Devlet, KHK ile kapatılan kurumların açtığı davalarda davacı olmak istedi!

Özgürlükçü Hukukçular Platformu üyesi avukatlar, 677 sayılı ve 679 sayılı KHK’lerle kapatılan muhalif kurumların kapatılma kararının iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne dava açtı

Devlet, KHK ile kapatılan kurumların açtığı davalarda davacı olmak istedi!
Yayınlama: 25.10.2017
5
A+
A-

Maliye Bakanlığı, KHK ile kapatılan dernek, kurum ve kuruluşların açtığı davalara, davacı olarak katılmak istedi, bu kuruluşlarla ilgili davaları takip yetkisinin kendisinde olduğunu savundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı, OHAL KHK’leri ile kapatılan dernek, kurum ve kuruluşlar ile ilgili davalarda, davacı olarak davaya müdahil olmak istedi. Bakanlık, İstanbul 9. idare Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, “Kapatılarak hazineye devre olunan dosyadaki davacı yerine kanun gereği geçen Maliye Hazinesi’nin davaya davacı sıfatıyla kabul edilmesini” talep etti.

Özgürlükçü Hukukçular Platformu üyesi avukatlar, 677 sayılı ve 679 sayılı KHK’lerle kapatılan muhalif kurumların kapatılma kararının iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Maliye Bakanlığı’nın ise davaya, davacı sıfatıyla müdahil olmak istedi ortaya çıktı. Bakanlıktan mahkemey gönderilen 11 Ekim 2017 tarihli yazıda, KHK ile kapatılan kurum ve kuruluşlarıyla ilgili davaların takip yetkisinin Maliye Bakanlığı’na geçtiği belirtilerek “Kapatılarak hazineye devre olunan dosyadaki davacı yerine kanun gereği geçen Maliye Hazinesi’nin davaya davacı sıfatıyla kabul edilmesi ve Bakanlığımızın nezdinde davanın takibinin hazine menfaatine olup olmadığının saptanması için, İl KHK işlemleri, İl Bürosu’nca oluşturulan İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun görüşüne göre davanın takip edip edilmiyeceğine karar verilebilmesi bakımından Mahkemeniz nezdinde dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin temini için söz konusu davada davacı sıfatı ile UYAP kaydımızın eklenmesini arz ve talep ederiz” denildi.

Mahkemeye erişim engeli

Bakanlığın talebine tepki gösteren Özgürlükçü Hukukçular Platformu yetkilileri, “devletin davacı sıfatını gaspettiğini” belirterek “OHAL KHK’leri ile kapatılan derneklerin ve dernek üyelerinin açmış oldukları davalarda, davacı sıfatları ellerinden alınmak isteniyor” dedi. Platform yetkilileri, bakanlığın talebini KHK’lere ve OHAL İşlemleri Değerlendirme Komisyonu’nun görüşüne dayandırdığını belirtilerek şu ifadeler kullandı: “KHK’lerde kurumun kapatılması ve malvarlığının hazineye geçmesi dışında bakanlığa tanınan herhangi bir yetki yok. Dolayısıyla bu durum, hukuka aykırılığı sabit olan KHK’leri bile aşkın bir uygulamadır. Bakanlık, davacı sıfatının kendisine geçtiğini iddia ediyor. Davacı olarak bakanlığın kaydının yapılmasından sonra davanın bakanlığın lehine olup olmayacağını değerlendireceğini ve sonuca göre takip edip etmeyeceklerini bildireceklerini, dava bakanlığın lehine değilse davadan feragat edeceklerini ifade ediyor. Bu durum, çok açık bir şekilde mahkemeye erişim hakkının kısıtlanması demektir.”

Parlamentohaber.com | Korku yok!

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı