SON DAKİKA

İstanbul Barosu, Kaçak Göçmenlerin Hakkını Savunmak için Komisyon Kurdu

İstanbul Barosu, kaçak göçmenlerin haklarını savunmak için komisyon kurulduğunu duyurdu.

Bu haber 26 Mayıs 2022 - 2:32 'de eklendi.
Abone ol

Aykırı’nın haberine göre; İstanbul Barosu, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden yurda kaçak yollarla girenlerin haklarını savunmak için komisyon kurdu. İstanbul Barosu Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kaçakların ülkede kalmaları gerektiği ve bunun için Baro olarak hukuki mücadele verileceği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Afganistan’da ise 2021 yılının Ağustos ayında Taliban, ülkenin yönetimini ele geçirmiş; özellikle kadınlara, çocuklara, LGBTI+’lara, farklı din ve etnik gruplarına mensup kişilere, silah altına alınmak istemeyen erkeklere, muhaliflere ve insan hakları savunucularına yönelik zulüm teşkil edecek düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirmektedir. Bu aşamada, Afganistan’dan gelenlerin Türkiye’ye başka bir ülke üzerinden gelmesi durumunun uluslararası korumaya erişmelerini engelleyeceği yönündeki tartışmalara da açıklık getirmek isteriz.

6458 sayılı Kamu md.73’e göre ilk iltica ülkesinden gelenlerin uluslararası koruma başvurusunun kabul edilemez bulunması için “başvuru sahibinin, daha önceden mülteci olarak tanındığı ve halen bu korumadan yararlanma imkânının olduğu veya geri göndermeme ilkesini de içeren yeterli ve etkili nitelikte korumadan hålen faydalanabileceği bir ülkeden geldiğinin” kanıtlanması gerekmekte olup anılan Kanun md.74’e gōre de güvenli üçüncü ülkeden gelenlerin başvurusunun kabul edilemez bulunması için de “başvuru sahibinin, Sözleşmeye uygun korumayla sonuçlanabilecek bir uluslararası koruma başvurusu yaptığı veya başvurma imkânının olduğu güvenli üçüncü bir ülkeden geldiğinin” kanıtlanması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında, Türkiye’ye İran üzerinden gelenlerin etkili bir sığınma sistemi olmayan İran’da uluslararası korumaya erişip erişmediğinin de titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan yabancılarm, sığınma amacıyla giriş yapıp yapmadığının titizlikle değerlendirilmesi, sığınma amaçlı gelen yabancıların Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Bununla birlikte Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan yabancıların bir bütün olarak değerlendirilmesinin sığınma arayan yabancıların sığınma hakkına erişimlerine engel olacağının altını çizmek isteriz.

Ülkelerin egemenlik hakkı gereği ülkesine kabul edecekleri yabancılar konusunda takdir yetkisi olmakla birlikte bu yetkinin sınırını insan haklan mevzuatı ve içtihadı belirlemektedir. Türkiye’de bulunan Suriyeliler başta olmak üzere sığınma hakkından yararlanan ve menşe ülkesine dönebilme imkânı olmayan yabancıların gerekirse zorla ülkelerine gönderileceğinin söylenmesi uluslararası insan haklanı ilkeleriyle bağdaşmayacağı gibi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu başta olmak üzere yasama organı tarafindan kabul edilmiş normlara da aykırı olacaktır. Ayrıca, 1951 Cenevre Sözleşmesi md. 31 ile uyumlu bir şekilde 6458. Sayılı Kanunun 8. maddesinde, yabancının ülkeye giriş şartlarını taşımamasını uluslararası koruma başvurusu yapmasını engelleyici şekilde yorumlanmaması ve uygulanmaması ile aynı Kanunun md. 65/4 uyarınca da sığınma arayan ve bu amaçla sınır kurallarına uymadan sınırı geçen kişilere sadece bu düzensiz geçişleriyle ilgili bir yaptırım uygulanmaması gerektiğinin düzenlendiğini de hatırlatmak isteriz.

Istanbul Barosu Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi olarak Türkiye’de sığınma amaçlı bulunanlarım ülkelerine geri gönderilmesi konusunda medyada yer alan tartışmalar karşısında sığınma arama hakkının bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak konunun hukuki bir zeminde tartışılmasının elzem olduğunu düşünmekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Barosu Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi”

Kaynak: Aykırı

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

    BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR