SON DAKİKA

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE YER ALAN KAPADOKYA TALANA AÇILIYOR

Kapadokya Alan Planları Yönetmeliği yayınlandı. Kapadokya Bölgesi’nde SİT alanı olup olmadığına bakılmaksızın ve koruma statülerinin bütünlüğü aranmaksızın, nazım imar ve uygulama imar planları yapılabilecek.

Bu haber 15 Temmuz 2020 - 0:30 'de eklendi.
Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, resmi gazetede yayınlanan Kapadokya Alan Planları ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği nevsehirkenthaber.com’a değerlendirdi.

KAPADOKYA BÜYÜK BİR TEHDİT ALTINDA

Kapadokya’nun büyük bir tehdit altında olduğunu savunan Candan, şöyle konuştu:

“Bu talan ve işgalin meşrulaştırılmasıdır ve çok tehlikelidir. Kapadokya’nın tahribatı için daha büyük felaketlerin geleceğini göstermektedir. Üst üste alınan kararlarla, Kapadokya büyük bir tehdit altındadır. Bu doğal ve tarihsel coğrafyada yeni paylaşım süreçlerinin başladığını görüyoruz. Kapadokya’nın yıllardır canına okudular şimdi de bu talanı meşrulaştırmaya çalışıyorlar.”

Candan, yönetmeliğe ilişkin eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Yönetmelikte kurum görüşleri devre dışı bırakılıyor. Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına ilişkin yetki komisyona bırakılıyor. Bu yetkinin komisyona bırakılması yanlış. Koşulları Koruma Kurulu belirlemelidir. ‘Cumhurbaşkanı kararı ile yapı yasağı getirilen alanlar içerisinde Başkanlıkça tespit edilecek alanı kapsayacak şekilde yapı yasağına ilişkin Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları yapılabilir’ deniliyor.

Bu durum da hassas doğal sit alanları için büyük tehlike oluşturmaktadır. Yönetmelikte yine üst ölçekli Kapadokya Alan Planı onaylanma süreçlerinde bir oldu bir bitti hakim. Yönetmeliğe göre benzer iş bitirme aranmıyor. Yalnızca nüfusa göre nitelik belirleniyor. Öte yandan bu yönetmeliğe göre alt ölçekte restorasyon eğitimi kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortada duruyor.”

NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARI YAPIM ESASLARI

Alan bütününe yönelik hazırlanacak Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planının onaylanmasının ardından Kapadokya alanı nazım ve uygulama imar planları üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanacak. İlgili yerel idarelerce de Kapadokya alanı nazım ve uygulama imar planları hazırlanarak Başkanlığa teklif edilebilecek.

Kapadokya alanı nazım ve uygulama imar planları jeolojik-jeoteknik veya mikrobölgeleme etüt raporlarına uygun olarak hazırlanacak. Ancak kesin yapı yasağı getirilen alanlarda yapılan planlarda jeolojik-jeoteknik rapor hazırlanma şartı aranmayacak.

Atatürk'ün Katilleri - Hüseyin Hakkı Kahveci

Kapadokya alanı nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı hazırlanacak.

Kapadokya alanında mülkiyet dokusu ve fiziksel özellikleri, mevcut sosyal ve teknik altyapı tesisleri, koruma-kullanma dengesi, planlanan alanın şartları ile ihtiyaçları gözetilerek kentsel, sosyal ve teknik altyapı alan standartları, yaya ve taşıt yolları genişlikleri nazım ve uygulama imar planı kararlarıyla belirlenecek.

Kapadokya alanı nazım ve uygulama imar planları ile alandaki yapı stokunun deprem, sel, taşkın, heyelan, yangın, kaya düşmesi ve benzeri afetlere karşı daha dayanıklı ve güvenli hale getirileceğine ilişkin hedefler, stratejiler ve uygulama esasları getirilecek.

Planlarda, engelliler gibi kamu ortak mekanlarını kullanmakta zorluk çeken kişilerin kentsel kullanımlara, sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarına erişimini ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla tasarım ilkeleri geliştirilerek mekansal düzenlemeler yapılacak ve her türlü mevzuat ile Türk Standartları Enstitüsü standartları dikkate alınacak.

Kapadokya alanı nazım ve uygulama imar planlarında, kıyı alanlarına rastlayan paftalarda, kıyı kenar çizgisinin onayına ilişkin bilgi olacak.

Cumhurbaşkanı kararı ile yapı yasağı getirilen alanlar içerisinde Başkanlıkça tespit edilecek alanı kapsayacak şekilde yapı yasağına ilişkin Kapadokya alanı nazım ve uygulama imar planları yapılabilecek.

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

Parlamento Haber | Korku yok!