SAYIŞTAY MEB’NIN USULSÜZLÜĞÜNÜ ORTAYA ÇIKARTTI

Ülkemizde ne yazık ki öğretmen atamaları ile ilgili sorunlar mevcuttur, çözülememiştir ve bu gidişle de çözülemeyecektir. Neden mi?

SAYIŞTAY MEB’NIN USULSÜZLÜĞÜNÜ ORTAYA ÇIKARTTI
Yayınlama: 29.12.2018
2
A+
A-

Yatırım Projelerinde Kullanılmak Üzere Tahsis Edilen Sermaye Giderleri Ödeneklerinin Amacı Dışında Kullanılması

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ‘’Yatırım Harcamaları’’ başlıklı 9’uncu maddesinin ilk fıkrasında “2017 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz” denilmektedir. Denilmekte ama kağıt üstünde tabi. Gelin görün ki MEB bunu dikkate almamış ve ye kürküm ye misali ‘’eğitim’’ için ayrılan bütçe gezi ve seminerlere gitmiş.. Nasıl mı? Hemen örnekler ile izah edeyim…

Örneğin Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ve 2017 Yılı Yatırım Programında ‘’Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi’’ ve “Etüd-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat” gibi projeler var. Bu projeler numaralandırılmış ve bütçe hazırlanmış. Proje giderleri ödeneklerinden yılı içinde toplam 2 Milyon 15 Bin TL harcama yapılmış, bunun 1 Milyon 670 bin TL’si (% 82,88’i) çalıştay, toplantı vb. etkinliklerin organizasyon giderleri ile yolluk ödemelerine harcanmış, kalan tutar yazılım alımı ve rapor basımı işlerinde kullanılmıştır.

Ödeneğin asıl kullanılması gereken donanım, makine-teçhizat gibi kalemlere hiç harcama yapılmamıştır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 2017 yılında sermaye gideri olarak harcanan yatırım projesi ödeneklerinin toplamı 6 Milyon708 Bin TL olup, bu tutarın 6 Milyon 134 bin TL’si (91,44’ü) çalıştay vb. etkinliklerin yolluk ve organizasyon giderlerine; geriye kalan 573 Bin TL’nin 238 Bin TL’si ise taslak ders kitabı basımına harcanmıştır!

CANINI DİŞE TAKIP ÇALIŞAN MEB PERSONELİ!

Bakanlık birimleri inanılmaz çalışmış. Çalışmak için okulların konferans ve spor salonları yeterli gelmemiş olacak ki Antalya’da tatil yapmaktan özür dilerim dilim sürçtü Antalya’da kafalarını kaldırmadan çalışmaktan vazgeçmemişler. Ben de çok art niyetliyim. Biraz abartıyorum konuları. Aslında ne var ki? Turizme destek vermişler bir nevi. Baksana Bakanlık hem otel paralarını, hem de uçak paralarını karşılamış. Nasıl bir çalışma, çalıştırma ve Antalya aşkı varmış hep beraber görelim;

23-27 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya’da iki ayrı otelde eş zamanlı ve daha geniş katılımlı iki çalıştay düzenlenmiştir. Lara’da düzenlenen çalıştay için (kredili uçak biletleri hariç) katılımcılara toplam 403 Bin 449 TL; Manavgat’ta düzenlenen çalıştay için 395 Bin 782 TL yolluk ödemesi yapılmıştır.

16-20 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya Side’de yapılan çalıştay için katılımcılara 392 Bin 036 TL;

6-10 Kasım 2017 tarihlerinde Afyon Sandıklı’da düzenlenen çalıştay için 203 Bin 485 TL,

30 Ekim-3 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya Manavgat’ta yapılan pansiyonlu okul yöneticileri çalıştayı için 689 Bin 836 TL,

16-20.11 ve 28 Kasım-01 Aralık 2017’de Antalya Serik’te 2 grup halinde gerçekleştirilen formatör eğitici eğitimi için toplam 1599 katılımcıya (kredili uçak bilet ödemeleri hariç) 1 Milyon 193 Bin TL yolluk ödemesi yapılmıştır.

Değerli okuyucular Bakanlığa tahsis edilen bu bütçe Eğitim ve Öğretimin geleceğimizi şekillendirmesi, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkılması, kalitenin arttırılması adına projeler geliştirilmesi ve makine teçhizat alımı için sağlanmıştır.

Bakanlık yetkilileri bu durumu yanlış anlamış ve Türk Milleti’nin alın teri ile biriktirdiği vergiler ile ödenen bu bütçeleri yanlış şekillerde kullanmışlardır.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NEDEN Mİ YAPILAMIYOR?

Ülkemizde ne yazık ki öğretmen atamaları ile ilgili sorunlar mevcuttur, çözülememiştir ve bu gidişle de çözülemeyecektir. Neden mi?

Öğretmen görevlendirmelerinde bölgesel dengenin sağlanmaması nedeniyle mevcut kadrolar etkin kullanılamamaktadır. Mevcut öğretmen kadroları incelendiği zaman il, ilçe ve okullar bazında dağılımda bir planlama yapılmamıştır. Bazı bölgelerde öğretmen fazlası bulunurken bazı bölgelerde ihtiyaçlar hasıl olmuştur. Bazı bölgelerde hem öğretmen fazlası mevcut hem de öğretmen açığı mevcuttur.

Bakanlığın “Resmi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mevcut İhtiyaç ve Norm Durumu”na ilişkin verileri incelendiğinde, il ve ilçeler bazında öğretmen ihtiyacı ile öğretmen fazlası sayılarının birçok bölgede yüksek olduğu görülmektedir. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde öğretmen ihtiyacı 107.109 iken, aynı zamanda 29.626 adet öğretmen fazlası bulunmaktadır.

Türkiye genelinde ise 153.640 adet öğretmene ihtiyaç varken, aynı zamanda 41.654 öğretmen norm fazlası durumundadır. Tablomuzu inceleyelim;

Örneğin Ankara’da norm kadro 53.036 iken mevcut öğretmen sayısı 53.606’dır. Bir başka deyişle mevcut öğretmen sayısı ihtiyaç duyulan sayının üzerindedir. Ancak buna rağmen 5.169 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Benzer şekilde Eskişehir’de norm kadro 8.757 olmasına rağmen fiilen 9.238 öğretmen çalışmakta, 1.102 öğretmen norm fazlası durumunda iken aynı zamanda 621 ilave öğretmene ihtiyaç duyulmaktadır.

Dengesizlikler küçük yerleşim yerlerinde dahi önemli boyutlarda olabilmektedir. Ankara’nın Çankaya ilçesinde norm kadro 6.822 iken, fiilen görevli öğretmen sayısı 8.105’tir. Bazı küçük ilçelerde öğretmen mevcudu, olması gerekenin yarısına dahi ulaşamazken, bazı ilçelerde olması gerekenin çok üzerine çıkabilmektedir. Aşağıdaki tabloda bu tür dengesizliklere ilişkin bazı örneklere yer verilmiştir:

Yukarıdaki tabloda, ilçedeki öğretmen normuna oranla öğretmen ihtiyacının ya da öğretmen fazlasının bariz olduğu bazı örnekler ile norm ve fiili kadroların birbirine yakın olmasına rağmen aynı zamanda hem norm fazlası hem de açığı bulunan kimi ilçeler gösterilmektedir.

Bakanlık kendisine sorulan sorularda gerekçeli neden olarak “eş durumundan dolayı atama” “mahkeme kararları” gibi nedenleri sunmuştur.

Sayıştay Raporunda ise şu şekilde belirtmiştir; bu durum, bütçeye de ilave maliyetler getirmektedir. Zira atıl durumda çok sayıda öğretmenin varlığına rağmen, ücretli ya da sözleşmeli öğretmen istihdamı yoluna gidilmektedir. Deneyimli kadrolu öğretmenlerle daha nitelikli bir eğitim verme fırsatı değerlendirilmemekte, kıt olan kaynakların yersiz kullanılması, eğitimin sorunları ile daha etkili.

Bu kafa ile gidildiği müddetçe ataması yapılmayan öğretmenlerin yıllarca atama beklediğine tanık oluruz.

Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan Milli Eğitim Bakanlığında durum budur…

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı