rifat serdaoğlu

Türkiye artık kesin olarak bir hukuk devleti değildir. Cumhurbaşkanından TBMM Başkanına, Başbakandan Bakanlara, Milletvekillerinden Müsteşarlara kadar, kimse yasalara uymuyor! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yüksek Yargı Başkanları bu kanunsuzlukları görmezden gelip, suç işleyenler kervanına katılmakta bir sıkıntı görmüyorlar! Irzına geçilmedik ne anayasa ne yasa ne TBMM İçtüzüğü ne de devletin garantisi...
27.08.2017
Irzına geçilmedik ne Anayasa ne de TBMM iç tüzüğü kaldı için yorumlar kapalı
4