Privacy Policy Page
SON DAKİKA

MEDYANIN AİLE ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ AZALTILACAK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan 11. Kalkınma Planı (2019-2023) çerçevesinde, medyanın aile üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacak, medya araçları aile içi bağları güçlendirecek şekilde kullanılacak.

Bu haber 09 Temmuz 2019 - 12:22 'de eklendi.
2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunuldu. Plan kapsamında, aileye yönelik hizmetlerin kapsamlı, standart, etkin ve yaygın hale getirilmesi amacıyla araştırma, eğitim, danışmanlık faaliyetlerine devam edilecek. Aile Eğitim Programı içerikleri ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenecek, yeni modül ve eğitim setleri kullanılarak aile eğitimleri düzenlenecek, formatör ve eğitici sayıları artırılacak. Aile yapısını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların etkilerinin azaltılması amacıyla farkındalık eğitimleri, araştırmalar, projeler yapılacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik modüler aile eğitim programları uygulanacak. Aile yapısındaki dönüşümleri anlamak için periyodik araştırma faaliyetleri yürütülecek. Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) kurumsal kapasitesi artırılacak. Evliliklerin artmasını ve devamlılığını teşvik edici eğitimler ve danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılacak.

‘KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMA GÜÇLENDİRİLECEK’

Göç, afet ve acil durumlarda birey, aile ile topluma yönelik psiko-sosyal destek hizmetleri koordineli ve etkin bir şekilde sunulacak.Dinamik ve genç nüfus yapısının korunmasına katkı sağlayacak programlar geliştirilecek, geniş, büyük aile modelleri özendirilecek ve kuşaklar arası dayanışma güçlendirilecek.  Aile kurumunu tehdit eden yönelimleri özendirecek tüm faaliyetlerle mücadele edilecek ve bu alanda toplumsal bilinç güçlendirilecek. Medyanın aile üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacak, medya araçları aile içi bağları güçlendirecek şekilde kullanılacak. Aile odaklı medya yönetiminin sağlanmasına, aile dostu ve aile bağlarını güçlendirici yayınların artmasına yönelik destekler verilecek.

‘AİLE DOSTU ÇEVRE VE MEKANLAR YAYGINLAŞTIRILACAK’

Görsel, işitsel ve sosyal medyanın aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için farkındalık eğitimleri verilecek. Ayrıca aile, evlilik, aile içi iletişim ve etkileşim konularında eğitim programları yaygınlaştırılacak. Aile içi şiddetin, ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik koruyucu, önleyici hizmetlerin etkinliği artırılacak. Aile içi şiddeti doğuran, pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması için toplumsal bilinç düzeyinin erken çocukluk döneminden başlayarak yükseltilmesine yönelik örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Aile dostu çevre ve mekanların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecek. Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artırabilecekleri ulaşılabilir mekanlar yaygınlaştırılacak. Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecek.

‘KADIN GİRİŞİMCİLER E-TİCARETTE GÜÇLENDİRİLCEK’

Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecek. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik araştırmalar yapılacak, projeler yürütülecek, eğitimler verilecek. Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılmasına ilişkin teşvik edici çalışmalar yürütülecek. Kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak, bu alandaki desteklerde kadınlara öncelik verilecek. Kadınların internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturulacak. Kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek.

‘KADINLARIN KOOPERATİF KURMALARI KOLAYLAŞTIRILACAK’

Kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan destekler yaygınlaştırılacak, gerekli hukuki düzenlemeler yapılarak kadınların kooperatif kurmaları kolaylaştırılacak. Kadının ekonomik yaşama etkin katılımının artırılması konusunda illerin farklı iş gücü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, eğitim, staj, işbaşı eğitimi gibi uygulamaların etkin olarak devam etmesi sağlanacak. Kadınların özel sektörde yönetim ve karar organlarında daha yüksek oranda yer almalarını sağlayacak, farkındalık artırıcı, teşvik edici yöntemler uygulanacak.  Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer almalarını sağlamak için farkındalık artırılacak. Kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanacak.

‘EĞİTİMİN TÜM KADEMELERİNE TAM ERİŞİMLERİ SAĞLANACAK’

İş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları çerçevesinde yeni gelişen meslek alanları göz önünde bulundurularak kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesi için çalışmalar yürütülecek.Kız çocukları ile kadınların eğitimin tüm kademelerine tam erişimleri ve etkin katılımları sağlanacak, kayıt, devam, tamamlama oranları artırılacak. Kadına şiddetin, erken yaşta zorla evliliklerin ve her türlü istismarın önlenmesine yönelik, toplumsal farkındalık yaratma çalışmaları hızlandırılacak, koruyucu, önleyici hizmetlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacak. Kadına şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik düzenlemelerin etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak. Kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddet mağduruna, şiddet uygulayana yönelik hizmet sunan kurum, kuruluşların kapasiteleri ve kurumlar arası koordinasyon artırılacak.

‘KADINLARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ İYİLEŞTİRİLECEK’

Kadınlara sunulan sağlık hizmetleri iyileştirilip, farkındalık çalışmaları aracılığıyla sağlık bilincinin yükseltilmesi sağlanacak.Kadınlarda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Medyada kadın temsili iyileştirilecek ve kadınların medya okuryazarlığının artırılması sağlanacak. Kadınların dijital okuryazarlık eğitimlerine katılımları artırılacak. Medyada kadın temsilinin iyileştirilmesine yönelik katkı sunan haber, reklam, dizi, film, çizgi film, çocuk programı gibi iyi örnekler ödüllendirilecek. Üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında medyada kadın temsili konularına yer verilecek.

‘SOSYAL YARDIM ARTI DÖNEMİNE GEÇİLECEK’

Sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda olanların istihdama yönlendirilmesi sağlanacak.  İstihdama yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından geçerli bir sebep olmaksızın İŞKUR tarafından teklif edilen işi üçüncü kez kabul etmeyenlerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kademeli olarak azaltılacak.Aile Sosyal Destek Programı’nın bilişim sistemi ile Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi arasında gerçek zamanlı veri akışı gerçekleştirilecek. Sosyal Yardım Artı dönemine geçilecek, sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların ihtiyaç duydukları diğer kamu hizmetlerine erişimleri sağlanacak. ASDEP uygulamasının kapsamı sosyal yardımları içerecek şekilde genişletilecek. Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı veri paylaşımı sağlanacak. Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak. Gezici tarım işçilerinin sosyal hizmetlerden faydalanmalarının kolaylaştırılmasına yönelik uygulamalar geliştirilecek.

ATAM TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

"Ne Mutlu Türküm Diyene" Spotify ve iTunes da Yayında!

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYORUZ"

PH ANDROİD UYGULAMASI

PARLAMENTO HABER Android Uygulaması

En güncel haberlere PARLAMENTO HABER ile ulaşın

Canlı bildirim özelliği ile son dakika haberlerini kaçırmayın!

Google Play'den alın
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!