Resmi Gazete’de Yayımlandı: Ormanlara Tesis Yapılmasının Önü Açıldı

Orman vasıflı olanlar dahil Hazine taşınmazlarıyla tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ‘lüks çadır’ tesislerine 20 yılı geçmemek üzere kiralanabilmesini öngören yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de Yayımlandı: Ormanlara Tesis Yapılmasının Önü Açıldı
Yayınlama: 23.09.2022
Düzenleme: 23.09.2022 15:24
10
A+
A-

Pandemi sonrası alternatif turizm olarak ilginin yükseldiği lüks çadırlarla ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Lüks çadır tesislerinin yüksek kalite standartlarında planlı ve kontrollü gelişiminin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarıldığı kaydedilen yönetmelikte, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde ya da dışında, lüks çadır tesislerinin kurulabileceği açıklandı.

Yönetmeliğe göre, lüks çadır tesisleri faaliyet için yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşıması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi belgesi alması zorunlu olacak. Tesislerin, orman alanlarında yapılması durumunda ağaç rölöve planının da hazırlanması zorunlu tutuldu. Tesislerin kurulumunda ağaç kesilmemesi ve enerji temininde yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi esas olacak. Tesislerde müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde 50’sine denk gelen sayıda zorunlu personel istihdamı öngörülüyor.

Tesislerin milli park, tabiat parkıyla sit alanları içinde yer alması durumunda, ilgili kurum, kurul ve komisyonların olumlu görüşü alınması, bununla birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planının yanı sıra ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca koruma amaçlı imar planı yapılması da gerekiyor.

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı