SON DAKİKA

Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye ‘Yolsuzluk’ İhtarı

Venedik Komisyonu’nun yeni seçim kanununa ilişkin olumsuz eleştirileri ve uyarıları barındıran raporu sonrası benzer bir rapor da Avrupa Konseyi’nden geldi.

Bu haber 24 Haziran 2022 - 17:06 'de eklendi.
Abone ol

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Türkiye’de milletvekilleri, hakim ve savcılar bakımından yolsuzluğun önlenmesiyle ilgili üçüncü ara uyum raporunu Strasbourg’da yayınladı.

Ara uyum belgesi, Türkiye hakkında aynı konuya ilişkin 2016’da yayınlanan Dördüncü Aşama Değerlendirme Raporu kapsamında hazırlandı. Raporda “Hakimler ve Savcılar Kurulunun mevcut yapısı Avrupa standartlarıyla çelişiyor” vurgusu yapıldı.

“ÖZERK YARGIYA İLİŞKİN AVRUPA STANDARTLARIYLA ÇELİŞİYOR”

GRECO’ya göre Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından belirlenen üyelerden oluşması ve üyelerinden hiçbirinin hakim ve savcıların kendileri tarafından seçilmiyor olması bağımsız ve özerk yargıya ilişkin Avrupa standartlarıyla çelişiyor.

 “GRECO’YA GÖRE HSK ÜYELERİNİN YARISINI MESLEKTAŞİLARI SEÇMELİ”

Ankara raporun bu bölümüyle ilgili GRECO’ya ilettiği tutum belgesinde, HSK’nın ‘bağımsız olduğu, yapısı ve işleyişinin ülkenin ihtiyaçlarını yansıttığı ve dışarıdan herhangi bir siyasi etki altında kalmadığı’ yönünde görüş belirtti. Ancak DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın aktardığı raporda, HSK gibi özerk kurumların üyelerinin en az yarısının kendi meslektaşlarınca seçilmesini gerektiren GRECO standartlarının Ankara tarafından ‘halen uygulanmadığı’ kaydedildi.

 “YÜRÜTME YARGININ İŞLEYİŞİ ÜZERİNDE GÜÇLÜ ETKİ SAHİP”

GRECO ‘hakim ve savcı adaylarının seçim ve hizmete alım süreci, adlî makam sahiplerinin görev yerlerinin kendi rızaları dışında değiştirilmesi, disiplin işlemleri ve savcı ve hakimlerin eğitimi’ gibi konularda yürütmenin yargının işleyişi üzerinde ‘güçlü etki sahibi’ olduğunu da not etti.

HAKİM VE SAVCILARIN DURUMU

Raporda, HSK tarafından 6 Mart 2019 tarihinde yayımlanan Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin hakim ve savcılar arasında ayrım yapmadığı, biz dizi genel ilke içerdiği ve soyut olduğu belirtiliyor. GRECO bu bildirgeye, ‘tercihen ayrı belgelerde, hakim ve savcılara özgü görevlerin özelliklerini dikkate alan ve her biri mesleğe ilişkin somut örnekler sunan bir kılavuz eklenmesini’ istiyor. Çıkar çatışmalarının açık tanımının yapılması, hediyeler ve üçüncü taraflarla temaslara ilişkin kuralların kayda değer şekilde geliştirilmesi gerektiğini söylüyor.

 MİLLETVEKİLLERİNİN DURUMU İLE İLGİLİ 2020’DEN BERİ GELİŞME SAĞLANMADI

Rapora göre, milletvekilleriyle ilgili olarak, 2020’de kabul edilen ikinci uyum raporundan bu yana somut herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Milletvekillerine Yönelik Etik Davranış İlkeleri Kanun tasarısının mecliste görüşülmeyi beklediğini hatırlatan GRECO, tasarının ‘hediyeler, çıkar çatışmalarının özel olarak bildirilmesi, malvarlığı beyanlarının doğrulanması ve kamuya duyurulması’ gibi konularda ‘yeterli ayrıntıdan yoksun’ olduğuna dikkat çekti.

Atatürk'ün Katilleri - Hüseyin Hakkı Kahveci

 “YOLSUZLUK SORUŞTURMASI TAVSİYESİNE UYULMADI”

GRECO, yasama sürecinde kamuoyu görüşünün alınmasına ilişkin kuralların belirlenmesi ve ‘daimi bir gizli danışma mekanizması, göreve alıştırma ve meclis etik davranış ilkelerine ilişkin hizmet içi eğitim’ gibi milletvekillerinin dürüstlüğünü temin etmeye yönelik önlemlerin de 2016’da yayınlanan Değerlendirme Raporu’ndan bu yana beklemede olduğunu bildirdi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması sürecinin öncelik sırasına göre ele alınmasının ve milletvekilleri hakkında rüşvet suçlamasıyla yürütülen ceza soruşturmalarının engellenmemesinin sağlanması amacıyla önlem alınması yönündeki tavsiyelerinin de yerine getirilmediği sonucuna vardı.

TÜRKİYE’YE 9 AY SÜRE VERİLDİ

GRECO milletvekili, hakim ve savcılar bakımından yolsuzluğun önlenmesiyle ilgili kalan tavsiyeleri yerine getirmek amacıyla alınan önlemler hakkında rapor sunması için Ankara’ya 31 Mart 2023 tarihine kadar süre verdi.

22 TAVSİYEDEN 3’Ü YERİNE GETİRİLDİ

Türkiye Dördüncü Aşama Değerlendirme Raporu’nda yer alan 22 tavsiyeden 3’ünü ‘tatmin edici’ şekilde yerine getirdi veya ‘ele aldı’; diğer tavsiyelerden 9’unu ‘kısmen’ yerine getirdi, 10 tanesini ise henüz yerine getirmiş değil. GRECO ayrıca, Avrupa Konseyi Genel Sekreterini, uyulmayan tavsiyelerle ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na ihtar mektubu göndermekle görevlendirdi.

GRECO NASIL ÇALIŞIYOR?

Üyeleri arasında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa Konseyi’ne bağlı çalışan Strasbourg merkezli GRECO, çalışma yöntemi gereği, devletleri aşama aşama değerlendiriyor. Dönemsel olarak yayınlanan değerlendirme raporlarının ardından bu raporların içindeki tavsiyelere uyumla ilgili uygunluk ve ara uygunluk raporları yayınlanıyor. Raporlar, devletlerin izniyle yayınlanabiliyor. GRECO’nun rapor ve tavsiyeleri bir ülkenin yolsuzlukla mücadele kapasitesinin değerlendirilmesinde referans olarak alınıyor. GRECO’ya tüm Avrupa Konseyi üyesi devletlere ek olarak ABD de üye.

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR