Validebağ’da Bilirkişi Raporu Çıktı

İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük ikinci yeşil alanı olan Validebağ Korusu’nda bilirkişi raporu çıktı.

Validebağ’da Bilirkişi Raporu Çıktı
Yayınlama: 25.04.2021
22
A+
A-

Millet bahçesi projesine karşı açılan davanın raporunda ‘korunun koruma altına alınmasından elde edilecek faydanın millet bahçesinden daha fazla olacağı’ vurgulandı. Raporda korunun 1. derece doğal sit alanı olduğu anımsatıldı.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan ve Karacaahmet Mezarlığı’ndan sonraki en büyük yeşil alanı olan Validebağ Korusu’na yapılmak istenen millet bahçesi projesine karşı mücadele sürüyor. Bölgede yaşayanlar ranta açılmak istenen koruda tam 22 yıldır mücadele verirken millet bahçesi projesine karşı açılan davada bilirkişi raporu çıktı. Raporda korunun 1. derece doğal sit alanı olduğu anımsatıldı.

Validebağ Gönüllüleri, millet bahçesi projesine izin veren İstanbul 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun kararının iptali istemiyle 2018 yılında dava açtı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi raporu hazırlandı ve dosyaya girdi. Millet bahçesi projesinin koru ekosistemine zarar verip vermeyeceği irdelenen raporda korunun 1. derece doğal sit alanı olduğu anımsatıldı.

Proje kapsamındaki fiili müdahalelerin korunun özelliğini yitirmesine ve çöküşüne giden bir zincirin başlangıcı olabileceği endişesi oluştuğuna dikkat çekilen raporda, projenin uygulanmamasının yerinde olacağı görüşü aktarıldı.

EKOLOJİK VE TARİHSEL ÖNEMİ GÖZ ARDI EDİLDİ

Raporda Validebağ Korusu’nun bitki örtüsünü doğal ve egzotik türlerden 3 bin 419 ağaç ve ağaççığın oluşturduğu ifade edilerek şu ifadeler yer aldı: “Dava konusu projeye ait açıklama raporunun ele alınış biçiminin salt bir park projesi olarak yapıldığı, ekolojik ve tarihsel öğelerin önemlerinin ortaya konulmadığı, tek bir bakış açısıyla insanların park ve bahçe kullanım tarzı temel alınarak hazırlandığı, korunun kimliğinin ve diğer paydaşları olan canlıların ekosistem içerisindeki öneminin göz ardı edildiği kanaatine varılmaktadır.”

Korudaki düzenlemelerin “koruya ziyaretlerin bir kültürel varlığın ziyareti ve yürüyüş sporu şeklinde dönüştürülmesinin, yollara koru kavramına uygun iyileştirmelerin yapılmasının ve korunun bu koşullarda koruma altına alınmasından elde edilecek faydanın millet bahçesinden daha fazla olacağının” görüldüğü vurgulandı.

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı