Ceyport Limanı ÇED Olumlu Raporu İptal Edildi

Tekirdağ’da, Ceyport Limanı’nda kapasite artışı için verilen ÇED olumlu raporu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edildi.

Ceyport Limanı ÇED Olumlu Raporu İptal Edildi
Yayınlama: 02.12.2022
Düzenleme: 02.12.2022 13:55
10
A+
A-

TMMOB Tekirdağ temsilciliği, Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği’nin yapılması planlanan ‘liman kapasite artışı’ projesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği ÇED olumlu kararının iptali için Tekirdağ İdare Mahkemesi’ne açtığı davada, mahkeme, iptal kararı verdi.

İŞLETME DURDURULMALI

Kararın ardından TMMOB Tekirdağ Temsilcisi Cemal Polat, üyelerle birlikte düzenlediği basın toplantısında, limanda yapılan işlemlerinin durdurulması gerektiğini söyledi. Polat, sözlerini şöyle sürdürdü;

*ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir kararı bulunan projelerde kapasite artışı veya genişletilmesinin planlanması halinde, planlanan projenin etkileri, mevcut karara esas çevresel etkileri ile birlikte kümülatif olarak değerlendirilir.

*Mahkeme kararında katı atık ve sıvı atık miktarları ile bertaraf konusunda kümülatif hesaplamaların yapılmadığı, dolayısıyla eksik işlem tesis edildiği, bu yönüyle ilgili mevzuat açısından uygun olmadığı, çevre üzerinde ve insan sağlığı üzerinde verebileceği zararların belirsiz olduğunu, ortaya koydu.

*Liman kapasite artış projesi için gerekli yeterli titreşim ölçümlerinin yapılmadığı, bu açıdan eksik işlem niteliğinde olduğu, projenin inşaat aşaması ve deniz dip tarama inşaat aşamasında mevcut limanın işletilmesine ait gürültü hesaplamalarının dahil edilmediği, anlaşıldı.

*Dolayısıyla mevcut proje ile yeni projenin birlikte kümülatif olarak değerlendirilmediğine karar verildi. Dolayısıyla eksik işlem tesis edildiği, ilgili mevzuat açısından uygun olmadığı, çevre üzerinde ve insan sağlığına verebileceği zararların belirsiz olduğu belirtildi.

*Yerleşim alanları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde; ilgili mevzuat esas risk puan aralıklarına ilişkin değerlendirmelerin yapılarak sağlık koruma bandı mesafelerinin belirlenmediği, bu açıdan yerleşim alanları etkisi bağlamında eksik işlem niteliğinde olduğu ortaya çıktı.

“DETAYLI ETÜT RAPORU YOK”

Limanda, aktif faylar, depremsellik ile jeolojik, jeoteknik yapı bağlamında değerlendirme yapılması gerektiğini söyleyen Polat, bu konuda detaylı etüt raporunun bulunmadığını kaydetti. Polat, şunları söyledi;

*Liman kapasite artışı kapsamında yapılması planlanan kazıklı temellerin hesap detayları hakkında bilgi, belge ve proje olmadığı, bu durumun proje kapsamında yapılacak kazıklı temel tasarımın deprem mühendisliği açısından değerlendirilmesi bağlamında eksik işlem niteliğinde olduğu belirlendi.

*Kararda, katı atık ve sıvı atık miktarları ile bertaraf ile gürültü titreşimi, toz ve gaz emisyonları konusunda kümülatif hesaplamaların yapılmaması bakımında ÇED yönetmeliği esas olmak üzere ilgili mevzuat açısından ve eksikliklerin bulunduğu, mevcut haliyle uygun tutarlı olmadığı görüş ve değerlendirmelerine yer verilmiştir. Bu gerekçelerle ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmiştir.

KAYNAK: DHA

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı