“EĞİTİMDE CİNSİYETÇİLİK 2018” RAPORU AÇIKLANDI

Eğitimdeki ayrımcı uygulamaları gözler önüne serdi.

“EĞİTİMDE CİNSİYETÇİLİK 2018” RAPORU AÇIKLANDI
Yayınlama: 29.12.2018
0
A+
A-

Türkiye’de yükselen gericilikle birlikte ortaya çıkan ve ülkenin yakıcı sorunları arasında yer alan cinsiyet ayrımcılığı, eğitim alanında da 2018 yılında artarak belirgin hale geldi. Eğitimde artan özel sektör payı, özellikle kız çocukların eğitimden kopmasına neden oldu. 2017-2018 eğitim yılında erkeklerin yüzde 31’i, kadınların ise yüzde 34’ü okulu bırakmak zorunda kaldı. Ne okuyan ne de çalışan gençlerin oranı yüzde 30’a ulaştı. Türkiye’de çeşitli nedenlerle eğitime erişimde, kız çocukları, mülteci çocuklar, anadili Türkçe olmayan çocuklar, LGBTİ+’ler, engelli çocuklar ve geçici koruma altındaki çocukların dezavantajları günden güne artarak devam etti. Eğitim Sen’in, “Eğitimde Cinsiyetçilik 2018” raporu, eğitimdeki ayrımcı uygulamaları gözler önüne serdi.

EĞİTİMDE AYRIMCILIK ARTTI

Türkiye’de eğitime erişimde büyük sorunlar yaşandığının altını çizen raporda, şu çarpıcı tespitler sıralandı:

*İlkokul düzeyinde net okullaşma oranı 2016-17’de yüzde 91,2 iken, 2017-18’de yüzde 91,5 oldu. Bu oran cinsiyete göre, kızlar için yüzde 91,7, oğlanlar için yüzde 91,4 oldu.

*Ortaokulda net okullaşma oranı 2016-17’da Türkiye genelinde yüzde 95,7 iken, 2017-18’de yüzde 94,5’e gerilemiştir. Ortaokulda net okullaşma oranı kızlar için yüzde 94,7, oğlanlar için ise yüzde 94,3 oldu.

*2016-17’de yüzde 82,5 olan ortaöğretimde net okullaşma oranı, 2017-18’de yüzde 83,6’ya çıktı. Bu oran kadınlarda yüzde 83,4, erkeklerde ise yüzde 83,8 oldu.

*Türkiye’de 2017 yılında, eğitimden erken ayrılma oranı kadınlarda yüzde 34 iken, erkeklerde bu oran yüzde 31 olarak kayda geçmiştir.

*5-34 yaş aralığında olup lise eğitimi almamış olanların oranı, kadınlarda yüzde 47 iken, erkeklerde yüzde 42’dir.

OECD ülkeleri arasında, devletin eğitim kurumlarına öğrenci başına en az harcama yaptığı ülke Türkiye olmuştur.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Eğitim Sen’in raporunda yer verilen tespitlerden bazıları şöyle:

– 2013’ten 2018’in ilk 5 ayına kadar 29’u mülteci/göçmen olmak üzere 319 çocuk iş cinayetinde yaşamını yitirdi.
– Çalışması yasak olan çocuklar, tarım işçisi çocuklar ve stajyer-çırakların da eklenmesiyle 2 milyondan fazla çocuk işçi bulunmaktadır.
– Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü, cezaevlerinde 743’ü annesiyle kalan bebekler olmak üzere 3 bin çocuğun olduğunu ve bu çocukların 82’sinin kız çocuğu olduğunu açıkladı.

22 BİN ÇOCUK HAMİLE

Çocuklara yönelik cinsel suç oranları artarak devam etti. Buna göre, 2017 yılı genelinde ve 2018 yılının ilk 6 ayında, 21.957 çocuk hamile olarak kayıtlara geçti. 2017 yılında 387 çocuk, 2018 Ekim ayına kadar ise 1020 çocuk istismara uğradı. 2017’de çocukların cinsel istismarı hakkında açılan davalarda suç sayısı toplam 16.348’e ulaştı.

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı