Sayıştay Raporu: 19.7 Milyarlık İhale Özel Davetle Yasaya Aykırı Verildi

Sayıştay, AKP iktidarının kamu ihalelerini istediği müteahhide verme aracı olarak kullandığı Kamu İhale Kanunu’nun 21-b maddesiyle ilgili hukuk dışı uygulamaları ortaya döktü. Sayıştay, sadece Ulaştırma Bakanlığı’nın kanuna aykırı olarak 2020 yılında 19.7 milyarlık ihaleyi özel davet ettiği şirketlere verdiğini rapor etti.

Sayıştay Raporu: 19.7 Milyarlık İhale Özel Davetle Yasaya Aykırı Verildi
Yayınlama: 29.09.2021
Düzenleme: 29.09.2021 00:27
8
A+
A-

Sayıştay, iktidarın Kamu İhale Kanunu’nda en sık kullandığı hukuk dışı uygulamayı gün yüzüne çıkardı. Sayıştay, sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda sadece 2020 yılında 19.7 milyarlık işin 21/b Pazarlık usulüyle kimselere duyurulmadan, özel olarak davet edilen şirketlere verildiğini kaydetti.

Sayıştay’ın, Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen şartlar oluşmadığı halde, çok sayıda kamu ihalesinin pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığını vurguladığı raporunda şu ifadeler kullanıldı: 

“Kanunun pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabilmesinin şartlarını düzenleyen 21’inci maddesinin b bendinde; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlar,

Veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde,

Veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması gerektii hüküm altına alınmıştır.”

“SADECE İHALE DEĞİL, İŞ DE ACİL BİTİRİLMELİ” 
 
Sayıştay raporunda şu tespit de vurgulandı:

Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesindeki şartların ve ivedilikten kastın, sadece ihalenin çabuk sonuçlandırılması değil, ihale konusu işin acilen bitirilmesi olarak anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Ulaştırma Bakanlığı 2020 yılında 19.7 milylarlık işi 21/b Pazarlık usulüyle istediği firmaya özel olarak davet ederek dağıtmış. 

“MAHKEMEDEN DÖNÜYOR, MAĞDURİYET ARTIYOR”

Sayıştay raporunda, 21/b maddesinin yasaya aykırı şekilde kullanılması nedeniyle bazı ihalelerin Danıştay ve idare mahkemeleri tarafından iptal edildiği vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı:

“Bakanlık tarafından pazarlık usulü ihale koşulları sağlanmadığı halde, pazarlık usulü ile ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yukarıda bahsedilen yapım işlerinin yer teslimleri yapıldıktan sonra mahkeme kararıyla ihalelerin iptaline karar verilmiştir.

Bu işlerin yeniden ihale edilmesi gerektiği gibi, kurulan şantiyelerin kaldırılması ve tasfiye işlemlerine ilişkin diğer işlemlerin de yeni sorunlar ve zaman kayıplarını doğuracağı öngörülmektedir. Bu zaman kaybı da işlerin pazarlık usulü ihale edilmesiyle, temel ihale usulleri ile ihale edilmesi arasındaki süre farkından çok daha fazla bir zaman gerektirdiği değerlendirilmektedir.”

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı