DİKKAT ÇEKEN YARGITAY KARARI!

Yargıtay, kıdemli ve vasıflı işçiye asgarî ücret verilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti.

DİKKAT ÇEKEN YARGITAY KARARI!
Yayınlama: 17.12.2018
0
A+
A-

Çalıştığı mermer ocağından kovulan işçi, asliye hukuk mahkemesinin yolunu tuttu. İş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri süren işçi, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesâi, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarını istedi. İşveren ise işçi ile şirket arasında imzalanan sözleşme hükümleri gereğince dâvâcının asgarî ücret miktarına anlaştıklarını, muhtemel fazla mesâi alacaklarının da aylık ücretin içerisinde olduğunun taraflarca kabul edildiğini savunarak, dâvânın reddini isteyip, kısmen kabul etti. Kararı dâvâlı avukatı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsâl bir karara imza attı. Kıdemli işçiye asgarî ücret verilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında; “Çalışma hayatında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi için zaman zaman iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsâl işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda şahit beyânları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek, ilgili işçi ve işveren kuruluşları ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde bulunan ‘Kazanç bilgisi sorgulama’ ekranından emsâl ücretin ne olabileceği araştırılmalı. Tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir. Temyize konu davada, dâvâcı dâvâ dilekçesinde, aylık net 1.650 TL ücret aldığını iddia etmiş, davacının asgari ücretle çalıştığını savunmuştur. Mermerciler, madenciler derneği ilk kez çalışan işçilere günlük 40 – 50, 00 TL 2013 yılı için, ustalara ise 65 – 80 TL ücret ödendiğini bildirilmiştir. Dâvâcı tanıkları dâvâcının aylık net 1.650 TL ücretle çalıştığını beyân etmişler ise de her iki dâvâcı tanığının işverenle husûmeti bulunmaktadır. Dönemin asgari ücreti 638,70 TL brüt, 503,26 TL nettir. Mahkemece davacının 1.650,00 TL net ücret ile çalıştığı kabul edilerek hesaplanan dava konusu alacaklar hüküm altına alınmıştır. Ancak davacı tanıkları husumetli tanıklar olduğu gibi ücretin belirlenmesine ilişkin emsal ücret araştırması da yeterli değildir. Mahkemece dâvâcı işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek ilgili işçi ve işveren kuruluşları ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde bulunan ‘Kazanç bilgisi sorgulama’ ekranından emsâl ücretin ne olabileceği araştırılmalı neticeye göre bütün deliller yeniden bir değerlendirmeye tâbi tutularak sonuca gidilmelidir” denildi.

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı