muhasebe

Sayıştay raporunda Ekonomi Bakanlığı'nın muhasebe hesaplarını yanlış hesaplarda tutmalarını, Banka hesaplarında unuttuğu paradan, muhasebeleştirmediği rakamlar belirtildi.
04.01.2019
EKONOMİ BAKANLIĞI SAYIŞTAY’A TOSLADI için yorumlar kapalı
0
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici yerine alış bedelinin esas alınacağı, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı; bu madde hükmünün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu hüküm altına alınmıştır. Avanslar gelecekte...
27.12.2018
ALINAN VE VERİLEN YABANCI PARA CİNSİNDEN SİPARİŞ AVANSLARININ DÖNEM SONUNDA ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ DÖNEM KAZANCIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ için yorumlar kapalı
0