SON DAKİKA

YSK KARARI KARŞISINDA STRATEJİK YOL HARİTASI

Bu haber 09 Mayıs 2019 - 0:45 'de eklendi. Son Güncelleme9 Mayıs 2019 - 01:11

Taraflı Hakem ve Yanlı Federasyonla Maça çıkılmaz.Ama Kendi Seyircisine bile Yuhalattırılabilir.

Böylece Ahlaksız ve menfaatçi sistem çöker .

Bunun için Strateji üretmek gerekir aynen Kurtuluş Savaşındaki Gibi .

Önce Analiz Edelim .

1)YSK nın İBB Büyükşehir Belediyesi seçimlerini İptal Etme Gerekçesi ,Sandık kurulu başkanlarının Kanuna Aykırı oluşmasıdır.Buna göre aynı SAndık kurulu Başkanları, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ve Referandum Seçimlerinde de görev almışsa Önceki Seçimler de şaibeli ve Tam Kanunsuz olur. Muhalif Kesim ve Siyasi partiler ,bu seçimlerin de iptal edilebilmesi ile ilgili Yasa Ve mevzuatı araştırmalı bir an önce buna dayanak bulacakları ,Hukuksal mücadeleyi resmi olarak başlatmaları gerekir.

2)Eğer Kanuna uyulacaksa – 2017 referandum dönemindeki Seçim Kanununa göre ,seçimler yapılırken mühürsüz olan oyların kanuna aykırı şekilde kabul edilmemesi gerekirdi.Dolayısı ile bu da Tam Kanunsuzluktur. O dönemde İlgili Başvurular yapılmıştı ama sonuç ne oldu? Bilmiyoruz… CHP eğer Samimi ise bu konuda da yasal mücadelesinin içeriğini ,sonuç alana kadar Türk Halkına anlatmalıdır.Ayrıca Tam Kanunsuzluk nedeniyle günümüzde verilen kararın başka seçimler için neden verilmediği ve geriye yönelik işletilmesi de söz konusu olabilir bu da araştırılmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

3) İBB Belediyesinin Büyükşehir seçimlerini iptal edip Aynı sandık kurulu başkanları ile gerçekleşen İlçe Belediyeleri ve Meclis Seçimlerini Geçerli saymak, YSK nın bu kararını hukuksuz ve geçersiz kılar.. Dolayısı ile Bu kararın TAM HUKUKSUZ olduğu da tescil edilmiştir.

4) İlk iki maddede olan Gerekçelere dayanarak , 2017 Referandumunun ve 2018 Cbaşkanlığı seçiminin TAM KANUNSUZ ,3.maddeye dayanarak da İBB Büyükşehir Belediye Seçimlerine yapılan itiraz ile ilgili verilen nihai Kararın TAM HUKUKSUZ luğunu söyleyebiliriz..

İBB Seçimleri dahil tüm İlçe Belediye Seçimlerinin İptal edilmesi gerekir. Şu anki karar Tam hukuksuzdur. Referandum seçimlerinin ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin de İPTAL EDİLMESİ Gerekir Çünkü Bu seçimlerde Verilen Tescil kararları da TAM KANUNSUZDUR. Dolayısı ile Bu seçimlerle oluşmuş Tüm Yapıların Lağvedilmesi gerekir.

ŞİMDİ Buradan Yola ÇIKARAK ŞU STRATEJİYİ GELİŞTİRELİM..

GÜNDEMDE OLACAK KONU , YSK NIN verdiği kararların O anki yasalara göre TAM KANUNSUZLUĞU VE TAM HUKUKSUZLUĞU,İLAVETEN BUNLARIN GEÇERSİZ OLDUĞUNUN YANİ TÜM SİSTEMİN HUKUKSUZ OLDUĞUNUN KAMUOYUNA ANLATILMASI,HUKUK SÜRECİ ve bunun sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Ortadan kaldırılması OLMALIDIR.

YAPILMASI GEREKENLER..

ÖNCELİKLİ HEDEF – Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini önce hukuksal geçersizlik ve REFERANDUMa gitme yöntemiyle Ortadan kaldırmak için Mücadele etmek olmalıdır.. Çünkü Bu sistemde Milli irade İpotek altındadır.Sistem önce hukuksal yollardan ,yoksa Halka gidilerek yani Referandumla değişmeli,Tabii ki Öncelikle bu referandumun tabii olacağı Seçim Kanunu, YSK üyeleri ve YSK nın tabii olacağı yönetmelikler, Seçim ve Sayım sistemi topyekun değişmelidir.

Bunun İçin İse PARTİLİ ZİHNİYETE GÜVENEMEYEN TÜRK HALKINI İKNA EDİCİ Yol Haritası ise şudur..

1) YSK üyelerinin tümüyle ilgili , hem kişisel hem de kurumsal olarak TAM hukuksuzluk ve TAM kanunsuzluk suçundan Üst mahkemeye Suç duyurusunda Bulunulmalı ve Dava açılmalıdır.

2.Dava ise Referandum ve CB seçimlerinin geçersiz ,hukuksuz ve kanunsuz olmalarına dair çin başvuru davaları açılması olacaktır.

Tüm Muhalif Partiler STK lar Türk Halkının fertleri bu davaya katılmalıdır.Müdahil olmalıdır.BU YSK nın bu kararının içeriği değişmez veya topyekun kalkmazsa yaptığı hiçbir seçime , bundan sonra Parti olarak Parti Logosu ile katılınmamalıdır.Bu çok önemlidir.İleride bu seçimlere katılmak da suç olabilir.:)

2) Cumhurbaşkanlığı Ve Referandumunun TAM kanunsuz olması ,Türk milletinin Gündemine Oturmalı Ve bu konuda İkna edici Siyaset ve hareketler Yapılmalıdır.

3) 23 Haziran da Karar verilen sadece İbb başkanlık Seçimlerinin öncelikle siyasi ve hukuksal baskı ile Yaptırılmamasına yönelik bir strateji olmalıdır,Bu YSK kararının kendi içinde TAM HUKUKSUZ olmasına dayandırılmalı ,karar iptal ettirilmelidir.Karar İptal edilip yine seçimler geçersiz ama hepsi birden yapılacak kararı verilebilir.TAM HUKUKSUZ olmamak için bu karar değişebilir.

Eğer Yapılacaksa da yani KANUNLARA uygun şekilde bu seçimler iptal edilmişse de TÜM İBB Seçimlerinin ilçelerle beraber Yapılması gerekmektedir. YSK Kararına bu yolla itiraz edilmelidir. Bu Böyle Olacaksa SEÇİME ,PARTİ LOGOSU ile Değil İMAMOĞLU nun Bağımsız Adaylığı ile GİRİLMELİDİR.İmamoğlu nun İBB Bağımsız Adaylığı Kozu Elimizde tutulmalı bu duruma göre devreye sokulmalıdır.MECLİS TE ÇOĞUNLUĞU ALMAK burada HEDEF OLMALIDIR.Chp nin Parti Logosu aleyhinde yapılan propaganda da böylece oy kaybını engelleyecektir.İmamoğlu nun birleştirici özelliği ile Seçim kazanılır. YOKSA sadece İBB Belediye Başkanlığı içinse yani YSK nın iptal kararının içeriği değişmemişse bu seçime girilmemelidir.Çünkü Karar kendi içinde TAM HUKUKSUZDUR Bu Akıntıya kürek çekmek olur.İMAMOĞLU na ve verilen Emeklere yazık olur.

4) Diğer Yandan nihai Hedef olan Cumhurbaşkanlığı Sistemini değiştirmek için önce Muhalif partiler kendi içinde tutarlı olmalıyız. Eğer seçimlere dediğimiz şekilde girilecekse Yani İlçelerle beraber topyekun IBB Seçimleri olacaksa , bu şu anlama gelir. BU seçimler tam kanunsuzluk nedeniyle haklı olarak iptal edilmişse , Önceki Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri de Tam kanunsuzluk nedeni ile yani mühürsüz oy pusulalarının kanuna aykırı olarak seçimler sürerken kabul edilmesi ve Sandık başkanlarının memur olmaması nedeniyle kanunsuz olması nedeniyle geçersiz olmalı.Kurgumuzu ve mücadelemizi buna göre kurmalıyız.

5) Eğer YSK kararı Değişmez Sadece İBB Başkanlık Seçimleri yapılırsa , O seçimler Muhalif Partiler tarafından BOYKOT edilmeli İMAMOĞLU da O seçimlere Bağımsız aday olsa bile katılmamalıdır.Tüm MUHALİF partilerin Milletvekillerinin AKPnin kendi katıldığı ,kendi çaldığı kendi oynadığı İBB seçimlerinden sonra , CB nin derhal istifa etmeleri konusunda önerge vermeleri , bunu yerine getiremiyorlarsa,Tüm Vatansever Milletvekillerinin Derhal istifa edip Sine i Millete Dönmeleri ,ama Partilerinde kalarak Türk Halkıyla beraber sisteme karşı mücadeleye başlamalıdır.

Vatansever MilletVekillerinin SİNE -İ MİLLETE DÖNMEDEN önce Cbaşkanını düşürme yolu denenmeli olmuyorsa ve Zaten yetkisiz ve geçersiz olduğunu iddia ettiğimiz,TBMM den ayrılması ve Mücadeleye öyle başlamaları gerekir.

Dokunulmazlık zırhının ve çeşitli maddi imkanların arkasında durup bundan imtina etmek tek kelime ile Korkaklıktır. Şaibeli Olan Cbaşkanlığı yönetim sisteminin geçersiz ve tam kanunsuz olduğu aşikardır.Bu bakımdan TAM KANUNSUZ MECLİS den , Muhalif Partilerin Üyelerinin İSTİFA ETMESİ GEREKİR. Bu Mücadeleyi Korkaklar ve menfaatçiler kazanamaz.Türk Milletinin bu partilerin ve kişilerin kendi menfaatlerini milli menfaatlerden üstün tutmadıklarına ikna olması gerekir ki ,Bu Güç, birleştirici Güç olsun.

6) Eğer Seçimler dediğim Şartlarda İBB de Topyekun olursa BAĞIMSIZ Aday Ekrem İmamoğlu ve İlçe Belediyelerinde kimler adaysa onlarla katılınmalıdır.

7) Zaten Başta Söyledik NİHAİ HEDEF Cumhubaşkanlığı Yönetim Sistemini Referanduma götürmek ve Değiştirmek. Tabiki BU ihtimal için de MECLİS BAŞKANLIĞI Yönetim SİSTEMİ adı altında bir önerim var onu daha sonra paylaşacağım.

Türk Milletinin ve Muhalif Partilerin Yol Haritası

YSK KARARI KARŞISINDA STRATEJİK YOL HARİTASI

1)YSK’nın verdiği Karar ,Kendi içinde Tam Hukuksuzdur.
İBB Başkanlık Seçimleri ile beraber ilçe seçimlerinin yenilenmemesi düşünülemez.
Dolayısıyla Tam Hukuksuz olan bu karar alınamaz.
Böyle bir Karar aldığı için YSK ve Tüm üyeler Hakkında ,
Tüm MUHALİF PARTİLER ,Kararın İptali ve suç duyurusu yapılmalı..
Gerekçe ,YSK nın Tam Hukuksuzluğu..
Eğer BU KARAR DEĞİŞMEZ İSE
TÜM MUHALİF PARTİLER
-İBB SEÇİMLERİNİ BOYKOT ETMELİ.-
MECLİSTEKİ Siyasi Partiler
Sine-İ Millet SİLAHINI ,Eğer Yapılırsa İBB Seçimlerinden Sonraya Bırakmalı..

Hakim in ve YSK nın Tam Hukuksuz bir karar vermesi ,
ÇOK BÜYÜK SUÇTUR..

2)Eğer YSK kararı ,Tüm İBB seçimlerini Başkanlık ilçeler ve Muhtarlar dahil ,Yenileme olarak revize ederse,İMAMOĞLU ,Tüm muhalif partilerin lehine çekileceği
Bağımsız Aday olarak Seçimlere katılmalıdır.Neden ? ,Çünkü ,Akp nin Uyguladığı Chp anti propagandası ancak böyle bertaraf edilir.
Zaten İlçe belediyeleri ve Mecliste partiler Kendi kimliği ile katılacak..
Ve Meclis Seçimleri de yenileneceği için
SEÇİLECEK Başkanın Daha Güçlü olması da sağlanmış olur..

Yani MUHALİF PARTİLERİN ,
SEÇİMLERE KATILIMININ TEK ŞARTI
BU kararın kendi İçinde Tam Hukuksuz olmaması ve tüm İBB seçimlerinin birarada yapılması olmalıdır.

Levent Sekban

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

Levent SEKBAN
Levent SEKBAN[email protected]

ATAM TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

"Ne Mutlu Türküm Diyene" Spotify ve iTunes da Yayında!

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYORUZ"

PH ANDROİD UYGULAMASI

PARLAMENTO HABER Android Uygulaması

En güncel haberlere PARLAMENTO HABER ile ulaşın

Canlı bildirim özelliği ile son dakika haberlerini kaçırmayın!

Google Play'den alın
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!