Bütçe Açığı 263.6 Milyar TL

Mayıs ayında bütçe 118 milyar 906 milyon TL fazla verirken mayıs sonu itibariyle bütçe açığı 263 milyar 590 milyon TL’ye geriledi.

Bütçe Açığı 263.6 Milyar TL
Yayınlama: 15.06.2023
52
A+
A-

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri yayımlandı. Buna göre, Mayıs ayında bütçe 118 milyar 906 milyon TL fazla verdi. Böylece Mayıs ayı sonu itibariyle bütçe açığı 263 milyar 590 milyon TL’ye geriledi. Bütçe 2022’de de Mayıs ayında fazla vermiş ancak daha sonra fiyat etkileri nedeniyle ek bütçe yapılmıştı.

Fazla verilmesindeki nedenlerden biri, deprem nedeniyle ertelenen başta kurumlar vergisi olmak üzere bazı vergi ve ödemelerin Mayıs ayı içinde tahsil edilmesinden kaynaklandı. Vergi gelirleri içinde Mayıs ayında ithalde alınan KDV’nin düşük seyri dikkat çekti. İthalde alınan KDV Mayıs’ta yüzde 56,1 ile en az artan vergi kalemi oldu.

Mayıs’ta faiz giderleri aylık yüzde 473,4 arttı

Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmelerine göre Mayıs ayında 430.5 milyar TL gidere karşılık, 549.4 milyar TL gelir elde edildi. Mayıs’ta 118.9 milyar TL’lik aylık bütçe fazlası yanında, yine aylık 221.6 milyar TL faiz dışı fazla gerçekleşti.

Mayıs ayında bir önceki yıl aynı aya göre, gelirler yüzde 72,9 artarken, giderler yüzde 147,7 oranında arttı. Giderler içinde, faiz giderlerindeki artış yüzde 473,4 olarak belirlendi.

Ocak-Mayıs dönemi

Ocak-Mayıs döneminde, Nisan ayı sonu itibariyle oluşan 382.5 milyar TL açık 263.6 milyar TL’ye geriledi. Yılın ilk 5 ayı sonunda giderler yüzde 95,4 artarken, gelirler yüzde 48,7 oranında yükseldi.
Yılın ilk 5 ayı sonunda giderler içinde, deprem etkisinin de bulunduğu yatırım kalemlerindeki artışlar büyük boyutlara ulaştı. Sermaye transferlerinde 37.3 milyar TL bütçe ödeneğinin tamamı aşılarak 45.2 milyar TL harcama gerçekleşti ve önceki döneme göre artış yüzde 999,1 oldu. Sermaye giderlerinde ise önceki döneme göre artış yüzde 131,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs dönemi itibariyle bütçe giderleri açısından toplam gerçekleşme başlangıç bütçe tahmininin yüzde 42’si olarak gerçekleşti. Bütçe gelirlerinde gerçekleşme ise yüzde 42,3 oldu.
Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirlerindeki yüzde 48,7 artışa karşılık vergi gelirleri artışı yüzde 55,6 oldu. Ertelemeler sonrası Mayıs ayı itibariyle kurumlar vergisi tahsilatı başlamış olsa da önceki yıl aynı döneme göre kurumlar vergisi tahsilatının sadece yüzde 8,2 oranında artması dikkat çekti.

İthalde alınan KDV düşük

Bu arada, ithalattan alınan KDV’nin Mayıs ayı sonu itibariyle hem bütçe tahmininin yüzde 31,5’inde kalması hem de artışının yüzde 46,6 ile genel ortalamanın altında oluşu dikkat çekti. Mayıs ayı sonu itibariyle dahilde alınan KDV başlangıç gelir tahminlerine göre yüzde 63,2, BSMV yüzde 51,7 ve Damga vergisi yüzde 54,6 oranında gerçekleşmeye ulaştı.

Türkiye'nin siyaset, medya ve gerçekçi haberlerinin yer aldığı haber portalı