düşünce

“Tanrı her şeyi insanların emrine sunmuştur.” Diyorsak, insan bizatihi kendisi insanlığın neresinde? Bu soruya hemen şu cevabı vermem olanaklıdır: Hangi döneme göre? Bununla şunu söylemek istiyorum: İnsan dine göre değil, dönemlere göre önem kazanmaktadır. Görünürde insan İslam’da çok değerli bir konumdadır. Ancak çıkar çatışması başlayınca insanların birbirine bakışları, İnsanların birbirinin gözlerini...
17.12.2018
DOĞA VE ONUN VERDİKLERİ için yorumlar kapalı
1