SON DAKİKA

Eski AYM Başkanı, Ankara Üniversitesi'nde yaşanan 'yatay geçiş' tartışmasını yorumladı: Olayın iç yüzü şöyle…

"Bu görüş ve anlayışla abartılı yaklaşımları düzeltmeyi uygun buldum"

Bu haber 04 Ocak 2018 - 11:56 'de eklendi.
Abone ol

Eski AYM Başkanı ve Sözcü yazarı Yekta Güngör Özden, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in oğlunun yatay geçiş kontenjanını 8'e çıkmasıyla babasının okuluna geçmesini yorumladı. Özden, "Olayın iç yüzü şöyledir" diyerek yönetmelik hakkında açıklama yaptı.

Eski AYM Başkanı, "Hiçbir kimsenin çocuğu için yapılmış ayrıcalık, kayırma, kişisel ve özel bir işlem yoktur" dedi. 

Özden'in "Doğrusu" başlığıyla (4 Ocak 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Rektör İbiş'in Başkent Tıp Fakültesi 3. sınıfta okuyan oğlu Can İbiş, 6. sıradan Ankara Tıp Fakültesi'ne geçiş yaptı. 

Basında zaman zaman yanlış yansıtmalar da yer almaktadır. Bilginin amaçlı verilmesi ya da saptırılarak, çarpıtılarak yazılması dışında kaçınılmaz yanlışlıklar da olmaktadır. Bunlardan biri de Ankara Üniversitesi Rektörü'ne ilişkindir. Yakından izlediğim olayın içyüzü şöyledir:

Atatürk'ün Katilleri - Hüseyin Hakkı Kahveci

Yükseköğretim kurumlarında programlar arasındaki geçişler, 24.04.2010 günlü ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”le düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin 11. maddesinin 7. fıkrası “Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50'den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir” açıklığı vardır. Ayrıca bu fıkrada “Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, ilave kontenjan belirleyebilirler” demektedir ki, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu kural uyarınca, 11.05.2017 gün ve 14267719-302.01.06-E.31670 sayılı yazı ile ilgili birimlerden “2017 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için varsa ek yatay geçiş kontenjan isteklerinin Başkanlıklarına bildirilmesi”ni istemiştir. Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, ek kontenjan konusunu 25.05.2017'de görüşmüş ve 26255 sayılı karar ile “…her bir sınıf için yönetmelik gereği belirlenmiş olan 4'er kontenjana ek olarak 2. sınıf için 6; 3. sınıf için 4; 4. sınıf için 6; 5. sınıf için 4 öğrenci kontenjanını ilâve olarak”istemiştir. Bu işlemler sonucu toplam kontenjanlar 2.sınıf için 10,3. sınıf için 8,4. sınıf için 10,5. sınıf için 8 olmuştur. Kontenjan durumu Rektörlük tarafından hiçbir değişiklik yapılmaksızın ilân edilmiştir.

Hiçbir kimsenin çocuğu için yapılmış ayrıcalık, kayırma, kişisel ve özel bir işlem yoktur. Kurumları ve görevlilerini yıpratmamak, saygınlık ve güvenirliklerini gölgelememek için herkes, her zaman özen göstermelidir. Bu görüş ve anlayışla abartılı ve yanlış yaklaşımları düzeltmeyi uygun buldum. Temelde yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nun düzenleyip denetlediği ilgili Yönetmeliğe göre olmaktadır. Öğrencileri ve ailelerini güç durumlara düşürmekten kaçınmak toplumsal yarar yönünden anlamlı ve önemlidir.

Parlamentohaber.com | Korku yok!

Eski AYM Başkanı ve Sözcü yazarı Yekta Güngör Özden, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in oğlunun yatay geçiş kontenjanını 8'e çıkmasıyla babasının okuluna geçmesini yorumladı. Özden, "Olayın iç yüzü şöyledir" diyerek yönetmelik hakkında açıklama yaptı.

Eski AYM Başkanı, "Hiçbir kimsenin çocuğu için yapılmış ayrıcalık, kayırma, kişisel ve özel bir işlem yoktur" dedi. 

Özden'in "Doğrusu" başlığıyla (4 Ocak 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Rektör İbiş'in Başkent Tıp Fakültesi 3. sınıfta okuyan oğlu Can İbiş, 6. sıradan Ankara Tıp Fakültesi'ne geçiş yaptı. 

Basında zaman zaman yanlış yansıtmalar da yer almaktadır. Bilginin amaçlı verilmesi ya da saptırılarak, çarpıtılarak yazılması dışında kaçınılmaz yanlışlıklar da olmaktadır. Bunlardan biri de Ankara Üniversitesi Rektörü'ne ilişkindir. Yakından izlediğim olayın içyüzü şöyledir:

Atatürk'ün Katilleri - Hüseyin Hakkı Kahveci

Yükseköğretim kurumlarında programlar arasındaki geçişler, 24.04.2010 günlü ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”le düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin 11. maddesinin 7. fıkrası “Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50'den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir” açıklığı vardır. Ayrıca bu fıkrada “Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, ilave kontenjan belirleyebilirler” demektedir ki, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu kural uyarınca, 11.05.2017 gün ve 14267719-302.01.06-E.31670 sayılı yazı ile ilgili birimlerden “2017 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için varsa ek yatay geçiş kontenjan isteklerinin Başkanlıklarına bildirilmesi”ni istemiştir. Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, ek kontenjan konusunu 25.05.2017'de görüşmüş ve 26255 sayılı karar ile “…her bir sınıf için yönetmelik gereği belirlenmiş olan 4'er kontenjana ek olarak 2. sınıf için 6; 3. sınıf için 4; 4. sınıf için 6; 5. sınıf için 4 öğrenci kontenjanını ilâve olarak”istemiştir. Bu işlemler sonucu toplam kontenjanlar 2.sınıf için 10,3. sınıf için 8,4. sınıf için 10,5. sınıf için 8 olmuştur. Kontenjan durumu Rektörlük tarafından hiçbir değişiklik yapılmaksızın ilân edilmiştir.

Hiçbir kimsenin çocuğu için yapılmış ayrıcalık, kayırma, kişisel ve özel bir işlem yoktur. Kurumları ve görevlilerini yıpratmamak, saygınlık ve güvenirliklerini gölgelememek için herkes, her zaman özen göstermelidir. Bu görüş ve anlayışla abartılı ve yanlış yaklaşımları düzeltmeyi uygun buldum. Temelde yatay geçiş işlemleri Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nun düzenleyip denetlediği ilgili Yönetmeliğe göre olmaktadır. Öğrencileri ve ailelerini güç durumlara düşürmekten kaçınmak toplumsal yarar yönünden anlamlı ve önemlidir.

Parlamentohaber.com | Korku yok!

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

    BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR