TANK FABRİKASI ÖZELLEŞTİRİLİYOR. ALTAY TANKI MASAL MI?

Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Sakarya Arifiye’deki 1.8 milyon metrekarelik 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, özelleştirme kapsamına alındı. İşletme hakkı 25 yıl olarak belirlenen tesislerin ALTAY Tankı’nın seri üretimi için özelleştirme kapsamına alındığı öğrenildi.

TANK FABRİKASI ÖZELLEŞTİRİLİYOR. ALTAY TANKI MASAL MI?
Yayınlama: 20.12.2018
Düzenleme: 20.12.2018 12:57
0
A+
A-

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, şu ifadeler kullanıldı: “Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar fabrikanın MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından işletilmesine devam edilmesine, fabrikada TSK’ya yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması ile MSB’nin kontrolünde yeni yatırımların yapılması da dahil olmak üzere, ihale dokümanında ve işletme hakkı sözleşmesinde yer alacak hususların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MSB tarafından belirlenmesine, özelleştirme uygulamasında teklif sahiplerinin savunma sanayii tesisi işletme deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi MSB ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun görülecek sair hususların ön yeterlilik kriteri olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.”

Altay Tankı’nın seri üretimi için BMC ile sözleşme imzalanmıştı.

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı