SON DAKİKA

Danıştay, Bahçeşehir Gölet Park Projesinin İmar Planını İptal Etti

Bahçeşehir Gölet Park projesinin imar planının iptali istemiyle açılan davalara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Proje için açılan itiraz davaları kapsamında, Danıştay tarafından imar planlarının kesin olarak iptal edilmesine karar verildi.

Bu haber 26 Nisan 2022 - 0:10 'de eklendi.
Abone ol

İstanbul’da Başakşehir Belediyesi’ne ait olan ‘gölet, spor, turizm ve rekreasyon’ fonksiyonuna sahip Bahçeşehir gölet bölgesindeki yeşil alanı betonlaştıran ticari projenin imar planları, ihale için belediye başkanına yetki verilmesi kararı, ihale ve ruhsatlara karşı 2015 yılından bu yana açılan davalar kapsamında Danıştay tarafından yeni bir karar verildi.

İtirazların ardından dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan Danıştay 6. Dairesi’nin kararında, “İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince verilen 19 Ekim 2020 tarihli karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, anılan kararın onanmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece Mahkemesine gönderilmesine” ifadelerine yer verildi. Dairenin kararında, oy çokluğu ile kesin olmak üzere karar verildiği belirtildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

CHP’li belediye meclis üyeleri, 2015 yılında belediyeye ait parsellerin hasılat paylaşımı yöntemi ile satılarak değerlendirilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin Başakşehir Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle dava açtı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, meclis kararında usul ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 2016 yılında davayı reddetti. Danıştay 8.  Dairesi, aynı yıl kararı bozdu. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 2017 yılında verdiği karar ile davanın reddi yönündeki ilk kararında ısrar etti.

Dosya İdari Dava Dairesi’ne gitti. 2019 yılında dosya, meclis kararının satışa ilişkin kısmına yönelik temyiz incelemesi yapılmak üzere tekrar Danıştay 8. Dairesi’ne gönderildi.

“İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ, TEKRAR DEĞERLENDİRİLSİN”

Danıştay 8. Dairesi’nin son kararında da; projenin dayanağını oluşturan imar planlarının mahkeme kararı ile iptalinin 2017 yılında kesinleştiğini aktarılarak “Oluşan yeni hukuki durum dikkate alınarak ve bahse konu projenin içinde yer alan diğer parseller yönünden de açılmış herhangi bir davanın var olup olmadığı araştırıldıktan sonra mahkemece yeniden karar verilmesi gerekmektedir” denildi.

Atatürk'ün Katilleri - Hüseyin Hakkı Kahveci

İstanbul 6. İdare Mahkemesinin temyize konu kararının tekrar bozulmasına hükmeden mahkeme, dosyayı yeniden bir karar verilmek üzere ilk mahkemesine gönderdi.

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

Parlamento Haber | Korku yok!