Medipol Üniversite Hastanesi’nin Gökdelenine İmar Onayı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversite Hastanesi’nin de içinde yer aldığı Bağcılar’daki 22.2 hektarlık yerleşim alanının planları değiştirildi.

Medipol Üniversite Hastanesi’nin Gökdelenine İmar Onayı
Yayınlama: 23.12.2022
Düzenleme: 23.12.2022 15:53
51
A+
A-

Hastanesi’nin 30 katlı gökdeleninin yer aldığı ve daha önce riskli olarak ilan edilen alana imar onayı verildi. Plan değişikliği ile 30 katlı gökdelenin yanına 14 katlı yeni bir bina daha yapılabilecek. Hastanenin arkasında bulunan yaklaşık 4 bin metrekarelik “Mehmet Bulur Parkı” ise değişiklikle ticaret alanına alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin, İSTOÇ’tan Demirören Medya Center’a kadar uzanan otoban kenarındaki 22.2 hektarlık arazi için hazırladığı yeni imar planlarını onayladı. Danıştay 14. Daire 2017 yılında, söz konusu arazi için 2013 yılında alınan ilk riskli alan kararını iptal etmiş, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi de, iptal edilen riskli alan kararına göre 2015 yılında hazırlanan imar planlarını iptal etmişti. 2020 yılı sonunda söz konusu alan için ikinci kez riskli alan kararı çıkartıldı.

2015 yılından önce söz konusu arazi üzerinde Medipol Hastane binaları olmasın karşın, imar planlarının iptal edildiği 2017 yılında, bugün 30 katlı gökdelenin bulunduğu yerde sadece helikopter pisti bulunuyordu.

BAKANIN DİKEY ÜNİVERSİTESİ

Onaylanan 22.2 hektarlık yeni imar planları içinde en önemli kısmı, Demirören Medya Center karşısında yer alan ve yaklaşık 30 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu bulunan Medipol Üniversite ve Hastane kompleksi oluşturuyor. Planları iptal edilmesine karşın, son 3 yıl içinde araziye 30 katlı bir gökdelen dikildi. Yeni planda da, iptal edilen 2015 planlarında olduğu gibi gökdelenin de bulunduğu kısım üniversite alanı olarak gösterildi. Yeni planda, daha önce ticaret-konut alanı olarak ayrılan ancak otopark olarak kullanılan kısım da üniversite alanına alındı. Üniversite alanına eklenen kısım için yükseklik 14 kat olarak belirlendi. Gökdelenin bulunduğu kısım için yükseklik belirtilmezken, planlara “M” mevcut lejantı konuldu. İstanbul Medipol Üniversitesi Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından kuruldu. Vakfın kurucusu ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca.

MEDİPOL’ÜN GÖKDELENİNE GARANTİ

Yeni planla Medipol’ün 30 katlı gökdeleni de garantiye alınıyor. Gökdelenin bulunduğu ve planda üniversite alanı olarak ayrılan kısımla ilgili olarak, “2.5.3.1” no’lu plan notunda şöyle deniyor:

“Üniversite Alanında; eğitim binaları(üniversite, yüksekokul, anaokulu, kreş vb), bu alanda sağlık, uygulama araştırma merkezleri, her türlü sağlık binaları(hastane, tıp merkezi vb), kütüphane, müze, sergi, kongre merkezi, lojman, klinik konuk evi, misafirhane, yurt ve brüt inşaat alanının yüzde 10’nu geçmemek şartıyla, eğitim ve sağlık birimlerine hizmet verecek ticaret birimleri yer alabilir.”

Gökdelene gereken garantiyi sağlayan 2.5.3.5 no’lu plan notunda ise “Planda (M) lejantı ile gösterilen mevcut binalar, kontür ve yükseklikleri ile korunacaktır” deniyor. Plan bölgesinde yapılaşma şartı 14 kat olmasına karşın, aynı bölge içinde bulunan 30 katlı gökdelen bu plan notu ile güvenceye alınmış oluyor.

PARK ALANLARINA YENİ DÜZENLEME

Yeni planda parkların yeri yeniden belirlendi. Park alanları genellikle site ortalarına alınırken, uzun zamandır var olan ve yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanı kapsayan “Mehmet Bulur Parkı” ise yeni planlarda ticaret alanına alındı. Üzerinde yetişkin ağaçların bulunduğu Söz konusu park Medipol Hastane binasının batı kenarında yer alıyor. Önceki plan ile yeni plan arasında park ve yeşil alan miktarları arasında miktar olarak önemli bir fark olmamasına karşın, yeni planda parkların önemli bir kısmı site binaları arasında yer alıyor. Siteler arasında ayrılan park alanları genellikle otopark olarak kullanılıyor.

Yeniden “Riskli Alan” ilan edilen bölge için hazırlanan plan, önceki plan ile karşılaştırıldığında 12 bin metrekare olarak ayrılan ilköğretim alanı 4 bin metrekareye düşürüldüğü görülüyor. Buna karşın yeni plana 5 bin metrekarelik lise alanı eklendi. Önceki planda var olan 4 bin metrekarelik spor tesis alanı ise tamamen iptal edildi. Önceki planda yol için ayrılan alanlar 48 bin metrekare tutarken, yeni planda yolların toplamı 58 bin metrekare oldu. Planda ayrıca 3 bin metrekarelik kültürel tesis alanı ayrıldı.

2015 PLANININ İPTAL GEREKÇESİ

İdare Mahkemesi’nin iptal kararında özetle şöyle denildi:

Dosyada mevcut, uyuşmazlığa konu alanın 6306 sayılı kanun uyarınca riskli alan olarak ilan edilmesine dayanak alınan teknik raporun, riskli alan ilan edilen bölgeye ilişkin büyüklük, bina sayısı ve nüfusa ilişkin bilgi vermekten ibaret olduğu, riskli alan gerekçe raporunda ise 2007 tarihli ”Bağcılar Belediyesi İmar Planına esas Revize Jeolojik /Jeoteknik Etüd Raporu”ndan bahsedildiği, ancak riskli alan ilan edilen sahaya özgü deprem statüsünün hangi teknik zorunluluklar içerdiği, kötü ve sağlıksız olduğu ileri sürülen yapıların hangi yapılar olduğu ve bu yapıların can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını ortaya koyan yukarıda belirtilen bilimsel verileri içeren bir teknik incelemenin yapılmadığı, dolayısıyla işlemin dayanağı teknik raporun yapıların can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak nitelikte olmadığı ve yüzeysel bilgilerden ibaret olduğu hususları dikkate alındığında Bakanlar Kurulu kararına ekli listede sınır ve koordinatları belirtilen alanın 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğinin öngördüğü koşullarda detaylı bir teknik inceleme yapılmaksızın “riskli alan” ilan edilmesine ilişkin dava konusu 16.04.2013 günü, 2013/4689 sayılı Bakanlar Kurulu kararının Göztepe mahallesine ilişkin kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, 16.04.2013 günü 2013/4689 sayılı Bakanlar Kurulu kararının Göztepe Mahallesine ilişkin kısmının iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

KAYNAK: YENİÇAĞ

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı