İstanbul’un Siluetini Bozacak Karar! AKP-MHP Grubunun Oyları İle Kabul Edildi

Tarihi Yarımada’da 3 bin metrekarelik yenileme alanında kalan yapılar için belirlenen yükseklik sınırı değiştirildi. İBB, sokak siluetlerinin olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu. Ancak plan değişikliği çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

İstanbul’un Siluetini Bozacak Karar! AKP-MHP Grubunun Oyları İle Kabul Edildi
Yayınlama: 16.04.2023
15
A+
A-

Fatih Belediyesi, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kurulu’nun 2019 ve 2020 tarihli kararları doğrultusunda Küçükayasofya Mahallesi’ndeki yaklaşık 3 bin metrekarelik alanı kapsayan 137 numaralı adanın yenileme avan projesinin imar planında değişikliğe gitti.

Daha önce 9.50 metre olarak belirlenen yükseklik sınırı iptal edildi ve “3 kat” olarak değiştirildi. Blok oturumları yeniden düzenlendi. Bölgede ortaya çıkan tarihi duvar kalıntıları “korunması gerekli anıt eser” olarak plana işlendi. 3 yapı da korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi. Plan değişikliği onay için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.

SOKAK SİLÜETİ BOZULUR

Plan değişikliğini inceleyen Planlama Müdürlüğü, İstanbul İmar Yönetmeliği’nde bir katın kendi içindeki yüksekliğinin konut bölgelerinde 4 metre, ticaret yapılabilen konut bölgelerinde 4.50 metre, asmalı zemin katlarda 6 metre olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bu durumda 9.50 metre olarak yükseklik sınırının “3 kat” olarak değiştirilmesinin yapı yüksekliğini arttırabileceği, bölgedeki sokak siluetlerini olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Bu düzenlemeye göre bina yüksekliklerinin 12-18 metreye kadar çıkması mümkün.

YÖNETMELİK İHLAL EDİLDİ

Planda altyapı hizmetlerine yönelik İSKİ, Deprem Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarının görüşünün bulunmadığı belirtildi. Planlama alanında mülkiyet sahibi olan TEDAŞ ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de görüşünün alınması gerektiği vurgulandı. Kurum görüşü alınmadan yapılan plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olduğu belirlendi.

PLAN YAPMA YETKİSİNE MÜDAHALE

Mevzuata göre yenileme projesinin, mevcut uygulamadaki plana göre hazırlanması gerektiği hatırlatılarak burada tam tersine yenileme projesine göre planların değiştirildiğine dikkat çekildi. Bu durumun kanunlarla plan yapma, yaptırma, onama işlemleri yapmakla görevlendirilmiş mercilerin yetkilerine müdahale anlamına geleceğinin altı çizildi. Ayrıca plan değişikliğinin gerekçesi olarak gösterilen yenileme avan projesinin, mevcut planlara aykırı olması nedeniyle İBB tarafından iade edildiğine de dikkat çekilerek projenin gerekçe olarak sunulmasının mümkün olmadığı belirtildi.

AKP-MHP OYLARI İLE KABUL EDİLDİ

İBB’nin ilgili birimlerinin itirazlarına rağmen plan değişikliği İBB Meclisi’nin nisan ayı oturumlarında AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile kabul edildi.

KAYNAK: SÖZCÜ

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı