SON DAKİKA

KAPADOKYA RANTÇILARA İMARA AÇILIYOR

GazeteDuvar’dan Bahadır Özgür, yeni çıkarılan koruma yasasıyla Kapadokya’da yapılaşmanın önünü açıldığını belirtti. 23 Mayıs’ta geçen yasaya göre Kapadokya’ya yapılaşmanın önü açılmış oldu. Nizipoğlu Holding ocak ayında 2 otel yapacaklarını açıklamıştı.

Bu haber 29 Mayıs 2019 - 0:04 'de eklendi.
Abone ol

GazeterDuvar’dan Bahadır Özgür’ün ‘İnşaat kurudu: Gelsin Kapadokya!’ başlıklı yazısı şöyle:

“Kapadokya Alan Başkanlığı gibi tuhaf isme sahip yasanın kimler için çıkarıldığını iyi izleyin. Zira, ‘güzel atlar diyarı’nın bir ‘yandaş derebeyliğine’ dönüşmesinin önünde Cumhurbaşkanı’nın imzası dışında hiçbir engel kalmadı artık. Ne de olsa krizle birlikte inşaat kurudu, sırada yüksek kurla coşacak turizm var!

Eğer AKP bir yasanın adına ‘koruma’ kelimesini koymuşsa ‘eyvah!’ demek lazım. Çevre koruma kanunu, doğal ve SİT alanlarını koruma kanunu, kıyı koruma kanunu ya da kişisel verileri koruma kanunu… ‘Koruma’ sözünün gerçekte bir ‘kollama’ faaliyeti olduğunu söz konusu kanunların uygulamalarından biliyoruz. Kişisel verilerin nasıl korunduğunu da 31 Mart seçimlerine itiraz döneminde bakanlıkların bilgileri AKP’ye vermesiyle öğrendik. İşte yeni bir ‘koruma’ yasası daha çıktı. Bu sefer konu Kapadokya… İki kere eyvah eyvah!

Kapadokya Alanı Kanunu, 24 Mayıs günü hızla Meclis’te kabul edildi. Peşine turizm teşviklerini düzenleyen kanunda yapılan değişiklikler de eklenerek.

Kanunla Kapadokya İdaresi adlı bir yapının kurulması düşünülüyor. Kamu kurumu mu özel nitelikli mi belli değil. Ama yetkileri inanılmaz geniş. İmar planlarının, her türlü inşaat ve yenileme izinlerinin tek adresi olacak. Esas mesele ise bölgedeki sınırları değiştirme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesi. Yani Recep Tayyip Erdoğan tek imzayla Kapadokya’da SİT statüsünü, koruma alanlarını değiştirebilecek.

Kanundaki belirsizlikler, muğlak ifadeler bir yana; bakın Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ne diyor: “2863 sayılı kanun, 3194 sayılı imar kanunu ve yerel yönetimler bypass edilmiştir. Otelleşmenin önü açılacak ve Kapadokya’daki alan kanunu talan kanununa dönüşecek.”

‘Kapadokya korumaya alındı’ başlığıyla havuz medyasında haber olan bu düzenlemenin amacı ne peki?

Bodrum’un cennet koyu Kissebükü’ne kuracağı otel için imar değişikliği yaptığı belirtilen ETS Tur’un sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıklaması bu sorunun yanıtını da içeriyor aslında: “Sorun kaçak yapıları yıkmak değil, nedeni ortadan kaldırmak. Kapadokya’da ruhsat ve iskan verme yetkileri belediyede, Orman Bakanlığı’nda, Çevre Bakanlığı’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda var. Bazı yerlerde bu yetkiler çakışıyor. Ruhsat ve izin almanın sekiz yıla kadar çıktığı bazı noktalarda süreçler gerekiyor. Biz bunları kısaltabilmek, normal hale getirmek için alan başkanlığı sistemini geliştirdik. Böylece sekiz yıl süren izin süreci birkaç ay içinde halledilmiş olacak.”

Yani diyor ki, maksat fazlasıyla uzayan ruhsat işlerini jet hızıyla halletmek! Haklı da, ruhsatı seriye bağlarsanız yasal açıdan ortada kaçak yapı kalmaz. Nitekim imar affı ile tüm memleket kaçak yapılardan kurtulmadı mı? Aynı mantık Kapadokya için getiriliyor.

“Kapadokya talan edilmedi mi? Peri bacaları oyulup otel yapılmadı mı?” diye soranlar haklıdır. Lakin sadece turizm yatırımları açısından bakıldığında 30’a yakın lüks otelin yarısına yakını ‘tasarım ve butik’ otel olarak geçiyor. Mesela Fransız mimar Jacques Avizou’nun restore ettiği taş evler de var, Nevşehir Müzesi’ne kayıtlı antika ve arkeolojik eserlerle döşenmiş mağaralar da. Feci şekilde peri bacası oyulup yapılanların yanında ünlü zincir oteller de bulunuyor. Kalanların çoğu konaklar, taş villalar şeklinde. Hepsi bir şekilde yasalar delinerek, imar izinleri esnetilerek yapıldı. Yine de SİT alanları, koruma bölgeleri o kadar kolay yapılaşmaya açılamıyor. Belediye açsa, koruma kurulları itiraz ediyor; onlar izin verse mimarlar UNESCO kararına dayanarak dava açıyor; Turizm Bakanlığı devreye girse Orman Bakanlığı engel çıkarabiliyor vs… Bakan Ersoy’un şikayeti tam da buydu. Buna karşın Karakuş Candan’ın farklı denetim mekanizmalarının ağır aksak işlese bile denge unsuru olmayı sürdürdüğünü vurgulaması önemli.

Dolaysıyla mis gibi araziler göz alabildiğine uzanırken iktidar öylece durur mu? Nasıl ki inşaatçılar otoyollar, köprüler, havalimanları sayesinde milyarlarca liralık rantla semirdiyse, Kapadokya da ‘turizm yandaşları’ için hazırlanıyor şimdi. Çünkü krizle beraber inşaat kurudu, sırada yüksek kurla coşacak turizm var!

AKP döneminde öğrendiğimiz en önemli şey, yasaların adrese teslim çıkarıldığı. Öyleyse soru malum: Kim için yapılıyor?

Yasayla ilgili düzenlediği basın toplantısında Tezcan Karakuş Candan, “Bir Kapadokya beyliği mi kuruluyor?” diye soruyordu. Çok yakında isimlerini en az Cengiz, Kolin, Kalyon kadar ezberleyeceğimizden emin olabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde daha çok isim sayacağız ancak şimdilik yeni yeni oralara gözünü dikmiş bir tanesini analım yeter. Zira onun yapacağı proje, Kapadokya’yı bekleyen tehlikenin işareti gibi…

Geçen yıl Euronewsport’a verdiği röportajda, “Türkiye’nin bir gün yeniden Osmanlı’nın gücüne kavuşmaması için ya da geç kavuşması için engellemeler yapılmıştır. Bence burada milli seferberlik ilan edilmelidir” diyen Niziplioğlu Holding’in Başkanı Ömer Niziplioğlu, ocak ayında Kapadokya’da devasa bir otel için yatırıma başlayacaklarını açıklamıştı. Araziyi aldıklarını, izinleri beklediklerini söylüyordu. Yapacağı otel kocaman bir balon şeklinde olacakmış. Yasanın anlamını gayet güzel açıklamıyor mu?

Baba mesleği kuyumculuktan başlayıp akaryakıt istasyonu işletmeciliğine geçerken, 2010’dan rotayı aniden turizme çeviren Niziplioğlu Holding’in adını kamuoyu ilk kez İstanbul’daki Topkapı Mercure Otel’le duydu. 85 metre yükseklik izni çok tartışıldı. Erdoğan’ın Sultanahmet Camisi’ni gölgede bırakan 16/9 gökdelenleri konusundaki çıkışından sonra belediye utana sıkıla yüksekliği düşürdü. Bu arada Bodrum’un Yahşi Koyu’na Elite Lotus adıyla kondurduğu 46 villayı ve yakın zamanda ikisi altın beş maden sahası satın aldığını ve altın rafinerisi için başvurduğunu da ekleyelim.

Japon otel deviyle ortak olan inşaatçı, arazi kapatan müteahhitler, AKP’den belediye başkanlığı yapmış ismin kardeşinin kurduğu balon tekeli, tur ve restoran zinciri… ‘Güzel atlar diyarı’nın yakın gelecekte ‘yandaş diyarı’na dönüşmesinin önünde yegane engel Saray’daki tek bir imza artık. O imzanın kimler için ne kadar kolay atıldığını da biliyoruz zaten. Kapadokya’ya geçmiş olsun…”

23 MAYIS’TA GEÇEN YASA NEYDİ?

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerinin, Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığı’nda toplanmasını öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Atatürk'ün Katilleri - Hüseyin Hakkı Kahveci

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi’ne göre, Kapadokya’da geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ve komisyon kararlarına aykırı uygulama yapılamayacak.

Kapadokya Alan Başkanlığı bu alanda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamaya, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırmaya yetkili olacak.

Kapadokya alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler Kapadokya Alan Başkanlığının uygun görüşüyle yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait taşınmazlar bu kapsamın dışında tutulacak.

Kapadokya Alanı’nda yapılacak uygulamalar meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülecek. Kapadokya Alanı’nın bütününe ilişkin üst ölçekli plan Kapadokya Alan Başkanlığınca hazırlanacak ya da hazırlatılacak. Bu plan, komisyonun uygun görüşü ve bakan onayı ile yürürlüğe girecek. Üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planları ise komisyonun uygun görüşü ve idarenin onayıyla yürürlüğe girecek. Böylece, alandaki plan hazırlık ve onama sürecinde bugüne kadar yaşanan yetki karmaşasının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Kapadokya Alanı’nda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler Kapadokya Alan Komisyonu tarafından kullanılacak. Komisyon ayrıca, Kapadokya Alanı içinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almaya yetkili olacak.

Komisyonun, Kapadokya Alanı’nda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar yetkisi bulunacak. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler komisyon kararlarına uymak zorunda olacak.

Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya Alanı sınırları içerisindeki belediyeler, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak paylar, idarece verilecek idari para cezalarından elde edilecek gelirler, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak tutarlar Başkanlığın gelirlerini oluşturacak.

Başkanlık, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden Harçlar Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve harcamalara katılma paylarından, düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla Emlak Vergisi’nden ve tapu ve kadastro döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacak.

TARİHİ DOKUYA YÖNELİK TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA

Kapadokya Alanı’nın tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin liradan 200 bin liraya kadar, bu kapsamda olmayan ve Kapadokya’nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık halinde ise 500 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası uygulanacak fiiller ile idari para cezasının miktarı Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Başkanlık tarafından talep edilmesi halinde Kapadokya Alanı sınırları içerisinde kalan Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, ormanlık alanlar dahil tahsisli olanların tahsisleri kaldırılarak yasada belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak idareye tahsis edilecek.

İdareye ait taşınır ve taşınmazlar devlet malı hükmünde olacak. Bunlar aleyhine suç işleyenler devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen devlet memurları, kamuda çalışan sürekli işçiler ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle idare kadrolarında istihdam edilebilecek.

NİZİPOĞLU OCAK AYINDA 2 OTEL YAPACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Kültür ve doğa turizminde öne çıkan Kapadokya’nın Türkiye için oldukça özel bir yeri olması gerektiğini kaydeden Ömer Niziplioğlu, “Kapadokya, dünyada eşi benzeri olmayan tabiat güzellikleri, jeolojik oluşumların bir hediyesi olan peri bacaları ve vadiler ile turistlere bir masal ambiyansı sunuyor. Dünyanın sekizinci harikası olarak nitelendirilen yer altı şehirleri ile tarihi geçmişini ortaya koyuyor. Kapadokya’da henüz çok az kişi tarafından bilinen 110 derece sıcaklığa sahip bir termal su havzası bulunuyor. Bu da, bölgeyi Afyondan sonra sağlık ve termal turizminin yeni destinasyonu konumuna getiriyor” dedi.

Böylesine değerli olan bölgemizin, yılda 2,5 milyon turist çekme kapasitesi var. Biz de holding olarak da yatırımlarımıza 2 otel ile buradan başlamaya karar vermiş bulunuyoruz. Bunun için öncelikle 60 bin metrekare arazi satın alıp ruhsat işlemlerine başladık. Daha sonrasında ise Kapadokya’ya yakışan ve o bölgenin sembol binası olacak olan bir yapıyı hayata geçireceğiz. Görsel olarak bölgenin simgesi olan ve dünyada bir benzeri olmayan balon şeklinde bir yapıyı inşa ederek bir ilke imza atmayı planlıyoruz” dedi.

Ömer Niziplioğlu, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin önemine işaret ederek “Otelimiz 350 odası olacak. Otelde balo salonu, toplantı salonları gibi bir dizi sosyal ve sportif alan da yer alacak. Kapadokya’yı, Türkiye’de ilk defa infinity havuz ile bölgenin yeni cazibe merkezi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Niziplioğlu Holding, geçen ay yaptığı basın toplantısı ile maden arama konusunda Türkiye’de bir ilke imza atacak yatırıma başladıklarını duyurmuştu. Şirket, Nimaş AŞ adı ile kurulan şirketi halka açmayı planlıyor.

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

Parlamento Haber | Korku yok!