nötrino

Çok kısa zamanda çok uzun yol alabilen ve hala bir sır olmaya devam eden nötrinolar, kara maddenin anlaşılmasında ve evrende seyahatte çok önemli ip uçları sağlayabilirler.
04.08.2017
Atom Altı Parçacıklar Olan Nötrinolar Tespit Edildiler için yorumlar kapalı
9