SON DAKİKA

AKP’li Şahinbey İlçe Belediyesi Böl, Parçala Yapıp İhale Vermiş

AKP’li Gaziantep’in Şahinbey İlçe Belediyesi’nin Sayıştay müfettişleri tarafından yapılan denetimlerinde, birçok ihalenin parçalara bölünerek doğrudan temin yoluyla istenen firmalara verildiği, arsa satışında eksik teminat yatıran başvurucuya satışın yapılıp, ihaleden sonra teminatını tamamlama gibi usulsüz birçok işlem belirlendi.

Bu haber 16 Kasım 2022 - 16:30 'de eklendi.
Abone ol

67 milyon TL’ye okçuluk tesisi kuran, 2014 yılından bu yana 2 milyar 200 milyon TL, eski parayla 2 katrilyon 200 trilyon liralık arsa satışı yapılan Şahinbey Belediyesi ile ilgili hazırlanan Sayıştay raporunda birçok usulsüzlük belirlendi.

Bazı ihalelerde yeterlilik şartı taşımayan firmaların işi aldıkları, bazılarından vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığı belgesi istenmeden ihale verildiği, birçok ihalede ise aynı işin parçalara bölünerek farklı işler gibi gösterilmek suretiyle doğrudan temin yoluyla istenen firmalara verildiği anlaşıldı.

ÖNCE İHALEYİ AL, SONRA TEMİNATI TAMAMLA

Sayıştay raporunda, yapılan inceleme sonucunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre alınan bazı geçici teminatların yetersiz olduğu ve teminatların ihale saatinden sonra tamamlatıldığın görüldüğü belirtilirken şu örnek gösterildi:

*Şahinbey İlçesi Muhtelif Mahallelerindeki Belediyeye Ait 18 Adet Arsanın Satışı işinde Küçük Kızılhisar 906 ada 6 Parsel arsası için isteklinin gönderdiği geçici teminatın yetersiz olduğu, buna rağmen isteklinin teklif mektubunu taşıyan iç zarfın açıldığı ve teklifinin reddedilmediği, teminatın kalan kısmının ihale saatinden sonra tamamlandığı ve ihalenin bu kişi üzerine bırakıldığı görülmüştür.

BÖL, PARÇALA, DOĞRUDAN TEMİN İLE İHALE VER

Şahinbey Belediyesi’nin ihalelerinin incelenmesi sonucu,  açık ihale usulleri ile yapılması gereken bazı mal ve hizmet alımlarının, parasal limitin altında kalacak şekilde kısımlara bölünerek doğrudan teminle yapıldığının görüldüğü belirtilen Sayıştay raporunda şu tespitler yapıldı:

*Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu düzenlenmiştir.

*Ayrıca, bütün ihale uygulama yönetmeliklerinin (Mal, hizmet, yapım) ‘Temel ilkeler’ başlıklı ve benzer düzenlemeleri içeren maddelerinde; eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak amacıyla alımların kısımlara bölünemeyeceği hüküm altın alınmıştır.

*Yapılan incelemede, idarenin aynı nitelikteki, aynı tarihlerde ortaya çıkan, aynı birimin ihtiyacı olan, aynı tedarikçiden yapılmış bazı mal ve hizmet alımlarını parasal limitin altında kalmak amacıyla kısımlara bölerek doğrudan teminle yaptığı tespit edilmiştir.

*Bu yolla yapılan bazı alımlarda yasaklılık kontrolünün yapılmadığı tespit edilmiştir.

İHALE BAŞVURULARINDA HUKUKSUZ DEĞERLENDİRME

Raporda, yaklaşık maliyetin üzerindeki bir teklifin kabul edilip edilmeyeceği konusunda idarelere belli koşullar çerçevesinde takdir yetkisi tanındığını, ancak bu takdir yetkisinin madde metninde belirtilen değerlendirmelerin de yapılması koşuluyla ya teklifleri kabul etme ya da ihaleyi iptal etme hakkı ile sınırlı olduğuna işaret edilirken, “Bir teklifi, sadece yaklaşık maliyetin üzerinde olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmak hukuken mümkün değildir. Yapılan incelemede, Belediyenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yaptığı ihalelerde yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifleri sadece bu gerekçe ile değerlendirme dışı bıraktığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullandı.

İHALEYİ KAZANANLARIN ORTAKLARINA YASAKLILIK TEYİDİ YAPILMAMIŞ

Yapılan incelemede, gerçekleştirilen ihalelerin tamamında; ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile vekil veya temsilcilerinin yasaklılık teyitlerinin yapıldığı, ancak bu istekliler sermaye şirketi iseler yüzde 50’den fazla paya sahip ortağı/ortakları hakkında yasaklılık teyidi yapılmadığı tespit edildiği, bunun yasaya aykırı işlem olduğu kaydedildi.

İHALE VERİLEN FİRMALARDAN GECİKMİŞ VERGİ BORCU YOK BELGESİ İSTENMEMİŞ

4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi kapsamında vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığına dair yazının, tebliğde belirtilen miktarın üzerinde yapılacak ödemeler sırasında hak sahibinin geçmiş döneme ait gecikmiş vergi borcu bulunup bulunmadığını gösteren belgenin aranması gerektiği kaydedilen Sayıştay raporunda, birçok ihalede bu belgenin istenmediğine işaret edilerek, “500 Adet Araç Lastiği Alım İşi”, “Başarılı Öğrencilere Dağıtılmak Üzere Bisiklet Alım İşi”, “Geylani Mahallesi Kültür Spor Ticaret Merkezi ve Pazar Yeri İnşaatı Yapım İşi”, “Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Ahmet Çelebi İlkokulu Bahçe Duvarı Yapım İşine ilişkin sözleşmelerin imzalanmasından önce istekliler tarafından İdareye sunulması gereken ‘Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Durumunu Gösteren Belgenin alınmadığı görülmüştür” denildi.

ENGELLİLERE ENGEL KOYULMUŞ

Şahinbey Belediyesi’nin eksik ve usulsüz 36 uygulamasının madde madde sıralandığı raporda, belediyenin 205 kadrolu memurunun bulunduğuna işaret edilerek, “Yapılan incelemede, belediyede dolu memur kadro sayısının 205 olduğu ancak bu sayının yüzde 3’üne tekabül eden 6 engelli memurun istihdam edilmesi gerektiği halde engelli memur istihdam edilmediği görülmüştür” tespitine de yer verildi.

SADECE ARSA SATMAKLA BELEDİYECİLİK YAPILMIYOR

AKP’li üst düzey yetkililerin bu belediye yönetimini partililerine örnek gösterdiğini belirten CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan şunları söyledi:

Atatürk'ün Katilleri - Hüseyin Hakkı Kahveci

*Örnek gösterilen belediye çalıştırması gereken 6 engelli memuru istihdam edemiyor. Demek ki kendilerini yasaların üzerinde görüyorlar. İstisna kapsamında yapılmaması gereken işler istisna kapsamında yapılıyor. Yasaklılık teyitleri usulüne uygun yapılmıyor.

*İdareye sunması gereken evrağı sunamayana ihale veriliyor. Doğrudan temin formları düzenlenmiyor.

*Doğrudan teminler EKAP’a kaydedilmiyor. İhaleler bölünerek, aynı işler ayrı ayrı işmiş gibi doğrudan teminle istenen kişilere ihale ediliyor.

*Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun reklam yoluyla her şeyi çok güzel gösterme ve iyi yönettikleri iddiaları Sayıştay’ın bu raporuyla çürümüştür.

*Kendilerinin anlattıklarıyla hem Sayıştay’ın raporu hem de bizim söylediklerimiz arasında dağlar kadar fark vardır.

*Şahinbey Belediyesi iyi yönetilmemektedir. Vatandaşın arsalarını satarak bir şeyler dağıtmak da belediyecilik değildir.

KAYNAK: SÖZCÜ

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

    BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR