MİT’in İhale ve Alımlarıyla İlgili Yeni Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3b kapsamında yapacağı ihale ve alımlara ilişkin 2009 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenlemeye ilişkin Erdoğan’ın imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

MİT’in İhale ve Alımlarıyla İlgili Yeni Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de
Yayınlama: 06.09.2022
Düzenleme: 06.09.2022 14:35
4
A+
A-

Sözcü’nün haberine göre,  Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun  3’üncü maddesinin  b bendi kapsamında yapılacak ihale ve alımlara ilişkin usul ve esasların belirlnendiği  2009  yıl ve 15187 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı. Yerine yeni Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararda düzenlemenin kapsamı şu ifadelerle açıklandı:

“Bu usul ve esaslar, MİT Başkanlığı ili Beşkanlıkça harcama yetkisi verilen birimlerin, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı tarafından karar verilen,

Veya mevzuatı gereğince sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gerektiğine,

Veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmaını gerektiren hallerle ilgili olduğuna  Başkanlıkça karar verilen mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile bu kapsamda Başkanlıkça veya Başkanlık adına ilgili idarelerce gerçekleştirilecek yapım işleri ve yapım işine konu hizmet alımlarını kapsar.”

Kararda yer verilen bazı detaylar şöyle: 

Mal ve hizmet alımları ile danışmanlık hizmetlerinde açık ihale usulü veya Belli İstekliler Arasında İhale Usulü uygulanır.
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü; ilan yapılmaksızın, idarece belirlenen adaylar arasında yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda uygun görülenlerin ihaleye davet edildiği usuldür.

DOĞRUDAN TEMİN

Aşağıda belirtilen hallerde idare ihtiyaçlarını, ilan yapılmaksızın, davet edilen isteklilerle, idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yaparak doğrudan temin edebilir:

İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanabileceği tespit edildiği alımlar.
Sadece gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar.
İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
Gizlilik standardizasyonunun korunması, ARGE projeleri ve acil istihbarat ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla; ihtiyaç ünitelerince teklif edilip, Başkanlık tarafından uygun görülen ve onaylanan tek kaynak alımları,
Başkanlıkça ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerine ilişkin alımlar.
 
Uygulamada, komisyon kurma ve bu usul ve esaslarda belirtilen yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisi veya harcama yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, fiyat üzerinden görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.

ARTIRIMLI FİYAT FARKI VE EK FİYAT FARKI VERİLEBİLİR 

Kararda, eklenen 2 numaralı Geçici Madde’yle, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar doğrultusunda, artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı verilebileceği, bu sözleşmeler için süre uzatımı verilebileceği veya feshedilebileceği de kaydedildi.

GİZLİ HİZMET GİDERLERİNE 666 MİLYON TL

2020’de 495 milyon 493 bin TL harcanan mal ve hizmet giderlerinin 495 milyon 363 bin TL’sini gizli hizmet giderleri; bir başka kalem olan 170 milyon 972 bin TL’lik proje kapsamında yapılan cari giderlerin 170 milyon 650 bin TL’sini ise yine gizli hizmet giderleri oluşturmuştu.

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı