SON DAKİKA

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Yeniden İhaleye Çıkarılıyor

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait “Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı”, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 40 yıl süreyle ‘işletme hakkının verilmesi’ yöntemiyle özelleştiriliyor. Daha önde Koç Holding’e verilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Ocak 2022 tarihinde iptal edilmişti.

Bu haber 07 Temmuz 2022 - 16:00 'de eklendi.
Abone ol

Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda,Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 40 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirileceği duyuruldu.

TEKLİF BEDELİ 75 MİLYON TL

İlanda; geçici teminat bedeli 75 milyon, ihale şartnamesi 75 bin, son teklif verme tarihi de 27 Ağustos 2022 olarak yer aldı.

İHALE KAPALI ZARF USULÜ YAPILACAK

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İHALEYE KATILACAKLAR BELİRLENDİ  

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilecek. Ortak girişim grubu sadece yatırım fonlarından oluşamayacak. Ancak yatırım fonlarının hissedarı olduğu tüzel kişiliğe sahip şirketler tek başlarına veya ortak girişim grubuna dahil olarak ihaleye katılabilecek.

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİNİN İMZALANMASI ZORUNLU

İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi ile tanıtım dokümanının satın alınması ve İdare’nin web sitesinden temin edilecek gizlilik taahhütnamesinin imzalanması zorunlu olacak. Ortak girişim grubu üyelerinden birinin ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, ortak girişim grubunun her bir üyesinin ayrı bir gizlilik taahhütnamesi imzalaması gerekecek.

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 75 bin TL’nin İdare’nin T. Vakıflar Bankası T.A.O. TR220001500158007287550667 numaralı (Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesabı) hesabına yatırılması ve “FENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubu (veya ortak girişim grubu üyelerinden birinin) isminin de açıkça belirtildiği banka dekontunun ibraz edilmesi kaydıyla İdare’nin adresinden elden temin edilebilecek.

ÖDENEN TUTAR İADE EDİLMEYECEK 

İstekli tarafından talep edilmesi halinde, banka dekontunun bir nüshasıyla gizlilik taahhütnamesinin aslının en geç son teklif verme tarihinden 7 gün öncesine kadar posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, ihale şartnamesi ve tanıtım dokumanı iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilebilecek. Tanıtım dokümanı ve ihale şartnamesi almak için ödenen tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmeyecek. İhaleye katılabilmek için belirtilen tutarda geçici teminat verilmesi gerekecek. Tekliflerin, ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç son teklif verme tarihi 27 Ağustos 2022 saat 17.00’ye kadar üzerinde “FENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin adresine elden teslim edilecek. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

İDARE SON TEKLİF VERME TARİHİNİ UZATABİLECEK

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olacak. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacak. Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare’nin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu da bildirildi. 

YABANCILAR DA İHALEYE ŞARTLARA UYMASI HALİNDE KATILABİLECEK

İhale konusu Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olacak. Bu kişiler, işletme hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlü olacak.

İŞLEMLER VERGİDEN MUAF TUTULDU

Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaf tutuldu.  

ODABAŞI, “BURAYA KİMSENİN ÇÖKMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ” DEMİŞTİ

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı geçen yıl ekim ayında ihaleye çıktığında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Buraya kimsenin çökmesine müsaade etmeyeceğiz” açıklamasını yapmıştı. Odabaşı, Kadıköy sınırları içinde bulunan limanın işletmesine belediye olarak talip olduklarını söylemişti. Bu nedenle de Özelleştirme İdaresi’nin açtığı ilana başvurmuştu. Ancak belediyenin başvurusu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağı gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

KOÇ HOLDİNG’E VERİLEN İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesi sonucu Resmi Gazete’de yayımlanmış, liman 4771 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Koç Holding bağlı ortaklığı Tek-Art’a verilmişti.

Atatürk'ün Katilleri - Hüseyin Hakkı Kahveci

Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaparak Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile 19 Ocak’ta iptal edildiğini açıklamıştı. Açıklamada da şöyle denmişti:

“07.10.2021 ve 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığı kamuya açıklanmıştır. Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art’a tebliğ edilmiştir.”

KAYNAK:ANKAHABER

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR