SON DAKİKA

AKP’li belediyelerdeki kirlilik yıllarca görülmedi

‘Metal yorgunu’ gerekçesiyle belediye başkanlarını istifa ettiren, muhalefet belediyelerine operasyon yapan ya da kayyum atayan

Bu haber 12 Aralık 2017 - 11:43 'de eklendi. 66

NURCAN GÖKDEMİR [email protected] @nurcangokdemir

İktidar, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri odaklı siyasetinin ana aktörü haline getirdiği ‘yerel yönetimler’de yaşananlara ilişkin Sayıştay raporlarındaki tespitleri uzun yıllar görmezden geldi.

Sayıştay’ın, kamu idarelerinin denetimleri sonucunda düzenlenen raporlarda ‘önemli gördüğü ve genellikle tekrarlayan’ konulara ilişkin hazırladığı ‘Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporları’nda belediyelerin büyük bölümüne hâkim olan usulsüzlükler her yıl sıralandı.

Sayıştay denetçilerinin raporlarında sürekli yinelediği tespitlerden bazıları özetle şöyle:

Vergi alınmadı
»İlan ve reklam üzerinden alınması gereken vergiyle bazı eğlence işletmelerinden eğlence vergisi alınmadı.

»Katı atık toplama, taşıma ve bertaraf işlemlerine ilişkin ücret tarifesi belirlenmedi ve tahsil edilmedi.

Bakanlar Kurulu tarife belirlemedi
»Vergi ve harçların tarifelerinin Bakanlar Kurulu’nca belirleneceğine ilişkin kanun hükmünün yasalaşmasından bu yana geçen yaklaşık üç yıllık süreç boyunca bu konuda bir Bakanlar Kurulu kararı ihdas edilmediği, dolayısıyla belediyelerin 2013 yılında belirledikleri tarifelerle tahakkuk ve tahsilatlara devam ettikleri tespit edildi. Bu durum, gelirlerin enflasyonist ekonomi koşulları sebebiyle kayba uğramasına sebep oldu.

»Su ve kanalizasyon idareleri ve belediyeler tarafından bildirilen ya da ödenmesi gereken çevre temizlik vergisi payları büyükşehir belediyelerine aktarılmadı, aktarılmayan bu paylara gecikme zammı uygulanmadı.

Vergiden muaf dernekler
»Büyükşehir belediyesine aktarılacak tutarlar muhasebe kayıtlarında izlenmedi, tahakkuk kayıtları yapılmadı. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen veya mülkiyeti belediyeye ait olan ve işgal ya da kiralama yoluyla üçüncü kişilere verilen işyerlerinin bir kısmına, bazı derneklere çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmedi veya tahsilat yapılmadı.

Fon gelirleri özel hesapta
»Bazı belediyelerde, Gecekondu Kanunu gereğince oluşturulan fon gelirleri belediyelerce açılacak özel hesap yerine başka banka hesaplarında takip edildi ve amacının dışında kullanıldı, hesaplar vadeli yapılmadı.

»Hazine’ye ait taşınmazların satış bedellerinden alınması gereken fon payının takibin yapılmadı ve fon gelirleri kaydedilmedi.

Şirketlere ihalesiz imtiyaz
»Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve gerece ilişkin geçiş hakkı ücretleri takip ve tahsil edilmedi.

»İhale yapılmadan ve imtiyaz hakkı karşılığında gelir elde edilmeden ambalaj atığı toplama imtiyazı verildi.

»Bazı belediyelerde taşınmazlar ihalesiz doğrudan kiraya verildi, ihale düzenlenmeden süreleri uzatıldı.

»Belediye taşınmazlarının işgalinden tazminat alınmakla yetinildi, bu uygulama kira niteliğine dönüştürülerek işgale süreklilik kazandırıldı.

»Şirketlere devredilebilmesi mümkün olmayan unsurlar devir işlemine konu edildi.

»Büyükşehir belediyelerinin şirketlerine kiraladığı gayrimenkuller, üçüncü kişi ve şirketlere kiralandı.

»Toplu taşıma hizmetleri ihalesiz verildi, sözleşmelerde geçerlilik süresi olmaması yıllar önce verilen izin belgelerinin kişiler açısından kazanılmış hak olarak değerlendirilmesine yol açtı.

Yasadışı tahsisler
»Taşınmazların 25 yılı geçecek şekilde tahsisi yapıldı, belediye meclisi kararı olmaksızın encümen kararıyla tahsis edildi.

Taşınmazlar amacının dışında kullanıldı, mülkiyeti başkasında olan taşınmazların tahsisi yapıldı ve tahsis yapılabilecek kamu idareleri arasında sayılmayan spor kulüpleri de dahil olmak üzere dernekler, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında, gerçek kişilerle şirketlere tahsis işlemi yapıldı.

İzinsiz borçlanma
»Borçlanma limitlerine uyulmadı ve limitin aşılmasına rağmen İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınmadı.

»Otopark gelirleri ayrı hesapta takip edilmedi, vadeli olarak değerlendirilmedi, amacı dışında kullanıldı.

Parlamentohaber.com | Korku yok!

"Ne Mutlu Türküm Diyene" Spotify ve iTunes da Yayında!

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYORUZ"

PH ANDROİD UYGULAMASI

PARLAMENTO HABER Android Uygulaması

En güncel haberlere PARLAMENTO HABER ile ulaşın

Canlı bildirim özelliği ile son dakika haberlerini kaçırmayın!

Google Play'den alın