SON DAKİKA

Sayıştay Raporu: Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Bilimsel Projeler Amacı Dışında Yürütülmüş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde bazı bilimsel amaçlı projelerin, bilimsel araştırma amacından çok başta üniversite hastanesi olmak üzere üniversitenin bazı birimlerine tıbbi ve diğer cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacı amacına yönelik olduğu Sayıştay raporlarında ortaya çıktı.

Bu haber 02 Ekim 2022 - 15:20 'de eklendi.
Abone ol

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin(MCBÜ) 2021 yılı Sayıştay raporunda, yapılan denetimlerde iki önemli yanlışlık tespit edildi. Yayınlanan raporda bazı bilimsel amaçlı projelerin, üniversite hastanesi ve üniversite bünyesine bazı tıbbi araçların alınması amacına yönelik olduğu ve üniversite içi atamalarda liyakat, eşitlik ilkelerine dikkat edilmediği ortaya çıktı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MEVZUATTA BELİRTİLEN AMAÇLARI DIŞINDA YÜRÜTÜLMÜŞ

Sayıştay’ın 2021 yılı raporunda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ndeki bazı alt yapı projelerinin bilimsel araştırma amacından çok başta üniversite hastanesi olmak üzere üniversitenin bazı birimlerinin tıbbi ve diğer cihazlar ihtiyacını karşılama amacına yönelik olduğu belirtildi.

Sayıştay raporunda bilimsel projelerin, bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı sağlamak, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak için yapılması gerektiği vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Üniversite, bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, ulusal gelişme ve kalkınmaya destek olmakla görevlidir. Bir bilimsel araştırma projesinden ise, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime ulusal veya evrensel ölçüde katkı yapması, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Bilimsel araştırma projesi yapılmasındaki maksat bir cihazın alınarak kullanılması değil yeni bir bilgi ve teknoloji ortaya koyulmasıdır. Üniversitedeki altyapı projelerinin ise içerik olarak, bu türden bir çıktı elde etmekten çok, bir cihazın satın alınarak kullanıma sokulması ağırlıklı olduğu, çoğunlukla Üniversite Hastanesinin ihtiyaç duyduğu cihazların satın alınmasının amaçlandığı, projelerin bütçesinde cihaz alımı dışında bir kalem olmadığı, projelerde biçimsel şartlar sağlanmasına karşın söz konusu cihazların bilimsel araştırma projesi kapsamında alınması zorunluluğunun nedeninin açıklanmadığı ve bilgi ve teknoloji üretme yönünün bulunmadığı görülmüştür.”

ÖRNEKLERLE TESPİT EDİLDİ

 Raporda, üniversitenin bilimsel alt yapı projelerinin kendi bünyesine tıbbi cihaz alımlarıyla ilgilisini verdiği örnek projelerle şöyle sıraladı: “Örneğin, 2021-022 no.lu projede, projenin amaç ve hedefi özetle, renal taş nedeniyle başvuran çocuklarda, çocuklara daha az zarar veren ve cerrahiye göre daha az hastanede kalış olanağı sağlayacak yöntemlerle tedavisinin sağlanması, proje sonunda bu tedavi yöntemlerinin sonuçlarının incelenmesi, proje sonrasında yine hastanede kalacak cihazlarla hastanenin uluslararası düzeyde kabul görmüş güncel tıbbi yöntemlerle ve modern cihazlarla hizmet verir hale gelmesi olarak belirlenmiştir.

2021-078 no.lu projede, çalışmanın amacı özetle, hastalara flouroskopi cihazıyla Cone Beam Tomografi çekilerek ince safra fistüllerinin saptanması ve sklerozan kolanjit ve akut pankreatit gelişme riskinin azaltılması olarak belirtilmiştir. 2020-117 no.lu projede, çalışmanın amacı özetle, fen öğretimi ve laboratuar uygulamaları dersinde 3d yazıcı destekli proje uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimsel  yaratıcılıkları ve materyal geliştirmeye yönelik öz yeterliliklerine etkisinin araştırılması olarak  belirtilmiştir.

Bu belirtilen proje amaçlarından da görüldüğü üzere, projelerin özünün, ihtiyaç duyulan cihazın temin edilmesi ve cihazın özelliklerine göre kullanılması olduğu, bilgi ve teknoloji üretme yönünün bulunmadığı, sonuçları ile alanında bilime ulusal veya evrensel ölçüde katkı yapması amacının gerçekleşmediği görülmektedir.”

Raporda konuyla ilgili son olarak bilimsel projelerinin amacına uygun olarak yürütülmesi gerektiği vurgusu yapılarak şu cümlelere yer verildi: “Üniversite tarafından yürütülen altyapı projelerinin bilgi ve teknoloji üretme, bilime ulusal veya evrensel ölçüde katkı sağlaması, bir birim için cihaz temini veya döner sermayeye kaynak sağlanması amacına yönelik olmaması gerektiği değerlendirilmektedir.”

MÜDÜRLÜK KADROLARINA SINAVSIZ ATAMA YAPILMIŞ

Üniversitenin raporunda ayrıca, üniversite bünyesindeki şube müdürlüğü ve hastane müdürlüklerinin kadrolarına eşitlik, liyakat ve kariyer niteliklerine uygun olmadan sınavsız atamalarında yapıldığı konu yer aldı.

Atatürk'ün Katilleri - Hüseyin Hakkı Kahveci

Sayıştay raporunda, eşitlik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama yapılması gereken şube müdürlüğü ve hastane müdürlüğü kadrolarına, bu ilkeler gözetilmeksizin ve mevzuatında belirlenen şartlar dikkate alınmaksızın atamaların yapıldığını tespit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Manisa Celal Bayar Üniversitesinde şube müdürlüğü ve hastane müdürlüğü kadrolarına atamalarda mevzuatta öngörülen şartları bertaraf edebilmek için ve bu kadrolara sınavsız atama yapabilmek için öncesinde kısa süreli fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği gibi üst görevlere atamalar yapıldığı görülmüştür. Üstelik bu yöntem istisnai olarak değil asıl atama usulü yerine çok sayıda kullanılmıştır. Böylelikle, kısa süreli atamalarla üst görevlere atanan kişiler, Yönetmelik’in söz konusu istisna hükmünden yararlanılarak şube müdürlüğü kadrolarına atanmış, mevzuatla getirilen eşitlik ve liyakat esası göz ardı edilmiştir.

Şube müdürü ve hastane müdürü kadro unvanları görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları arasında sayılmıştır. Dolayısıyla ataması yapılacak kişilerin sınav şartı dışında, 657 sayılı Kanun ve Yönetmelik’te belirlenen diğer şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Sonuç olarak, Şube Müdürü olarak yapılan atamaların deneyimli ve yeterli liyakata sahip personelden kamu hizmetinin sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesinde yararlanılmak maksadı, ancak kanun ve yönetmeliğin gösterdiği usul ve esaslardaki yeterlilik kriterlerini sağladığında uygun olacağı değerlendirilmektedir. Uygulamanın devam ettirilmemesi gerekmektedir.”

KAYNAK:SÖZCÜ

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR