SON DAKİKA

Sayıştay, Bodrum Belediyesi’ndeki Usulsüzlükleri Ortaya Çıkardı

Bodrum Belediyesi’ndeki usulsüzlük iddiaları rapor oldu. Sayıştay raporlarına yansıyan belgelerde açık ihale usulüyle yapılması gereken işlerde doğrudan temin yoluna gidildiği, taksi durakları için ihale yapılmadığı belirtildi…

Bu haber 29 Ocak 2022 - 13:02 'de eklendi.
Abone ol

Sayıştay’ın kamu kurumlarıyla ilgili yaptığı denetimler tamamlandı. Usulsüzlükler bir rapor haline getirildi.

TV100’den Ercan Öztürk’ün haberine göre, Bodrum Belediyesi’nde de çok sayıda usulsüzlüğe rastlandı.

TAKSİ DURAKLARI İHALESİZ KİRAYA VERİLDİ

Taksi duraklarıyla ilgili usulsüzlük, Sayıştay’ın 2018 ve 2019 yıllarındaki denetimlerinde de yer almıştı. Sayıştay denetçileri, belediyenin taksi duraklarını ihale yapmadan kiraya vermesini kanuna aykırı buldu. Bodrum’da bulunan 63 taksi durağının ihalesiz bir şekilde kiraya verildiği belirlendi.

AÇIK İHALE YERİNE DOĞRUDAN TEMİN

Bodrum belediyesinin açık ihale yoluyla yapması gereken işleri belli bir limitin altında tutarak, doğrudan temin yöntemiyle istediği şirkete verdiği de ortaya çıktı.

Sayıştay denetçileri belediyenin aynı kalem işleri 99 bin liranın altında tutarak istediği şirkete verdiğini belirledi. Sayıştay, bu durumu saydamlık, eşit muamele, ihalelerde rekabet, kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı buldu. Aynı usulsüzlüğün geçtiğimiz yıl ki raporda da olduğu ancak belediyenin buna rağmen uygulamaya devam ettiği tespit edildi. 

MESLEK KURULUŞU YERİNE TİCARET ODASINA KİRALANDI

Sayıştay’ın bir diğer bulgusu ise mülkiyeti belediyeye ait olan bir taşınmazın meslek kuruluşuna tahsis edilmesi oldu. İmar planlarında bodrum belediyesinin mülkü olan bir taşınmazın belediye tarafından bodrum ticaret odası’na kiralandığı belirlendi.

Sayıştay, Bodrum Ticaret Odası’nın bir kamu kurumu olmadığını ve bu taşınmazın meslek kuruluşuna kiraya verilemeyeceğini rapor haline getirdi.

BODRUM BELEDİYESİ BORÇLANMA SINIRINI AŞTI

Sayıştay, Bodrum Belediyesi’nin borçlanma sınırını aştığını da tespit etti. Belediyenin borçlanma sınırının 297 milyon 709 bin lira olduğu belirlendi. Ancak belediyenin bu tutarı, 132 milyon 748 bin lira aştığı ortaya çıktı. (TV100)

BODRUM BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialarla ilgili Bodrum Belediyesi’nden açıklama geldi.

Açıklamanın tamamı şöyle;

“27 Ocak günü yayınladığınız, “Bodrum Belediyesi’nde Usulsüzlükler Zinciri” başlıklı haberiniz eksik ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunda yanlış bir algıya neden olacak şekilde servis edildiği değerlendirilmektedir.

Bodrum Belediyesi mali yapısı, finansal tabloları, Sayıştay İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri ve Meclisin Denetleme Komisyonu tarafından denetlenmektedir. Bu denetlemeler her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Son olarak, 2021 yılında 5 Sayıştay Müfettişi tarafından tüm hesaplar tek tek denetlenmektedir. Denetim raporu ise henüz oluşturulmamıştır.

yılı Sayıştay Raporu bulguları şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımız gereği 2021 Aralık ayı meclis toplantısında okunarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Konu üzerinde Bodrum Belediyesi çok büyük bir titizlikle durmuş ve çoğu bulgu sonuçlandırılmıştır.

TAKSİ DURAKLARI

2019 Mart ayından itibaren, göreve gelinen tarihten bu zamana kadar belediyeye ait mülklerinin izinsiz bir şekilde işgal edildiği tespit edilmiş olup; hızlı bir şekilde belediye, dolayısıyla halka eşit olan bu yerlerin fuzuli işgalciler tarafından kullanımının önüne geçilmiş, kira borcu olan kişiler hakkında hukuki ve idari işlemler başlatılmıştır. Bu yerlerden bazıları halkın kullanımına açılarak, kültürel faaliyetler için (sergi, söyleşi) dizayn edilmiştir. Diğer taraftan kira süresi sona eren ve işgalci durumunda bulunan yerlere ait iş yerlerinin kira ihaleleri sonuçlandırılmış ve Belediyemize ciddi bir gelir artışı sağlanmıştır.

Atatürk'ün Katilleri - Hüseyin Hakkı Kahveci

Öteden beri devam eden sayıştay raporlarında bahsi geçen taksi duraklarının tahsis edilmesi durumu ele alınmış bu yerlere ait fuzuli şagil durumundan dolayı yarımada genelindeki tüm taksi duraklarının zaman aşımı süresi göz önünde bulundurularak 5 yıllık ecrimisil ihbarnameleri tanzim edilerek tebliğ cihetine gidilmiştir. İhbarnamelere karşı taksi duraklarımızın büyük bir bölümü kanuni indirimden yararlanarak ödemelerini gerçekleştirmiş, bir bölümü ise dava açma yolunu tercih etmiştir.

Bodrum Yarımadasındaki bahse konu 63 taki durağını 53 tanesi Bodrum Belediyesi sorumluluk alanı içerisindedir 10 ise Muğla Büyükşehir Belediyesi, Maliye ve Orman İşletme Şefliği sorumluluk bölgesindedir. 2021 senesinde toplam 23 milyon 717 bin 422.88 TL kira-ecrimisil tahsilatı yapılmıştır. Tahakkuk edilip kalan kira ve ecrimisil alacakları hakkında ise cebri icra işlemleri başlatılmıştır. Ecrimisil ihbarnameleri sadece taksi durakları için değil kamuya ait belediyemizin yetki alanında kalan her türlü işgale karşı başlatılmıştır. Bu konudaki dik duruşumuz kamuoyunun malumudur.

İHALE KANUNUNA UYGUN HAREKET EDİLMEKTEDİR

Belediyeler ve diğer kamu kurumları mal ya da hizmet alımında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabidir ve bu kanuna uygun hareket etmek zorundadır. İlgili kanunda temel ihale usulleri belirlenmiştir. Bunun dışında, “Doğrudan Temin” tedarik yöntemi olarak belirlenmiştir. Doğrudan temin yöntemi kullanılarak mal ya da hizmet alımında piyasa araştırma tutanağı düzenlenmesi mecburidir. Bu tür alımlarda piyasada faaliyet gösteren en az 3 firmadan teklif alınmakta ve ekonomik açıdan en uygun teklifi veren firmadan mal ya da hizmet satın alımı gerçekleştirilmektedir.

Haberinizde iddia edildiği gibi herhangi bir kişi ya da kuruluştan ihalesiz mal ya da hizmet alınması mümkün değildir. Doğrudan temin yöntemi, hızlı ve acil yapılması gereken alımlar için kullanılmaktadır. Şöyle ki; tüm dünyayı saran Covid-19 salgınında bir hijyen malzemesi alınırken ihale sürecinin beklenmesi söz konusu değildir. Ya da yangın, sel, deprem gibi yaşadığımız doğal afetlerde ihale süreçlerinin beklenmesi imkansızdır. Ayrıca düşük tutarlarda piyasadan temin edilen sarf malzeme için ihale yapılması söz konusu değildir. Bununla birlikte, belediyemiz büyük tutarlı yatırımlarda 2021 yılında, 42 adet ihale gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 130 milyon TL bedeli ile sözleşme imzalanmıştır. Belediyemizin tüm birimleri kamu kaynaklarının etkisine ekonomik ve verimli olarak kullanılmasından ve elde edilmesinden sorumlu olup bu sorumluluklarını titizlikle yerine getirmektedir.

BODRUM TİCARET ODASI BİNASI

Ticaret ve Sanayi Odaları tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar ekonomiye yön veren yatırımcılar ve iş insanlarını bünyesinde bulunduran ekonomik hayatın olmazsa olmaz en temel unsurlarıdır. 5174 Sayılı Türkiye odalar Birliği ve Borsalar Kanunun’nda bahsedildiği üzere; Kamu hizmeti gören, kayıtları resmi sicil kabul edilen özel bütçeli kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlara bu nedenle kamu kurum hüviyeti kazandırılmıştır.

Bodrum Ticaret Odası’na tahsis edilen arazi üzerindeki yapı Ticaret Odası tarafından yapılmış olup Bodrum Belediyesi’nin inşaat aşamasında herhangi bir katkısı söz konusu olmamıştır. Tahsise istinaden yapılan bina 24 Eylül 2017 yılında hizmete açılmıştır. Sayıştay Raporlarına yansıyan bu durum nedeniyle Ticaret Odası ile görüşmeler başlatılmış, Oda’nın ekonomik durumuna göre piyasa koşullarına uygun olarak satış ya da kiralama işlemi yapılacaktır.

BORÇLANMA

Belediyeler, belediye kanunun 68. Maddesi gereğince borçlanmalarını meclis kararı ile gerçekleştirmektedir. 2019-2020-2021 yılları içerisinde toplamda 65 milyon 041 bin 63.68 TL banka kredisi ödenmiştir. Göreve geldiğim tarihten itibaren ise 39 milyon TL kredi kullanılmıştır. Kredi kullanma ihtiyacımız mali yapıdaki güçlenme nedeniyle gittikçe azalmaktadır. Sayıştay raporlarında bahsedilen borç limitinin üstündeki borçlanmalar kanununun getirmiş olduğu yorumsal farklılıklara dayanmaktadır.

Kaldı ki yapılan borçlanmalar 5441 sayılı bankacılık düzenleme kanununa tabi yurtiçinde faaliyetlerde bulunan bankalardan gerçekleştirilmiştir. Ancak ne yazık ki, kamuya ait bankalar Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin tamamında olduğu gibi belediyemize de kredi teklifinde dahi bulunmamaktadırlar. Sayıştay’ın raporunda geçen bu durumun bulgu olarak değerlendirilmiş, herhangi bir kamu zararından bahsedilmemiştir. 3 yıl içerisinde kullanılan krediler ise acil nakit ihtiyaçları için kullanılmış ve ödemeler kısa süreli vadelerle planlanmıştır.

Diğer taraftan belediyemizin vergi, sgk borçları yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılmış ve tüm taksitler süresi içerisinde ödenmektedir. Piyasa mal ve hizmet alımlarından dolayı ise yaklaşık 20 milyon TL borcumuz bulunmaktadır. Bu tutar belediyemizin ölçeğinde bir belediye için çok düşük sayılabilecek bir tutardır.

Sonuç olarak Bodrum Belediyesi’nde gelir yönetiminde sağlanan mali disiplinin yansımaları Sayıştay raporuna da şu ifadelerle yansımıştır:

“Artışın büyük oranda merkezi idare vergi gelirlerinden alınan payların eklenmesi sonucu arttığı anlaşılmakla birlikte, gelir yönetiminde sağlanan başarı da bu artışta etkili olmuştur.”

Bodrum Belediyesi’nin geçmiş faaliyet dönemleri zararla kapanırken, 2019 dönemi 17 milyon 653 bin, 2020 dönemi 50 milyon 9 bin ve 2021 faaliyet dönemi ise 76 milyon 822 bin TL kar ile kapatılmıştır.” Bodrum Belediye Başkanlığı

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

Parlamento Haber | Korku yok!