Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk İstismarıyla Gündeme Gelen Ensar Vakfı ile Yapılan Protokolleri Gizliyor!

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında bir öğrenci velisinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı protokollere ulaşmak için dava açtığını yazdı. Öztürk, bakanlığın mahkeme kararına rağmen Ensar Vakfı ile imzalanan protokollerini sakladığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk İstismarıyla Gündeme Gelen Ensar Vakfı ile Yapılan Protokolleri Gizliyor!
Yayınlama: 23.07.2021
1
A+
A-

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Milli Eğitim Bakanlığı’nın dini vakıflarla yapılan protokolleri gizlediğini yazdı. Öztürk, bir öğrenci velisinin MEB’in yaptığı protokollere ulaşmak için dava açtığını ancak bakanlığın mahmkeme kararına rağmen protokolleri sır gibi sakladığını belirtti.

Öztürk’ün bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Adında, “Milli” sıfatı bulunan iki bakanlığımız var. Biri Milli Savunma Bakanlığı, diğeri de konumuz olan Milli Eğitim Bakanlığı. “Milli” sözcüğü, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde, “milletle ilgili, millete özgü, ulusal” olarak açıklanıyor. Anayasamızda milli sıfatı, Atatürk milliyetçiliği, milli menfaat, milli kültür, milli gurur, milli sevinç, milli varlık, milli dayanışma, milli marş, milli güvenlik, milli ekonomi, milli servet, milli savunma, milli tahkim, milli tasarruf tamlaması olarak da ifade ediliyor.

Bütçeden en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı alıyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştiren, şekillendiren, çağdaşlığı öğreten ve yaşama hazırlayan bu bakanlığın büyük pay alması da doğrudur. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda da, eğitimin milli olması gerektiği özenle belirtiliyor. Ama günümüzde, millilikten uzaklaşılıyor, daha çok dini konular öne çıkarılıyor. Üstelik, dini vakıflarla yapılan protokoller velilerden, mahkeme kararlarına rağmen gizleniyor.

ANDIMIZI KALDIRANA ‘MİLLİ’ DENİLEBİLİR Mİ

Eğitimin millilikten girderek uzaklaştığı belirtiliyor. İlkokul öğrencilerine Türk Devleti’nin ve Türk Milleti’nin onurlu birer ferdi olmalarını benimseten, belli bir ülkü ve amaç gösteren, kendilerine güvenen, ruhsal bütünlüklerini ve kişiliklerini geliştiren, çağa uygun eğitim almalarını, özgür, onurlu olmalarını  sağlayan bir metin olan ‘Öğrenci Andı’nı kaldıran; okullarımızı dini vakıf ve derneklere (cemiyetlere) teslim eden bir anlayışa ve bunun sahiplerine “Milli” denilebilir mi?

Dini vakıf ve cemiyetlerle yapılan protokolleri Milli Eğitim Bakanlığı niçin saklıyor? Bunları açıklamak, şeffaflığın gereği değil mi? Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesine dini vakıf ve derneklerle yapılan protokolleri bulamazsınız. Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuda muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin soru önergelerine, cevap da vermiyor.

“NEYMİŞ AÇIKLAYIN”

Öğrenci velisi Manisalı Avukat Esra Deniz Ağar Şudaşdemir, 5 Şubat 2019 tarihinden beri Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan 16 Mart /2017 tarihli, “Değerler Eğitimi Kapsamında Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Yapılmasına Dair İşbirliği Protokolü”ne ulaşmak için uğraştı.

Başta Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olmak üzere, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, TBMM Dilekçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına dilekçeler verdi. Göndermemek için Covid 19’u bile bahene ettiler.

Esra Hanım, protokole ulaşamayınca sonunda dava açtı ve Ankara 13. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Esra Hanım da yazdığı dilekçe ile protokolün tasdikli örneğinin verilmesi için Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne başvurdu. Bu kararın, Anayasa ve İdari Yargılama Usulü Kanunu gereği, 30 gün içerisinde uygulanması gerekiyor. Uygulanıp uygulanmayacağını bekleyip göreceğiz! Milli Eğitim Bakanlığı imzaladığı protokolü veliden bile saklıyor.

GİZLİLİK SADECE ONLARDA

Protokolün izini Esra Hanımla birlikte süren emekli Yargıtay Üyesi Ali Suat Ertosun, mahkeme kararını aldıktan sonra bize şunları anlattı:

“İki yıllık uğraş sonucu protokolü alamayınca 2020 yılı sonlarında dava açtık. Yürütmeyi durdurma istemlerimiz kabul edilmedi. Ancak Ankara 13. İdare Mahkemesi davayı kabul etti ve iptal kararı verdi. Demokrasilerin vazgeçilmezi, olmazsa olmazı açıklıktır, şeffaflıktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, dini vakıf ve cemaatlerle yaptığı protokolleri devlet sırrı gibi saklıyor.

Diğer protokolleri internet sitesine koyarken, bunları koymuyor. Başvuruları sürüncemede bırakarak, bıktırmak için çaba harcıyor. Milletvekillerinin soru önergelerine cevap vermiyor. Kanaatimce dini vakıf ve cemiyetlerle, ilgili Genel Müdürlükler veya verilen yetki çerçevesinde il Milli Eğitim Müdürlükleri’nin imzaladığı yüzlerce protokol var. Daha önceden Ensar Vakfı, Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyetinin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyut Öğretim Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokoller hakkında Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararları var.”

ANAHTAR TESLİM EDİLİYOR!

Anayasamıza göre, eğitim-öğretimin, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılması gerekir. Milli Eğitim Temel Kanunu da bunlar belirtilmiş. Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda yaklaşık bir milyon öğretmen var. Öğretmenlik için bekleyen yüz binleri de unutmayalım.

Bunlardan tam yararlanılmazken, dini vakıf ve cemaatlere eğitimin bırakılması şaşırtıcı. Üstelik imzalanan protokoller gizleniyor. Anlaşılıyor ki okulların anahtarı, yakın bir gelecekte dini vakıflara, derneklere, cemaatlere bırakılacak. Bazı yerlerde de bırakılmış durumda. İl ve ilçelerde dini vakıf ve cemiyetler ile müftülerin de katıldığı, “Eğitime Destek Platformu-EDEP” toplantıları düzenleniyor.

Bu konuda özellikle öğrenci velilerine büyük görev, sorumluluk düşüyor. Eğitim geleceğimizdir. Eğitim, yalnızca politikacılara, onların atadığı bürokratlara, hele hele dini vakıf ve cemaatlere bırakılmayacak kadar önemlidir.

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı