SON DAKİKA

Müftülere nikâh kıyma yetkisine savunma: Belediye evlendirme memurluğu neyse müftülüklerin de yetkisi aynı

CHP ve MHP, müftülüklere evlendirme yetkisi veren maddenin düzenlemeden kaldırılmasını istedi

Bu haber 05 Ekim 2017 - 16:51 'de eklendi.
Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu’nda müftülüklere evlendirme yetkisinin de içinde bulunduğu düzenlemenin görüşmeleri devam ediyor. Tasarıya yönelik dün akşam tamamlanan alt komisyon görüşmelerinde CHP ve MHP, 'müftülüklere yetki veren maddesi' ile 'kamu düzenini genel olarak' değiştiren maddenin metinden çıkarılmasını teklif etti. Ancak, AKP her iki maddeden de geri adım atmadı. Tasarının bugün devam eden görüşmelerinde de bir değişiklik olması beklenmiyor.

Nüfus ve  Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner de alt komisyonun dünkü toplantısında, müftülüklere verilen nikah kıyma yetkisini savundu.

Evlendirmenin şekliyle ilgili bir değişiklik  olmadığını anlatan Güner, “Belediye evlendirme memurluğu neyse il ve ilçe müftülüklerinin evlendirme yetkisi de aynı şekle, aynı şartlara, usul ve esaslara tabi. Bir evlendirme memurluğu, yeni bir evlendirme memurluğu ihdas ediliyor” dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık  Genel Müdürü Sinan Güner’in  alt komisyondaki  konuşması şöyle.

Sinan Güner:

Bu bir sonraki madde işte çok malum, gündemde çok olan, evlendirme memurları içerisine, mevcut evlendirme memurlarına il ve ilçe müftülüklerinin de -“memurluklarına” diyelim “memurlarına” demeyelim de- eklendiği bir madde. Malumualiniz Türkiye’de iki tane yasal evlendirme memurluğu var, kurumsal olarak söylüyorum, bunlar: Belediye evlendirme memurlukları ile köy evlendirme memurlukları.

Bu tabii, köy, mahalle olmadığı belli yani köy evlendirme memurlukları. Bunun dışında, bu iki yasal evlendirme memurluğu dışında Evlendirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinde İçişleri Bakanının il ve ilçe nüfus müdürlerine, efendim, dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetki ve görevi verebileceği belirtiliyor.

Mevcut kanunda da (2)’nci fıkranın ikinci cümlesinde “…il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.”

Bu madde sonradan eklendi, hatırlarsanız köy muhtarlıklarının özellikle belli bir dönemde, Türkiye’de yabancı evliliklerin, belli ülke vatandaşlarıyla evliliklerin belli bölgelerde arttığı dönemde bu yabancının kendi ülkesinde evli olup olmadığı vesaire, biraz daha karışık bir konu olduğu için, apostilli belge vesaire gerektiği için bunları köy muhtarları yapamıyordu, bu köy muhtarına bu yetki verilmedi, alındı daha doğrusu, genel yetkinin dışına çıkarıldı, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine ve belediye evlendirme memurluklarına verildi. Ben bütünlük bozulmasın diye söyledim yani konuyla direkt bir şeyi yok da bunun.

Şimdi, dün Sayın Bakanım da arz etti konuşmasında, burada evlendirme memurluklarına bir yenisi daha ekleniyor, bu da il ve ilçe müftülükleri. Burada Sayın Bakanım da arz etti yani onun arz ettiği aslında çok açıktı, burada dinî bir, il ve ilçe müftülükleri bir evlendirme memuru… Şu anda evlendirme memuru Evlendirme Yönetmeliği’nde tanımlanan kişi, bu, bunlardan bir tanesi. Belediye evlendirme memurluğu neyse il ve ilçe müftülüklerinin evlendirme yetkisi de aynı şekle, aynı şartlara, usul ve esaslara tabi.

Bir evlendirme memurluğu, yeni bir evlendirme memurluğu ihdas ediliyor. Bu Evlendirme Yönetmeliği’ne baktığımız zaman “Tören Yerleri” diye bir başlık var. Çünkü bu törenin yeri konusu buranın belki de tabiri caizse yumuşak kanlı olacak. Bu konu daha önce de tartışıldı, basında da tartışıldı, kamuoyunda da. İşte “Mabetlerde mi yapılacak?” vesaire, onun yerini hazırlıyorum, onun ön şeyini yapıyorum.

Evlendirme Yönetmeliği’nde “merasim yeri” diye bir kavram var, cüppe var, evlendirme akdi sırasında okunacak bir metin var, hepimizin bildiği “Kabul ediyor musun?” “Ediyorum.” “Şahit misiniz?” vesaire. Bu şekilde, bunların hiçbirinde değişiklik yok yani belediye evlendirme memuru hangi metni okuyorsa müftülük evlendirme memuru da o metni okuyarak, aynı terimleri kullanarak, aynı kütüğü imzalatarak, şahitlere aynı soruyu sorarak, onların imzasını alarak bu işlemi yapacak. Yeni evlendirme memurluğu ihdas ediliyor, müftülükler ayrı bir nikâh, diğerleri ayrı bir nikâh akdi icra etmeyecekler.

Ben özellikle burada… Bu, başkalarına da yani müftülük, alt birimlere bunu verecek mi, köydeki cami imamına, her mahallenin imamına bu yetkiyi verecek mi tartışması malum. Şimdi, malumunuz, İstanbul’un diyelim ki 18 milyon nüfusu varsa 1 tane müftü var, diyelim ki 30 tane de ilçe müftüsü var.

Bunu il müftüsü veya işte başka bir ilin il müftüsü kendi kendine bunu yapabilir mi, bunu bir bilmek lazım. Evlendirme Yönetmeliği’nin “Evlendirme Memurları” başlıklı 7’nci maddesinde belediye ve köy evlendirme memurlukları dışında kalan diğer evlendirme memurluklarıyla ilgili düzenleme yetkisi İçişleri Bakanlığına verilmiştir. Yani, hani “Belediye başkanının verdiği yetkiye dayanarak….” diyor ya belediyedeki evlendirme memuru, ona belediye başkanı yetki veriyor çünkü köy ve belediye evlendirme memurluklarında yetki belediye başkanında, “İçişleri Bakanının verdiği yetkiye dayanarak…” demiyor, “Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak…” diyor.

Ama onun dışında kalan, örneğin il ve ilçe nüfus müdürlüklerine Bakan vermeyebilir, dış temsilciliklere de vermeyebilir, İçişleri Bakanını kastediyorum çünkü Evlendirme Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde belediye ve köy evlendirme memurlukları dışında kalan diğer evlendirme memurluklarıyla ilgili düzenleme yetkisi İçişleri Bakanlığına verildiğinden. Cümlenin sonu şöyle: İl ve ilçe müftülüklerinin evlendirme görev ve yetkisini hangi düzeyde kullanacağını İçişleri Bakanlığı karar verecek. Yani eğer müftülük bunu diğer alt görevlilere devretmek istiyorsa bu müftü yardımcısı da olabilir, müftülükteki kâtip de olabilir, diyelim ki camideki müezzin de olabilir yani bunu müftülük personeli olarak hepsini…

Tamam, ben de onu kastediyorum efendim. Müftü müftülüğün bir personeli, ilk personeli o. İmamlar, müezzinler, kayyumlar…

Başkan:
Müftülük kurumdur yani burada kuruma veriliyor.

Sinan Güner:
Kuruma veriliyor. Burada eğer ki müftülükleri bunları alt birimlere dağıtacaksa Evlendirme Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde bu konuda düzenleme yetkisi İçişleri Bakanlığı'nda. İçişleri Bakanlığı uygun görürse yapıl abilir, uygun görmezse müftü kendi kendine “Ben müezzine verdim, ona verdim, buna verdim.” diyemez. Bundan sonra muhtemelen şu olacaktır: Eğer bu madde kabul edilirse müftülük küçük yerlerde belki kendi başına yürütebilir ama büyük yerlerde İçişleri Bakanlığından böyle bir talep olacaktır, bu kaçınılmaz.

Başkan:
Yetki isteyecek.

Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın):
Sizin az önce İstanbul 18 milyonluk bir şehir dediniz.

Sinan Güner:
1 tane müftü var.

Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın):
Dolayısıyla o anlamda müftülüklere verilen görev diğer anlamda imamlara veya başka memurlara verip…

Atatürk'ün Katilleri - Hüseyin Hakkı Kahveci

Sinan Güner:
Yani burada otomatikman müftünün tayin edeceği bir şey değil, onu anlatmaya çalışıyorum ama müftülük de burada evlendirme memurlarından artı biri oldu.

Yani İstanbul’da 18 milyon insan var ama 18 milyon insan da müftülüğün önünde sıraya girecek değil, belediyeler var, işte nüfus müdürlükleri var, başka şeyler var.

Şimdi, burada aslında diğer bir konu, bu da çok tartışılan bir konu, acaba camilerde, mabetlerde mi… Diyelim ki hadi İçişleri Bakanı da uygun gördü kabul edelim, köyün imamına evlendirme yetkisi verdik. Bir de muhtar var orada, şimdi muhtarın zaten kanunen yetkisi var, kö yün imamına da verdik, kabul etti veya ilçenin, bir mahallenin, caminin imamına da verdik. Acaba bu imam kalkıp evinden gelip de caminin içinde medeni nikâh dediğimiz çünkü onlar bu nikâhı kıyacaklar, dinî nikâh zaten kıyılıyor belli şartlarda, gelip de camide mi yapacak, mabette, “‘Ben burada görevliyim, benim burada görevli olduğum biline biline bana bu yetki verildiyse benim görev yerim burasıdır.’ diyecek, orada mı yapacak?” tartışmasına geldiğimiz zaman burada Evlendirme Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi hâlâ -malumunuz bir kanun olmadığı için- cari.

Burada hüküm şu: “Evlenme törenleri ilgili makamlarca tahsis edilen resmî salon veya yerlerde yapılır” diyor. “Ancak -ekliyor sonra- tarafların isteği üzerine ikametgâhlarında, özel tören salonlarında -işte düğün salonları gibi diyelim- hastanelerde -eğer kişi hastaysa, yatmak zorundaysa nikâh memuru oraya gidebiliyor- ve ceza ve tutukevlerinde…” Tutuklu bir kişi veya mahkûm evlenmek istiyor, dışarıya çıkamıyor, nikâh töreni yapılabilir. Ve sonunda da diyor ki: “Ancak mabetlerde evlendirme töreni yapılamaz.” Yani bizim şu andaki mevzuatımız kişi imam da olsa, müezzin de olsa, her neyse, kayyum da olsa camide yani daha doğrusu mabette evlendirme akdini gerçekleştiremez. Yani onun mutlu olması, şu olması…

Başkan:

Kafada bir istifham yok

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

Parlamento Haber | Korku yok!