilgili teklifi, AK Parti’nin yönetimde olduğu 2015 yılında kabul etmemişti.

BAKANLIĞIN ONAYLAMA KARARI

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün duyurduğu, Bakanlık onay kararı için şöyle denildi:

“Bakanlığımızın 18.01.2022 tarihli ve 2733205 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 1873 parsele ilişkin UİP- 34226316 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 18.01.2022 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirilmiştir. Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 9.01.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.”

İBB 2015’TE OY BİRLİĞİ İLE REDDETMİŞTİ

Söz konusu parselle ilgili plan değişikliği teklifi 2015 yılında İBB’ye sunulmuştu. İBB Meclisi o tarihte özetle şu kararı oy birliği ile almıştı:

“Plan değişikliği ile, bir kısım yol alanının iptal edilerek konut alanı ve turizm alanı olarak düzenlendiği, böylelikle parsele özgü ihdasa konu alanlar oluşturulduğu, ancak teklif plan değişikliği ile ‘İhdasa konu yol alanları emsale dahil edilemez.’ şeklinde plan notu önerildiği, söz konusu değişikliğin herhangi bir teknik gerekliliğe dayanmadığı, ayrıca Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü tarafından da uygun görülmediği tespit edilmiş olup; teklifin bu yönden yol donatısını azaltıcı, konut ve turizm alanlarını artırıcı ve emsal teşkil edici nitelikte olduğu,…

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla ilçesi, Evliya Çelebi , Yayla,İstasyon ve Cami Mahalleleri 4. Etap’a ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığından meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının muhafazası komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur.’

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2015 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.”

ARSA KİME AİT?

Bakanlığa sunulan teklif dosyasında yer alan açıklama raporunda, arsanın mülkiyeti ile ilgili şu ifade yer alıyor:

“Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 1873 nolu parsel, Limones Yapı İnşaat Proje Danışmanlığı Enerji Turizm Sanayi ve Tic. Anonim Şti. ve hissedarları mülkiyetindedir. Parselimizin yüzölçümü 10.850,03 metrekare olup, tapu alanı 10.800 metrekaredir. Parselimize ait tapu kaydında 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapı şerhi bulunmaktadır.”

Geçmiş ve günümüz uydu görüntülerinde söz konusu parselin boş olduğu görülmekte. Ancak parselin bir köşesinde, taban alanı yaklaşık 100 metrekareyi geçmeyen tek katlı gecekondu benzeri bir yapı bulunuyor. Bu gecekonduya dayanılarak arsa için riskli yapı kararı aldırıldığı düşünülüyor.

Tapu kaydında ise parsel tarla vasfında görülüyor.

KAYNAK: KARAR

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı